Bostadsbubbla eller inte – ekonomerna debatterar

Det har kommit ett par intressanta inslag i debatten om vi har en bostadsbubbla eller ej på sista tiden. Andersson och Jonung motiverar i sin artikel att vi har haft en enorm ökning av skulder i Sverige vilket kan leda till problem framöver. Hög skuldsättning och expansion av skulder brukar oftast leda till finansiella kriser och varit en bidragande faktor till den dåliga tillväxt vi haft i västvärlden efter den skuldbubbla som brast vid finanskrisen. Steve Keen, som är expert på skuldkriser, varnar i en artikel att så är fallet för länder som Sverige, Kanada, Australien, Kina och Korea. Detta kan leda till djupa kriser i länderna i fråga, liksom det gjort tidigare gånger.

Andra i debatten motiverar att vi inte är i en bostadsbubbla. Ett sådant inlägg är gjort av Harry Flam tillsammans med Lars EO Svensson. Enligt deras modeller finns det inte någon risk för en bubbla, utan de menar att priserna är drivna av fundamenta. Däremot glömmer de att bearbeta risken med hög skuldsättning och deras modeller är kopplade till nuvarande ränteläge och att den ska bestå för all framtid. Många gånger som när ekonomer ska räkna på kapitalmarknader glömmer de att ta hänsyn till investerares krav på kapital, risk för flockbeteende och liknande aspekter. Alan Greenspan är känd för att förnekat bubblan på mitten av 2000-talet då han sa att huspriser aldrig fallit i USA på nationell basis och därmed kommer aldrig att göra det. Samtidigt sa debatörer som Steve Keen att det finns en risk att de faller på grund av den höga skuldsättningen. Intressant nog så skriver Flam avslutande i sin analys följande:

Slutligen bör påpekas att frånvaron av bubblor på bostadsmarknaden inte utesluter stora prisfall. De fundamentala faktorer som bestämmer priset kan ändras. Skulle bolåneräntorna stiga till samma nivå som före finanskrisen mer än fördubblas kapitalkostnaden för eget boende. Begränsningen av avdragsrätten och den höga arbetslösheten under första hälften av 1990-talet gjorde att priset på småhus och bostadsrätter föll med 30–40 procent. Om något av detta händer igen kan vi trösta oss med att det hade varit ännu värre om det hade varit en bubbla på bostadsmarknaden.

I sitt avslutande citat påpekar han att vid ändrade förutsättningar på kapitalmarknaderna och på arbetsmarknaden så finns det risk för stort prisfall, något som andra debattörer sagt flertalet gånger. Som investerare är det just sådana risker man måste ta höjd för och som regulator av finansmarknaderna. Att likt Flam och Svensson motivera att det inte finns någon bostadsbubbla och därmed finns det inget behov att införa regleringar mot hög skuldsättning, men samtidigt säga att det finns risk för stora prisfall om förutsättningarna ändras blir ganska bakvänt. Det är just risken för djupa finansiella kriser man vill bygga bort i systemet och hög skuldsättning leder till ökad risk. 
Det roliga är att även bubbelförnekare påpekar att riskerna finns där för prisfall på bostadsmarknaden, något man måste ta beaktning till som bostadsinvesterare. Om det nu är på grund av en lågkonjunktur eller om det blir en skuldkris är frågan, men riskerna finns där. Själv tycker jag ändå att det är ett riskfyllt beteende att belåna sig flera hundra procent av sin inkomst i en tillgång med 80-90 % belåning, något jag helst undviker, bubbla eller ej.
Tips: Senaste numret av Ekonomisk debatt har enormt mycket matnyttiga inlägg om saker som behövs göras mot bostadskrisen.

Läs mer:
Därför flyr klipparna bomarknaden (DI)
Mäklare: ”Vi har kört rätt in i väggen” (DI)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *