Aktiv vs passiv investering

Mycket på denna blogg handlar om aktiva investering och hur man kan slå börsen över tid genom att systematiskt investera efter olika strategier. Problemet med detta är att det egentligen är ett nollsummespel då aktiv investering som helhet går ut på att en aktör slår en annan aktör på marknaden och därmed får bättre avkastning än index. Det strategierna här på bloggen bygger på är att investerare med tålamod, disciplin och bra insikt får en bättre avkastning än index till bekostnad på andra investerare som saknar dessa färdigheter. Många av strategierna bygger på att utnyttja beteendevetenskapliga brister hos människor, så som överskattande av sin egen förmåga att prognostisera, bedöma värde och misstro till momentum.

Man kan ifrågasätta om det är moraliskt rätt att göra detta, men på det stora hela gör det marknader mer effektiva. Effektivare marknader innebär att en tillgång prissätts mer effektivt och som t.ex. värdeinvesterare är man där och köper en tillgång någon vill sälja då man anser att den är billig. Hade värdeinvesteraren inte varit där hade säljaren inte kunnat sälja sin aktie och priset sjunkit ännu mer vilket gjort säljaren ännu fattigare. På ett sätt ställer värdeinvesteraren upp med att inte ge ett alldeles för lågt pris till säljaren, även om den förra i längden kommer tjäna på det. Detsamma gäller alla investeringar och det blir en effektiv fördelning av kapital. Förhoppningen är att detta utjämnar de extrema fluktuationer i pris som aktiemarknaden ändå är med om, något som gör det bättre för de flesta. Av värde och momentum är värde det mer försvarbara, då momentum är mer spekulativt och förväntar sig att flockbeteendet i marknaden kommer agera i ens fördel och kan därmed driva på priser till extremer, både på upp och nedsidan.

På det stora hela handlar aktiv investering om att vinna mot andra spelare på marknaden och relaterat till en passivt sparande är det ett nollsummespel för spelarna. Därför kan det vara vettigt för inte så insatta aktörer på marknaden att snarare investera passivt, då de många gånger brister de förmågor som krävs för att vinna mot andra på aktiemarknaden. Inte minst påminns man om det konstant via social aktiemedia, diskussioner med vänner och släktingar och i andra sammanhang. Det kan vara allt möjligt som gör att man brister dessa förmågor, allt från ointresse till övertro till sin egen förmåga. Vi är alla människor till slut vilket gör att vi kan förlora hoppet och sälja av sina innehav i den sämsta tidpunkten. Då motståndarna på marknaden är extremt pålästa människor och hedgefondförvaltare kan det därför vara långt bättre för många att investera helt passivt. Som Wahlroos sa; ”80 % av befolkningen är finansiella idioter”, för dessa passar därför en helt passiv investeringsstrategi som varken är för riskfylld och inte avviker från index allt för mycket så att dessa idioter agerar aktivt.

Av denna anledning så tror jag det bästa rådet för de flesta där ute är att inse att man tävlar med många smarta individer som har detta som ett heltidsyrke och att det kräver en hel del disciplin och genomtänkt agerande för att slå dessa. Detta citat visar på det bra; ”att få bra avkastning är simpelt, men inte lätt”. Principerna bakom värdeinvestering och momentum är simpla, men det är inte lätt att följa och ha disciplinen. I tider som senaste åren här i Sverige har det gått bra att följa simpla värdeapproacher, men t.ex. investerare som köpt billiga P/B-bolag har haft det riktigt tufft. Underprestera kommer man göra ibland, även om man slår index i längden. Nästan de alla större vinnarna på börsen brukar underprestera stort enskilda år eller under några år, vilket verkligen testar investerares tålamod. Investerare i den bästa fonden under 00-talet i USA hade faktiskt negativ avkastning i snitt, då de köpte fonden när den gick bra och sålde när den underpresterade. Det visar på att investerare fortfarande kan underprestera med vinnande strategier.

Att bestämma sig för en portfölj och sedan hålla den är det bästa rådet till de flesta. Här finns det faktiskt en hel del att göra och standardrådet att hålla 100 % aktier passar inte de flesta då det är alldeles för riskfyllt. Istället passar långt mycket bättre en variant av den permanenta portföljen många investerare. Att t.ex ha en fördelning med 20 % i vardera aktier, REIT, obligationer, korta räntefonder och guld har gett en avkastning på ca 10 % per år med sämsta året på -8 % under åren 1972-2015. Liknande avkastning fås med 60 % aktier och 40 % obligationer, men till större risk. Det finns en uppsjö av olika sätt att investera som alla gett runt 9-10 % avkastning per år de senaste 40 åren där en blandning av räntor, aktier och guld gett den bästa riskjusterade avkastningen. Otroligt enkelt och stabilt sparande, något som passar många. För den som är intresserad av att utforska mer alternativ så kan jag rekommendera sidan Portfoliocharts.com, riktigt bra visualisering av olika portföljer där de visar hur de presterar över tid, hur snabbt de växer förutsatt olika scenarion, hur mycket man kan ta ut ur portföljen över tid.

Läs också detta långa inlägg på Philosophical Economics där han motiverar hur marknader blir effektivare ju mer passiv förvaltning som finns då de aktiva som är kvar är bättre på det dem gör. Klart intressant observation och på det stora hela så kan man dra liknande slutsats från inlägget att det passar de flesta att inte investera aktivt, utan att ha en passiv approach till investeringar då det alternativet är mycket bättre för de flesta. 

2 reaktioner på ”Aktiv vs passiv investering”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *