Billigaste aktierna på börsen

Varje kvartal balanserar jag om en av mina kvantitativa portföljer lagom efter att alla rapporter kommit ut. Nu är det dags att balansera om portföljen som investerar efter EV/EBIT + momentum. I och med detta passar jag på att publicera de billigaste aktierna på Stockholmsbörsen efter både EV/EBIT och EV/EBIT + momentum.

Värdemåttet EV/EBIT är ett av de mest effektiva måtten att mäta värde och mäter företagets värde (EV = enterprise value), bestående av marknadsvärde och nettobelåning, i relation till deras rörelseresultat (EBIT = earnings before interest and taxes). Detta mått är en förbättrad version av P/E där man tar hänsyn till hela bolagets belåning och det rörelseresultat som då ska täcka både att betala ränta till långivarna och vinst till aktieägarna. Genom att köpa de 20-30 billigaste aktierna efter EV/EBIT så har en avkastning på ca 20 % per år fåtts de senaste 50 åren. I kombination med momentum (prisuppgång), vilket innebär att vinnare tenderar att fortsätta vinna, så kan en ännu bättre avkastning fås.

Följande aktier är billigast efter EV/EBIT på mid och large cap på Stockholmsbörsen (i ordning):

 1. SAS
 2. Lucara Diamond
 3. Medivir
 4. Tethys Oil
 5. B&B Tools
 6. Nokia
 7. VBG
 8. Haldex
 9. Bilia
 10. Stora Enso
 11. Gränges
 12. JM
 13. Millicom
 14. Nolato
 15. Oriflame
 16. Rezidor Hotel
 17. Skanska
 18. Ericsson
 19. Boliden
 20. Concentric
Om vi sorterar listan ovan efter momentum så ändras listan till följande:
 1. SAS
 2. Bilia
 3. Oriflame
 4. Lucara Diamond
 5. Rezidor Hotel
 6. Nolato
 7. Gränges
 8. Skanska
 9. Boliden
 10. B&B Tools
 11. Tethys Oil
 12. Stora Enso
 13. Concentric
 14. VBG
 15. Nokia
 16. Ericsson
 17. Millicom
 18. JM
 19. Medivir
 20. Haldex
Detta kvartal balanseras portföljen EV/EBIT + momentum om, vilket innebär topp 10 i den nedre listan. Nästa kvartal är det dags för endast EV/EBIT att balanseras om, vilket innebär topp 10 i listan ovan (de aktuella vid det tillfället). Sedan starten för ett halvår sen har den nuvarande EV/EBIT + momentumportföljen gått 11,5 % bättre än index och i och med denna omallokering så kommer 5 av 10 aktier bytas ut. Utvecklingen för alla kvantitativa portföljer sedan senaste köpet redovisas här.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *