Värde, momentum och björnmarknader

Det senaste året har mycket fokus på denna blogg legat på hur man kan anpassa sin exponering mot de olika faktorerna värde och momentum, speciellt i nuvarande läge då vi befinner oss i en björnmarknad. Det finns olika bud och de olika faktorerna presterar olika under börscyklerna. I våras gick jag igenom de olika faktorerna och föll mer åt Alpha Architects föredragna val av att dela upp värde och momentum. Däremot så har jag nu efter mera studier fallit mer åt hållet att kombinera värde och momentum. Svaret till det hela finns i boken ”What works on Wall Street” där alla dessa faktorer gås igenom för den amerikanska aktiemarknaden, både för sig separat och kombinerat.

Först definierar vi vad vi menar med värde och momentum. Det bästa värdemåttet som används i ”What works on Wall Street” är value composite two, som är en sammansättning av en ranking av P/E, P/S, P/FCF, EV/EBITDA och shareholder yield. Momentum definieras som prisuppgång på 6 månaders sikt. En kombination av värde och momentum innebär att köpa de bolag som har gått upp mest av de 10 % billigaste bolagen efter value composite two. Varje portfölj som undersöks uppdateras en gång om året.

Topp 10 % värdeaktier har under perioden 1:a januari 1964 till sista december 2009 gett en avkastning på 17,3 % och momentum har gett en avkastning på 14,11 % sedan 1927. Topp 25 aktierna hade ungefär 1 % högre avkastning som topp 10 %. Totalt hade värde 7 nedgångar på över -20 % och momentum hade 13 nedgångar under åren 1964-2009. Av dessa var 3 respektive 7 på mer än -30 % för värde och momentum och de värsta nedgångarna var nästan -60 %. Flera av dessa nedgångar skedde dessutom samtidigt, vilket gjorde att en portfölj investerad i 50 % värde och 50 % momentum inte hade hjälpt avsevärt mycket.

I skillnad hade en portfölj som investerat i de 25 bolag som hade högst momentum bland de 10 % billigaste bolagen gett en avkastning på 21,2 % per år, ca 3 % mer än motsvarande portfölj i de billigaste värdeaktierna. Denna portfölj hade endast haft en nedgång på över -20 % totalt 4 gånger varav över -30 % två av dessa. Maximal nedgång är -50 %. Det innebär att en kombinerad portfölj hade sett nedgångar hälften så många gånger som en värdeportfölj och en tredjedel så många jämfört med en momentumportfölj. Dessutom hade en sådan portfölj slagit index 99 % av alla 3-årsperioder mot ca 80 % för endast värde eller momentum.

Slutsatsen kan dras att köpa aktier efter värde och momentum kan ge bra avkastning, men att värde kombinerat med momentum kan vara bättre.

Alpha Architect har gjort en liknande studie som går att se här. De kom fram till att värde och momentum är bättre att ha separat än var och en för sig. Däremot gör de inte någon detaljerad analys över varje nedgång och troligtvis går en portfölj som investerar i värde och momentum separat ner oftare än en kombinerad portfölj, liksom ”What works on Wall Street” analys visade.

Efter att nu ha investerat efter dessa värdemått ett tag har jag insett att det finns olika anledningar att gilla båda synsätten. Själv gillar jag främst att investera i de allra billigaste aktierna, alltså investera efter värde. Däremot gör det att man ofta kan tappa stort mot index och lida långa perioder av lägre avkastning. Momentum brukar i så fall kompensera det, vilket kan göra att en sådan portfölj kan vara bra att inkludera. Tyvärr är en momentumportfölj oftast mycket mer volatil och innehåller de aktier som en värdeinvesterare inte vill investera i, t.ex. Fingerprint förra året. I perioder som t.ex. IT-bubblan skulle en sådan portfölj mycket troligt också kunna tappa 60-70 % av sitt värde på ganska kort tid. Det gör att det kan vara svårt att behålla något sådant.

En kombinerad värde och momentumportfölj skulle också motverka stora nedgångar, då man ofta kan rida ut dessa utan större fall. T.ex. gick en kombinerad portfölj endast ned med 15-20 % under börskraschen 1973-1975 i USA, då börsen i stort gick ner med -50 % och mycket föll. Endast under finanskrisen gav en kombinerad portfölj ett tapp på klart mer än -30 %.

Däremot har Alpha Architect visat att man kan med en approach som deras, att endast köpa de mest kvalitativa bolagen, få liknande eller bättre resultat än att köpa efter värde kombinerat med momentum. Som aktiv investerare som vill göra lite djupare analys är det svårt att ta hänsyn till momentum, men lättare att ta hänsyn till kvalitet. Därför tror jag att som rent kvantitativ strategi är värde med momentum bra, men som en aktiv strategi man vill utveckla, är värde med kvalitetsfaktorer ett bra alternativ. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *