Råvarurally – den snabba vändningen

Jag har kommit till ett dilemma. Mitt i säljpaniken i början av året så köpte jag ett antal råvarubolag som var riktigt billiga i relation till sina tillgångar. Min investeringshorisont var uppemot på några år sikt, då det kändes som att bolagen kunde överleva och ge en bra avkastning då de värderades relativt lågt. Uppgången kom klart mycket tidigare än jag misstänkt och vi har haft ett ordentligt råvarurally senaste tiden. Detta har gjort att flera av innehaven har rusat 100-150 % pga deras tidiga låga värdering och börjar nu utgöra en signifikant del av portföljen. Återhämtningen kom nästan för snabbt och utifrån läget i resten av världen så kan råvarupriserna mycket väl dyka igen vid ett ändrat marknadsklimat. Därför så funderar jag på vad som är bäst att göra i dagsläget, sitta kvar eller minska positionen.

Min regel är att investera i billiga bolag på ett års sikt. Jag har haft denna diskussion om net-nets med andra bloggare om för och nackdelen med att ha en ett års regel för net-nets och tillgångsbolag. Saken är den att när det väl vänder så kan det sticka upp ordentligt. Men åt det motsatta så kan det också vända ner igen.

Ett vanligt uttryck är att rida vinnarna och använda deras momentum. Gruvbolagen gick precis över 200-dagars glidande medelvärde och har nästan positiv avkastning på ett halvårs sikt. Utvecklingen är lika den som för guld som också den nu har positivt momentum och fortsätter upp. Båda sektorerna har också lidit 5-åriga bear markets, vilket oftast innebär att vid en passering av 200-dagars glidande medelvärde och en övergång till positivt momentum oftast innebär köpläge. Detta gäller också de individuella aktierna, där t.ex. Century Aluminium Corp är nu upp 50 % på halvårsbasis och korsade nyss 200-dagars glidande medelvärde:

Detta är också den aktie som gått bäst bland mina gruvbolag och den som i så fall skulle vara mest aktuell att minska. Jag har redan genomfört en minskning av min position en gång för en månad sen, vilket nu i efterhand minskat min avkastning. Däremot så skulle då dessa gruvaktier utgjort alldeles för stor andel av portföljen i dagsläget, vilket gör att det ändå var ett bra beslut förutsatt de risker som finns.

Trots att momentum är på aktiernas sida efter en 5-årig bear market så kan vi inte undgå att vi på övriga aktiemarknaden befinner oss i en bear market. Återigen återkommer frågan åt vilket håll gruvbolagen kommer att gå framöver. Zoomar vi ut så har gruvbolag som helhet fortfarande gått ner med -75 % sedan toppen 2011:

Den senaste uppgången är minimal och ser ut som den första uppgången i en möjlig återhämtning. Så den stora frågan är om det kan komma fortsatta nedgångar framöver eller om det fortsätter uppåt och det bästa är att rida med en uppgång? Minska positionen nu för att öka framöver? Eller har marknaden vänt på riktigt och vi såg en botten nu i januari? Investeringstesen att gruvbolag är riktigt billiga och det är ett köpläge efter en 5-årig bear market håller fortfarande trots denna uppgång och på ett-två års sikt så kan kurserna troligtvis stå klart högre än idag. På sikt är därför en gruvexponering lämplig även om det på kort sikt kan komma ytterligare nedgångar, det viktiga är då att se över sin exponering så den är lämplig. Inte minst märkte man det idag att när stämningen vänder så kan det vända ordentligt och TimkenSteel samt Century Aluminium är ner – 10-20 % hittills idag.

Min exponering är ca 25 % i gruvbolag i min aktiva portfölj. Utöver det utgör ca 25 % andra råvarurelaterade innehav men inte lika kopplade till gruvbolag. Detta kan tyckas vara mycket, men detta är min enda råvaruexponering i mitt totala innehav och då aktiva portföljen utgör 20 % av det totala innehavet så är min totala råvaruexponering 10 % varav 5 % i gruvbolag. Utifrån den synvinkeln är exponeringen i dagsläget inte avsevärt stor och en exponering jag är fortsatt trygg med.

Nu får vi se hur råvaror utvecklar sig framöver. Råvaror som helhet är fortfarande ned för i år och där har det inte skett en större återhämtning. Oljelagrena är fortsatt fulla och priserna kan se ytterligare lows. Kollar vi på tre års sikt så är vi i en klar björnmarknad:

Gottodix på bloggen Molekylär ekonomi gav en bra replik till min analys i Nordic American Offshore. Han är fortsatt orolig för lägre oljepriser och tycker att det inte är läge än att köpa billiga bolag kopplade till oljepriset. Liknande farhågor har Syding som tidigare tagit position i olja. Själv ser jag köpläge på några års sikt och tror att det går att tjäna pengar vid dippar. Om det nu är rätt att hålla kvar i investeringarna efter klara uppgångar får vi se framöver. Marknadstajming är svårt, det enda man kan utvärdera är om investeringen kan komma ge en bra avkastning på några års sikt, vilket jag fortsatt tror de kan göra. Här är också länkar till andra värdeinvesterare som tror liknande:

Meb Faber – Why You Should Ask For Coal (Stocks) In Your Stockings This Holiday Season
Nicholas Bodnar – An overview of the Offshore drilling industry
CSinvesting – Coal’s Sunset/The Capital Cycle; Graham Bangs the Table

Sammanfattningsvis kommer jag att sitta kvar på min position i råvaror då jag redan tagit hem vinst en gång och jag har beslutat att hålla positionen i tillgångsbolag i ett år. I efterhand får vi se om det var ett bra beslut, men det förenklar säljbeslutet avsevärt och tvingar en att rida ut stormar även om vi kan komma att se nya lows i råvaror. Om inte annat är det väldigt lärorikt och de beslut jag skulle ta i dagsläget skulle knappt påverka min totala avkastning nämnvärt. Visst smärtar det att se innehaven falla med tiotals procent under enskilda handelsdagar som denna, men på sikt så kan investeringen falla väl ut.

EDIT: Valde att minska ner positionerna i råvaruaktierna till orginalpositionerna. Gjorde som sagt detta för en månad sen och har inte ångrat det trots att det fortsatte upp. Vinsten från försäljningen blev ändå så pass stor att jag nu kan ta en lika stor ny position (mitt standardbelopp) i en annan aktie och på så sätt sprida riskerna. Det kan vara fortsatt vettigt att vara investerad mot råvaruaktier framöver, men ansåg att gruvaktierna inte ska utgöra mina största positioner förutsatt risken i dagsläget. Det blir en liten mellanposition där uppsidan är fortsatt stor men nedsidan är begränsad då en del av vinsten är hemtagen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *