Halvår med de kvantitativa portföljerna

Nu har det totalt gått ett halvår sedan jag valde att dela upp min kvantitativa portfölj i ett antal delportföljer och investera i dessa kontinuerligt över året. De kvantitativa portföljerna är:

  • EV/EBIT
  • EV/EBIT + momentum
  • Value Composite
  • Value Composite + momentum (Trending value)
  • Magic Formula

Totalt har utvecklingen varit som följande för de olika portföljerna tillsammans, där de har gett en avkastning på 12,65 % sedan start, mot -2,47 % för Stockholmsbörsen. Det innebär en överavkastning på hela 15 % på endast ett halvår mot Stockholmsbörsen i helhet.

Kollar vi på sammansättningen för den totala portföljen så är de 10 största innehaven följande (totalt ca 30-40 olika aktier i portföljerna):

Utvecklingen för de individuella portföljerna har skiljt sig åt en hel del. Bästa portföljen är Value Composite med momentum, vilken har gått upp med 17,5 %. Sämst har Value Composite gått, vilken har gått upp med 7,8 %. Resten av portföljerna är jämnt spridda bland dessa portföljer, där EV/EBIT har gett 13,6 % i avkastning, EV/EBIT med momentum har gett 9,2 % och Magic formula har gett 15,7 %. Intressant nog så momentum-portföljen för EV/EBIT gått sämre än den simpla, medan det omvända skett för Value composite. Glädjande nog så har alla portföljer gett mer än 10 % bättre avkastning än index.

Nu har det varit ett riktigt bra halvår för de småföretag som portföljerna är investerade i, så det ska bli intressant att se vad framtiden bjuder på. Hittills i år har många av portföljerna gått sämre än index, vilket de mycket väl kan fortsätta att göra. I år har de rena värdeportföljerna gått bäst, medan de med momentum gick bäst i slutet av förra året, vilket tyder på ett skifte från momentum till värde i marknaden. Nu ska det bli intressant att se vad resten av 2016 kommer att bjuda på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *