Halvårsprestation kvantstrategier

På bloggen Investingforaliving.us så publicerades nyligen prestationen för de kvantstrategier som Paul som driver bloggen följer i USA för första halvåret. Jag tänkte liksom han gå igenom prestationen för första halvåret 2016 för de strategier jag följer här i Sverige.

De flesta har gått bra och slagit index där, så som de flesta också gjort här i Sverige. Pauls följer totalt sju olika strategier, alla tagna från ”What works on Wall street”. Här är resultaten nedan och jag kompletterar med en snabb beskrivning om varje strategi under tabellen (för en mer utförlig, se Pauls portfölj-sida).

 • CS Value = Consumer Staples Value och innebär dagligvaror med högst Shareholders yield (återköp + direktavkastning). Är den mest stabila strategin i ”What works on Wall Street” med en max drawdown på -35 %. 
 • Utilities (el, energi, vatten) value är också en stabil strategi och köper de billigaste bolagen efter det sammansatta värdemåttet value composite (P/E, P/B, P/FCF, EV/EBITDA och P/S). 
 • TV2 = Trending value 2 vilket är de aktier med högst momentum av billigaste aktierna efter value composite med shareholders yield.
 • VC2 = Value composite 2 och är enkelt value composite med shareholders yield.
 • EY = Enhanced yield är en förbättrad direktavkastande strategi, se här för mer info.
 • Large SHY är en indexstrategi skapad för att följa SPY.
 • Microcap är Trending value applicerad på microcap aktier (aktier mellan $50 MUSD – $200 MUSD i marknadsvärde). Har gett ungefär 23 % per år sedan 1999 och beskriven här.

Som syns i tabellen ovan så har utilities gått bäst i år, följt av rena värdestrategin value composite 2. Dagligvaror har också gått bra i år, vilket den också gjorde under förra året och har varit en av de bästa strategierna sedan kraschen 2008-2009, vilket Kopparbergsägarna i Sverige har märkt av.

Däremot är det inte alla strategier som gått lika bra. Alpha architects fyra olika ETF:er som investerar efter värde och momentum på världens börser har gått mindre bra. Följande är årets prestation (alla applicerade på large cap):

 • EV/EBIT + kvalitet (USA) QVAL: – 4,64 %
 • EV/EBIT + kvalitet (Internationellt) IVAL: – 9,67 %
 • Momentum (USA) QMOM: -0,51 %
 • Momentum (Internationellt) IMOM: 2,64 %
Fortsatt har momentum gått bäst i år jämfört med de värdestrategier som Alpha architect har.

Kollar vi nu på de svenska strategierna så har de utvecklat sig som följande:

Vi ser att företagsmultiplen, EV/EBIT, har fungerat bäst här i Sverige. Sammansatt värde, value composite, har också fungerat bra i år medan P/B-företagen har också gått bra. Den översta tabellen är de strategier som jag har aktiva och är investerad i. Sedan starten i augusti förra året är de gemensamt upp 20 %, men man ser att de med värde har gett avkastning i år medan de med momentum och Magic formula gick bäst under förra året. På grund av just denna skilda avkastning från år till år, halvår till halvår, så har jag flera strategier och med det billiga courtaget idag är det ingen större svårighet. Skillnaden mellan testportföljerna och mina portföljer är att de är skapade olika datum där testportföljerna är skapade vid årsskiftet.

Då värdeportföljerna är främst investerade i mid cap bolag kan en mer rättvis jämförelse göras med mid cap index. Sedan sista augusti 2015 är mid cap upp med + 20,86 % och sedan årsskiftet är det ner med -1,29 %. Därmed så drevs avkastningen under andra halvan av 2015 av att mid cap gick upp, medan värdeportföljerna sedan dess överpresterat mid cap med ca 5 %. Trots korrelationen med småbolagsindex så finns det ingen småbolagsfond som slagit de kvantitativa portföljerna som är upp med 21 % senaste året, mot bästa småbolagsfond som är upp +14 %. Också i år har de kvantitativa portföljerna slagit den bästa småbolagsfonden med 4 %, så det lönar sig att göra jobbet själv.

Mycket av årets avkastning i speciellt P/B-bolag är drivet av den vändning som skett i gruvbolagen. De breda ETF:erna SPDR S&P Metals & Mining ETF  är upp + 64 % och Market Vectors Gold Miners ETF är upp + 116 % i år. Det här illustrerar också nyttan av att köpa aktier på en bred bas då jag själv identifierade dessa två sektorer som potentiella köplägen i januari. Själv valde jag att köpa individuella aktier istället för de två nämnda ETF:erna vilket blev mer eller mindre lyckat. Sedan köp är mina tre gruvaktier upp +103 % mot SPDR:s ETF som är upp + 92 %. Det guldbolag som jag köpte är däremot endast upp + 50 % mot + 108 % för ETF:en för guld gruvbolagen. En lärdom av detta är att om man vill satsa på en sektor kan det vara vettigt att köpa en bred ETF eftersom en enskild aktie oftast kan gå åt ett annat håll. På samma sätt med kvantitativa strategier och det finns åtskilliga fall där aktierna gått ner med över -20 % även om portföljen är upp med + 20 %.

Nu får vi se hur resten av 2016 går, hittills i år har många kvantitativa strategier presterat bra medan vissa mindre bra. Årets skillnad på över 12 % mellan internationella värde och momentumaktier är också intressant om den kommer att fortsätta.

2 reaktioner på ”Halvårsprestation kvantstrategier”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *