Stor skillnad mellan olika tillgångsbolag

Efter den senaste tidens djupdykning i tillgångsbolag så har jag insett en del saker. Dels är att strategin är inte så simpel att implementera så som att man bara köper aktier i relation med eget kapital. Jag gjorde ett test på amerikanska aktier där man köpte helt enkelt de billigaste aktierna utifrån P/B de senaste tio åren och avkastningen var inte så munter, se nedan. Avkastningen blev klart negativ och största nedgång var -80 %. Sedan början av 2014 har dessa aktier gett en avkastning på -75 % (därav mitt intresse för segmentet), så nästan lika mycket som under finanskrisen. Anledningen till att avkastningen har varit så dålig är dels på grund av ett flertal saker. Dels är bolagen främst i råvarubranscher och shipping, vilka alla har varit kapitaltunga och gått riktigt dåligt. Dels har många av bolagen haft en hög skuldsättning, vilket i stort sett gjort det egna kapitalet värdelöst. Men även om man endast skulle investerat i bolag med låg skuldsättning så skulle avkastningen inte vara så mycket högre. På det stora hela så har avkastningen de tio senaste åren dragits ner av bolag med mycket eget kapital som visade sig vara värdelöst, vilket visar på vikten av att hitta bolag med kvalitativa tillgångar.

Idag läste jag klart de sista kapitlen i ”The Intelligent Investor”. Det finns mycket av bra lärdomar i den boken och det rekommenderas att den företagsamma investerare som investera i bolag utifrån dess tillgångar ska göra så med en bra säkerhetsmarginal (margin of safety). Detta ska göras utifrån bolagets likvidationsvärde, vilket innebär att man vill helst köpa ett bolag för hälften av detta. Jag tror att det är en bra sak att ha med sig när man analyserar tillgångsbolag förutom finansiell stabilitet och andra faktorer. Som i min analys av Seadrill så påpekade jag att konkursrisken är stor och det är svårt att värdera tillgångarna. Då deras tillgångar i stort sett består av oljeborrningsplattformar som nästan är värdelösa och till hälften belånade så är likvidationsvärdet för aktieägare i stort sett noll eller negativ. Graham sa en bra sak att man helst vill köpa ett bolag för det belopp som man skulle låna ut pengar för företaget till. Det låter som en bra måttstock. Nu är det ganska svårt att hitta sådana bolag, men det är i den riktningen man vill gå.

Så vad är kvalitativa tillgångar? Net-nets utgår från den princip att omsättningstillgångar är kvalitativa och kan omsättas i pengar. Peter Lynch skriver om så kallade ”asset plays” i ”One up on Wall Street” där man helt enkelt kanske ser att bolag sitter på en stor kassa eller en massa fastigheter som är värda långt mer än det bokförda värdet. Det finns en hel del olika tillgångar som kan vara värda olika mycket. Nu i råvarubranscherna är detta svårt att avgöra, då värdet fluktuerar ganska mycket beroende på efterfrågan. Därför fann jag Alacer attraktivt då man i stort sett köper bolaget till 120 % av NCAV och får en gruva med på köpet.  Helst vill man ha en ännu bättre värdering för att få en ordentlig margin of safety. Som t.ex. MCG som om jag inte misstar mig värderas till 60 % av NCAV och på köpet får man med hela deras seismetikbibliotek.

Utöver omsättningstillgångar så kan man kanske uppskatta vad värdet kan vara på andra tillgångar beroende på vad man betalar för dessa och de skulder de har. Ett exempel är Lundin Mining. De har ca 62 miljarder i tillgångar varav 53 miljarder av dessa ligger i deras gruvor. På det så har de 22 miljarder i skulder. Kvittar vi omsättningstillgångar och skulder mot varandra betyder det att de har 53 miljarder i gruvor varav 13 miljarder är deras skulder och 40 miljarder är eget kapital. Bolaget värderas till 16,5 miljarder, vilket innebär att man betalar 40 % av det bokförda egna kapitalet. Det är här man får fråga sig om det är en okej säkerhetsmarginal att värdera gruvorna till ca 30 miljarder i jämförelse med de bokförda 53 miljarderna? Värdet styrs helt av framtida efterfrågan av råvaror och i mitt eget fall tyckte jag att det var värt det för att få en exponering mot råvarubolag, men som rent tillgångscase ser det inte jätteattraktivt ut.

Huvudbudskapet i detta inlägg är att det är främst likvidationsvärde som är viktigt att kolla på när man ska köpa ett tillgångsbolag, utöver finansiell stabilitet och att inte bolaget bränner tillgångar. Tillgångarna varierar mycket i kvalitet vilket gör att det kan vara svårt att uppskatta. Här är ett bra inlägg på Greenbackd om likvideringar av Seth Klarman. Här är ett annat inlägg där de diskuterar Grahams metod att värdera tillgångar från Security Analysis.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *