”Sverige in i dimman”

I fredags kom en rapport som skrevs om på Di Debatt som jag kommenterade här på bloggen, rapporten går att ladda ner i sin helhet här. Nu har jag läst igenom rapporten och det är några intressanta observationer som kan dras av rapportförfattarna.

Dels delas en ordentlig känga ut till både denna regering och den förra. De menar på att de har varit alldeles för populistiska, drivit på hushållens belåning och gjort för lite med reformer för att få bort bostadsbristen och göra så att vi klarar av den höga flyktinginvandringen. De menar på att vi nu är i ett läge långt mycket värre än den vi befann oss i på 90-talet då vi senast hade en skuldkris här i Sverige. Mycket av detta beror av att vi har ett fördelaktigt skatteläge som gynnar höga bostadspriser, hög belåning och hämmar flyttkedjorna. Skillnaden denna gång är att hushållens belåning är dubbelt så hög än den var på 90-talet och utöver det har vi en extra belastning av flera hundratusen flyktinginvandrare som kommer belasta samhällets ekonomi vilka kommer att kunna ha ännu sämre möjligheter att få jobb framöver om inga reformer sker, speciellt om vi ser en utdragen lågkonjunktur.

På det stora hela var det ganska dystra utsikter de hade i sin rapport och menar på att vi i Sverige kommer att se en liknande utveckling som i Irland, Spanien och de länder som drabbades riktigt hårt av senaste finanskrisen. Det intressanta är också att de personer som skrivit denna rapport är erkända forskare och ekonomer och inte bloggare som skrivit dessa saker i åratal till den grad att folk börjar bli skeptiska till om det verkligen kommer att ske. De menar att lite ska till för att bostadspriserna ska börja falla, antingen högre räntor, ändrade skatter, ett högre utbud, striktare utlåningsvillkor etc, något som är ganska troligt att komma ske framöver. Om sen priserna faller kan det ytterligare bli en spiral av högre räntor på grund av utländska långivare vill ha mer tillbaka när de lånar ut till krislandet Sverige.

En intressant sak för oss investerare är eventuella spekulationsattacker mot vår valuta, likt de som skedde på 90-talet. Rapportförfattarna skriver att detta är ganska sannolikt och att de problem som finns i Sverige är redan internationellt kända vilket gör att spekulanter redan kan vara på hugget om osäkerheter börjar råda. Hösten 2008 stack både euron och dollarn upp med 20-30 % mot kronan på några månader vilket inte helt osannolikt kan hända igen. En djupare svensk lågkonjunktur kan dessutom vidare hålla ner svenska kronan och den snabba förstärkning som vi såg sist behöver inte ske denna gång.

Om nu allt detta kommer att ske är det frågan, men man kan konstatera att det finns stora risker i det svenska systemet och att kommande tio år behöver inte vara lika bra som tidigare tio år. Som investerare är A-O att identifiera risker och försöka undvika dem. Det finns ganska klarar risker i den svenska ekonomin och med bostadspriser nära all-time-high och börs som är strax under all-time-high är det bra att vara försiktig och inställd på att det kan komma sämre tider. Med det sagt så kan det som vanligtvis dröja några år innan riskerna blir verkliga, det enda man kan göra är att vara förberedd för att det eventuellt kan komma.

4 reaktioner på ””Sverige in i dimman””

  1. Intressant. Frågan är hur mycket som dras med i en eventuell bostadskris. Blir det plötsligt dyrare för människor att leva minskar såklart konsumtion och investeringar, rent logiskt innebär en bostadskris alltså också en börskris?

  2. Ja, investera utomlands är nog det bästa alternativet och det är i alla fall min approach. Guld är också ett alternativ, men mer i diversifieringssynpunkt. Har båda i alla fall.

  3. Ja, verkligen, likt som det blev på 90-talet. Men värt att notera är att mer än hälften av börsens vinster idag kommer från utlandet så börsen är inte lika beroende av den lokala marknaden nu som då. En större risk är att svenska bolag är noterade i kronor, vilken kan gå ner i pris.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *