Aggressiv global taktisk tillgångsallokering

Meb Faber har skrivit en massa om allt möjligt när det kommer till finans. Han har visat på att det går att få bra riskjusterad avkasnting genom simpelt trendföljande, använda momentum, köpa billiga aktiemarknader, genom att köpa företag med bra shareholder yield, genom att ha diversifiering och så vidare. Han medverkade i The Investors Podcast nyligen och pratade om sitt senaste projekt att investera genom att kopiera investeringsgurus. Han har visat att om man bara kopierat Warren Buffetts offentliga innehav så har man med råge slagit de flesta fonder de senaste 15 åren. En av hans mest intressanta bidrag är att visa på momentum bland tillgångsklasser och det viktiga med diversifiering. Dels har han i sin bok ”Ivy League Porfolio” implementerat ett enkelt sätt att få hög avkastning till låg risk genom att simpelt investera i en del olika tillgångar med en trendföljande regel med 200 dagars glidande medelvärde. Alpha Architect har utvecklat denna metod till sitt investeringsförslag på sin hemsida.

Meb Faber själv utvecklade denna portfölj åt ett annat håll. Helt enkelt genom att inkludera 13 olika globala tillgångar och på så sätt skapa en bredare portfölj så fås en bred och global portfölj med bra riskjusterad avkastning, likt de portföljer jag flera gånger visat här på sidan. Följande var allokeringen:

Vilket gav följande resultat för åren 1973-2012:

GTAA indikerar Meb Fabers enkla regel att investera endast i de tillgångar som är över sitt glidande 200 dagars medelvärde, annars ligga utanför. Som syns så minskar volatiliteten och maximala nedgången markant med en sån enkel princip. 5 indikerar orginal-Ivy-portföljen och 13 indikerar den med flera tillgångar. Ju fler desto bättre.

Därefter så testade han att applicera momentum på portföljerna. Nedan visas resultatet med att antingen sortera ut de med topp 6 eller topp 3 i momentum mätt i ett medelvärde av uppgång senaste 1, 3, 6 och 12 månaderna.

Som syns så gav det en avkastning på hela 19 % per år om man investerade i topp 3 med en maximal nedgång på 20 %. Den är lite mer riskfylld än att endast investera i de 13 tillgångarna direkt, vilket ger den en lägre Sharpe, men totalt sett så ger den en otroligt bra riskjusterad avkastning.

En sida som skriver mycket om denna strategi är Investingforaliving.us. Paul som driver bloggen är en pensionerad ingenjör runt 40 år som åker runt USA med sin fru och sina hundar och lever livet. Hans fokus är att förvalta pengarna så han kan leva på dem långt framöver och skrivit om så kallad ”safe withdrawal rate” (SWR), alltså att ta ut pengarna utan att riskera att minska uttaget framöver. I detta inlägg jämför han olika strategier och visar på att GTAA Agg Topp 3 är tillsammans med kvantitativa värdestrategier de som gett högst avkastning och har högst SWR på runt 8 %. Han ger också månadsvisa uppdateringar och kollar man in detta excel-dokument så kan man få uppdateringar varje dag vilken tillgång man bör vara investerad i, just nu är det bara obligationer.

Det finns både för och nackdelar med denna strategi. Nackdelarna är att den är ganska komplex och kräver att man har koll på ett antal olika tillgångsklasser jämfört med Dual momentum där man bara behöver ha koll på tre. Utöver det så kräver den en omsättning på ca 330 % per år mot 130 % per år för Dual momentum, något som både orsakar så kallad ”slippage” och courtage. Nu med Degiro så går detta att få ner, men om man använder Avanza eller Nordnet kan mycket av avkastningen lätt försvinna i dessa omkostnader.

Fördelarna är att man är exponerad mot en hel del tillgångsklasser, jämfört med bara aktier och räntor i Dual momentum. Diversifiering över olika tillgångsklasser har visat sig vara klart fördelaktigt historiskt sett och att inkludera råvaror, tillväxtmarknader, värdeaktier och guld är en bonus i dagens läge, då de alla kan ge riktigt bra avkastning framöver. En annan fördel är att endast en tredjedel eller sjättedel av portföljen är i en tillgång, vilket gör att man inte är helt exponerad mot en tillgång, plus att byten inte alltid behöver innebära hela portföljen. Dessutom så kan man använda faktor-ETF:er så som momentum och värde som historiskt sett gett en klart bättre avkastning än börsen i helhet.

Meb Faber har själv utvecklat en ETF utifrån denna princip som heter GMOM. Fördelen med denna ETF är att man slipper bry sig om ombalansering och avgifter, då den enkelt har en avgift på 0,8 % per år. Nackdelen är som vanligt med ETF:er att den är för diversifierad, vilket drar ner avkastningen. Förra året gav GMOM en avkastning på -10 % mot -3,7 % för GTAA AGG3.

Så aggressiv global taktisk tillgångsallokering ger en klart bra riskjusterad avkastning där man är exponerad mot en majoritet av världens tillgångsklasser och utnyttjar den momentumeffekten. Jämfört med strategier som Dual momentum så ger den en bredare exponering men kräver högre omsättning och mer komplexitet. För den som nöjer sig med att vara exponerad mot aktie och räntor passar Dual momentum, men för den som vill vara exponerad mot guld, råvaror och REIT samt högre exponering mot värdeaktier och tillväxtmarknader så kan GTAA AGG vara ett bra alternativ.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *