Alacer Gold Corp – en near net-net guldgruva

Jag har ett tag haft en tro på att guldpriset kommer att gå upp på sikt framöver vid mer marknadsoro och att guldföretagen är lågt värderade på grund av den långvariga nedgången sen toppen 2011. Jag har legat lite investerad i Market vectors gold miners (GDX) som nu gått sidledes sedan i juli efter att ha gått ner -80 % från toppen. I och med att jag börjat kolla mer på net-nets och tillgångsbolag så kollade jag om ett sådant finns bland guldgruvebolagen som kan vara en mer attraktiv kandidat en den breda ETF.en GDX. Till slut hittade jag en som jag tänkte gå igenom i detta inlägg: Alacer Gold Corp.

Alacer Gold Corp
Alacer Gold Corp är ett kanadensiskt gruvbolag som äger 80 % av en guldgruva i Turkiet. Förutom detta projekt så kollar Alacer Gold Corp på nya möjligheter efter nya möjligheter för gruvor med speciellt fokus på Turkiet. Deras gruva Çöpler producerar guld till en låg kostnad på runt 639 USD per uns och har en förväntad livslängd till runt år 2039. Bolaget går med vinst och värderas både lågt i relation med vinst och tillgångar.

Värdering
Värderingen av Alacer Gold Corp är lågt om man ser till deras tillgångar och nuvarande vinster. De värderas i nuläget till 455 M$, har en kassa på 370 M$ och en NCAV på 390 M$. Det innebär att bolaget är värderat till 1,2 av NCAV och har ett företagsvärde (marknadsvärde + totala skulder – kassa) på 155 M$. Med en uppskattad vinst runt 40-50 M$ för i år innebär det att man får en gruvverksamhet för ungefär en tre gånger vinsten med ett starkt kassaflöde på runt 30 M$. För detta pris ingår också de 310 M$ som är investerade i gruvan och rättigheter för exploatering runt om i Turkiet.

Historiskt sett så har värderingen rasat sen toppen under 2011. Sedan 2013 har aktiepriset pendlat mellan 2 och 3 CAD och den står i dagsläget på ettårslägsta runt ca 2,2 CAD. Aktiepriset har varit pressad liksom för hela branschen och under tiden så har bolaget samlat på sig kontanter från den löpande verksamheten och guldpriset försämrats, vilket troligtvis har haft ett både ett press upp och ner på priset.

Risker
Bolaget är otroligt stabilt finansiellt och har en soliditet på 90 % och en kassa på 45 % och har gått med vinst trots det pressade läget på guldpriset. Med tanke på att bolaget värderas nära NCAV och nära kassan så är nedsidan inte så stor och gruvdelen och verksamheten kan nästan fås gratis. Riskerna ligger snarare i utomstående risker, så som lägre guldpris, politiska risker i Turkiet och liknande. Det är kanske inte så skoj att ha en bolag vars enda verksamhet är i Turkiet med tanke på deras utveckling på senaste tiden, men med tanke på bolagets balansräkning så kan nästan hela deras gruvverksamhet konfiskeras och de får dela ut kassan till aktieägarna, vilket ger en begränsad risk nedåt. Jag kollade på ett annat bolag, Eldorado Gold, vilka har ca 4 miljarder USD investerat i Grekland och hamnat i konflikt med regeringen och ska skriva av 1,6 miljarder. De går utöver det i förlust och har en mycket magrare kassa och högre belåning. Så i relation är Alacer Gold Corp mindre riskfylld.

Slutsats
Som deep value-case bland guldgruvbolagen så är Alacer Gold Corp ett attraktivt köp. Tror man på ökande guldpriser så kan de ge en bra exponering mot den marknaden. Utöver det har de gått med vinst trots sjunkande guldpriset och de har begränsad nedsida då de värderas till ca 20 % över kassa och NCAV. Den 8:e februari får vi se hur deras rapport ser ut och sedan framöver hur guldpriset utvecklar sig.

Disclosure: Har en position i Alacer Gold Corp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *