TimkenSteel, Century Aluminium och Lundin Mining – tre lågt värderade gruvbolag

I och med att jag investerar mer i tillgångsbolag i min portfölj tänkte jag beskriva hur investeringscaset ser ut i tre av mina inköp baserat på P/B. Jag har redan nämnt bolagen här på bloggen men tänkte skriva lite mer om dessa och hur jag resonerade vid inköp. Dessa bolag köptes den 13:e januari efter att ha rasat på grund av den allmänna paniken i gruvsektorn strax efter årsskiftet. Detta gjordes att de fanns på marknaden för ett pris långt under deras tillgångar, vilket gjorde de attraktiva. Sedan dess har värderingen gått upp något, men själv anser jag att de till viss del har fortfarande en attraktiv värdering.

TimkenSteel
TimkenSteel är ett mellanstort gruvbolag i USA som är verksamma inom stålsektorn. Bolaget värderas i dagsläget till 320 MUSD och ett eget kapital på 685 MUSD, vilket gör att de värderas till P/B 0,47. Vid mitt inköp så värderades bolaget till 174 MUSD, vilket är endast P/B 0,25. De har en soliditet på 60 %, vilket indikerar att de har en del skulder att ta hand om även i kris. De går med förlust, men är finansiellt starka och lyckades dra ner på kostnaderna i det senaste kvartalet, vilket gjorde att de värderades upp 75 % på rapport. De genomgår nu ett liknande läge som under finanskrisen med dagens råvarupriser, vilket de klarade med bra kassaflöden. Kassaflödena är fortfarande positiva, då det mest är avskrivningar som drar ner resultatet. Värderingen till två gånger 2014 års vinst, vilket skapar en bra potentiell uppsida om stålpriserna vänder uppåt. Bolaget har en F-score på 6 och en Z-score på 2,52, vilket indikerar att de är relativt finansiellt stabila.

Century Aluminium Corp
Century Aluminium Corp är ett bolag som producerar aluminium i tre smältverk i USA och en på Island. De går i dagsläget med förlust, men har hittills producerat okej kassaflöden och har en relativt stor kassa. De värderas i dagsläget till 380 MUSD, har tillgångar på 1 900 MUSD varav 540 MUSD i omsättningstillgångar. Av dessa tillgångar är 830 MUSD skulder och 1070 MUSD eget kapital. Det ger dem en värdering på P/B 0,35 och en soliditet på 56 %. Företaget gjorde inte så hög vinst förra året, men har gått desto mindre i förlust i år. Ännu har vi inte sett kvartal fyra, så det ska bli intressant och se vad den bjuder på. Bolaget har en F-score på 6 och en Z-score på 2,2, vilket indikerar att de är relativt finansiellt stabila.

Lundin Mining
Lundin Mining är ett svenskt gruvbolag med främst exponering mot koppar. De har ett antal gruvor över hela världen och är enda bolaget av de analyserade som går med vinst. Deras värdering är 14,65 miljarder SEK och har en omsättning runt 16 miljarder efter sina senaste förvärv. Vinsten uppgår strax över 1 miljard, vilket gör att de värderas ungefär 14 gånger sin vinst. Bolaget har 62 miljarder i tillgångar, varav 8,5 i omsättningstillgångar och mer än hälften av detta i kassa. De har totalt 22 miljarder i skulder vilket gör att eget kapital uppgår 40 miljarder och de värderas till P/B 0,37 och har en soliditet på 65 %. Lundin Mining är det företag som ser minst illa ut och de har ett F-score på 7.

Sammanfattning
Dessa bolag ovan är inte toppenbolag när det kommer till rena P/B-case. De har en ganska stor skuldsättning och mycket av innehavet ligger i deras anläggningar. Däremot är de ganska finansiellt stabila och jag gjorde valet att köpa dem när de värderades till P/B på 0,25-0,35 då jag ansåg att det fanns en margin of safety. Hittills så verkade det vara rätt val och TimkenSteel och Century Aluminium Corp har gått upp 90-100 % sedan köp. Däremot är de riktigt volatila aktier och har gått upp och ner med runt 10-20 % per dag senaste dagarna. En stor anledning till att jag köpte dessa aktier var också då jag ville ha en exponering mot gruvsektorn och råvaror, vilket nu har utstått en nästan 5-årig nedgång. Istället för att investera i breda mining ETF:er valde jag dessa bolag som har en högre potentiell uppsida, men de kan också ha en större nedsida då de kan gå i konkurs om råvarupriserna går ner och håller sig nere länge till. I och med den stora uppgången valde jag idag att sälja av en del i TimkenSteel och Century Aluminium, men har fortfarande kvar en del.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *