Möjliga framtidsscenarion

Allt mer tyder på att vi sett en topp i högkonjunktur. Från att tidigare ha visats bra data med ökande vinster och fallande arbetslöshet så börjar nu datan visa på lite sämre tider. Svenska konjunkturbarometern är på 110 vilket indikerar på överhettning och börser världen över har nu fallit med mer än -20 % vilket utlöst en så kallad bear market. Detta är inte helt nya signaler, utan de har sakta men säkert samlat ihop sig sedan sommaren med överhettningssignaler så som övervärdering av börs, rekord i aktiebelåning och minskande riskvilja i high yield och sjunkande råvarupriser. Hittills har de som förutsett att börsen gått över till en nedåtgående trend haft rätt och mycket talar för att vi kan ha sett en börs och konjunkturtopp. Därmed så kan det vara intressant att se hur tidigare börs och konjunkturtoppar sett ut och konsekvenser för övriga ekonomin.

1990
Efter 1990 så fick vi en ganska ordentlig lågkonjunktur här i Sverige med stora ökningar av arbetslöshet och en rejäl nedgång i både bostadspriser och börs. Börsen halverades genom nedgångar i två omgångar, som ses nedan, medan arbetslösheten ökade från nästan 2 % till över 10 %. Detta var ett ganska lokalt fenomen som orsakades av den stora bostadskrasch vi hade här, utöver stora omställningar i samhället. Till skillnad så gick den amerikanska börsen endast ner med -20 % under 1990 och fortsatte sedan uppåt ända tills år 2000. När det väl vände här i Sverige så stack det också iväg rätt rejält.

2000
Runt tio år senare toppade konjunktur och börs under år 2000. Börsen såg sin högsta värdering någonsin och IT-bubblan sprack. Runt år 2001 så började börsen falla på riktigt och arbetslösheten började stiga. Arbetslösheten steg ända till år 2005, vilket illustrerar att arbetslösheten kan hålla i sig ända tills det blir ordentlig högkonjunktur igen. I denna cykel så påverkades knappt fastigheter nämnvärt, utan pengarna som skyddades från den fallande börsen sattes snarare in i dessa vilket gjorde att de fortsatte att gå upp. Bubblan tog ända tills 2003 för att pysa ur och det var då konjunkturen vände upp, se graf nedan.
2007
Nästa gång börs och konjunktur toppade var år 2007. Som ses i grafen ovan så var barometerindikatorn över 110 från oktober 2006 tills augusti 2007. Sedan vänder det ner och blir en ordentlig lågkonjunktur. Denna är relativt snabb och leder till en snabb ökning av arbetslöshet som sedan legat ganska stilla sen dess. Efter det vänder konjunktur upp tvärt och ekonomin repar sig från det värsta efter finanskrisen. Därefter kommer en topp i konjunktur och börs under 2011, vissa tycker att den inte bör räknas men det ledde till en dålig börs i 1-2 år och en dålig konjunktur under denna tid. Det är först nu det vänt upp igen och vi har haft en någorlunda konjunktur under 2014-2015.
Nuläget
Idag har vi haft fallande arbetslöshet, en okej konjunktur och stigande tillgångspriser ett tag. Börsen har fallit ner i bear market efter en nästan 6 årig uppgång. Fokus hittills i inlägget har varit ganska fokuserat på Sverige, men kollar vi internationellt sett så är USA i en stark konjunktur, Europa trevar sig fram och stora tillväxtländer har gått in i lågkonjunktur. Utöver det så saktar nu Kina ner, vilket gör vissa oroliga. Företagsskulderna är också riktigt höga världen över och kapitalintensiva branscher så som olja och gruvor har det svårt och kan leda till konkurser och stora avskrivningar. Många länders stora statsskulder ligger fortfarande kvar och spökar, vilket skulle kunna komma upp till ytan igen. Samtidigt har vi nu negativa räntor i stora delar av världen och det sker fortfarande en ganska expansiv penningpolitik.
Kollar vi på möjliga framtidsscenarion så är det möjligt att företagens vinster fortsätter minska, vilket kan leda till en ökad arbetslöshet och en lägre riskvilja i ekonomin. Som vi sett i tidigare nedgångar de senaste 20 åren så kan en nedgång ha efterverkningar i övriga ekonomin i flera år efteråt. Ett trevande läge som under åren 2011-2013 är inte osannolikt då vi inte haft någon riktigt stor överhettning här i Sverige och Europa och en fortsatt status quo. Däremot så kan en global lågkonjunktur utlösa ett prisfall på bostäder i Sverige, vilket i så fall skulle leda till en högre arbetslöshet och djupare lågkonjunktur lokalt. Så riskerna finns där, speciellt med många idag som tagit miljonskulder och har löner på 20 000 – 30 000 kr per månad. Man kan tydligt se en skräck i folks ögon om man nämner att prisfall på 30 % på bostäder kan vara fullt möjligt i en kommande lågkonjunktur (och notera, det är inte något som är ovanligt historiskt sett).
För börsen så kan vi väl se fortsatta nedgångar. Vi har en högt värderad börs och även om nu ekonomin kommer utveckla sig likt 2011-2013 så ska vi notera att börsen är mycket högre värderad än under 2011. I USA jämförs dagens börs med den som uppstod 1937 med en stor rusning efter depressionen och som slutade med en krasch på -50 %. Den jämfördes också med 1970-talets krasch, där nifty fifty aktierna fortsatt drev börsen ett år efter resten av börsen vände ned, likt det vi såg förra året. Det slutade också med en krasch på -50 %. Om nu amerikanska börsen går ner med -50 % innebär det en fortsatt nedgång på -40 % till under loppet av 1-2 år. Sedan, när lågkonjunkturen är ett faktum så är läget att investera i börsen det bästa. Däremot kan det också vara en mer normal bear market och börsen faller endast med 30-40 %.
Värt att notera är också att många värdeaktier i USA har redan fallit med -30 %. Detta är den fjärde största nedgången de senaste 50 åren. De andra tre gångerna så har de fallit med 35-40 % samt 50 % (finanskrisen). Det gör att det finns lägen att investera i trots de mindre rosiga utsikterna som utmålas. Trots detta så kan det vara intressant vad kommande år kommer att bjuda på, med tanke på den oro som finns på marknaden idag. Kommer vi se en förnyad kris? Eller kommer världsekonomin rulla på som vanligt? Vi får se om det kommer att avslöja sig under året, än så länge så kan vi bara konstatera att världens börser nu befinner sig i en björnmarknad och att det kan vara bra att se över de risker man tar i sitt sparande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.