Utvärdering Testportföljer 2015

För ett år sedan så satte jag in mig ordentligt i kvantitativa strategier och valde att starta några test och bevakningsportföljer vid årsskiftet. Nu har det gått ett år och då tänkte jag att det är gast att utvärdera dessa. Alla portföljer går att ses här. Notera att all utveckling nedan är exklusive utdelningar, då det var lite krångligt att få med, att alla bolag är på mid och large cap och att OMXSPI under perioden gick upp med 3 %. Utvecklingen ses nedan:

Först ut är Magic Formula-portföljen. Denna har gått upp med 16,88 % och slog index rejält. Störst uppgång var det i Byggmax, Unibet och Biogaia. Störst nedgång var det i Medivir och Millicom. Det var ganska spritt mellan utvecklingen av innehaven vilket visar på det svåra att pricka enskilda bolag.

Därefter så kommer Magic Formula + P/B. Jag ville testa denna portföljen efter att jag hade läst en intressant studie som visat att lägga till en P/B-komponent i Magic formula ökar dess prestation. Däremot så gjorde det inte det och portföljen gick ner med -3,72 %. Mycket av detta beror på att P/B-komponenten bytte ut aktier så som BioGaia och Unibet mot Enquest och Rezidor.

Därefter kommer en enkel EV/EBIT-portfölj. Denna gick ner med -7,74 % med Enquest och Medivir som sänken. Vet ej om Enquest skulle varit med där då den hade en halvår gammal rapport och det var mitt under tiden då de förlorade alla sina oljeintäkter, men även utan denna så skulle portföljen gått sämre än index.

Denna valde jag också kombinera med P/B så att det var P/B + EV/EBIT. Den portföljen gick ner med -11 %, vilket var likt Magic formula sämre än ursprungsportföljen.

Slutligen så hade jag en portfölj som jag investerade i enbart baserat på P/B. Denna portfölj gick ner med hela -29,79 %. Stora sänken var Eniro, SSAB, EnQuest, Lundin Mining etc. Det var mycket gruvbolag och råvaror och de hade ett riktigt dåligt år. En sak som är värd att notera är att många av dessa P/B-bolag har stora goodwill-poster, vilket gör det egentliga värdet av deras tillgångar kanske är mycket lägre än angett.

Totalt har det varit ett dåligt år för P/B bolagen och allt relaterat med sådana. EV/EBIT gick bättre men inte så mycket bättre. Bäst gick Magic formula. Den främsta anledningen till det var att bolag som växer, skapar bra avkastning på kapital och går allmänt bra men är billiga, så som de i Magic formula, har gått riktigt bra i år. Det kan man verkligen se i de bolag som gått bäst; Unibet, Byggmax och BioGaia.

En månad därefter skapade jag två nya bevakningsportföljer med bolag jag också köpte in som start av mina kvantitativa portföljer. Dessa finns i detta dokument. Där tog jag också med faktorn momentum och kombinerade EV/EBIT och P/B med momentum. Totalt har de gått följande:

Båda har gått klart bättre än index där EV/EBIT har gått bäst. I jämförelse med portföljerna ovan så konstruerades dessa endast 1 månad efteråt men med en momentumfaktor, vilket gjorde att de gick runt 25-40 % bättre än de rena värdeportföljerna. Det har verkligen varit ett år för momentum i år vilket märks i skillnaden på prestation.

Det får mig tänka på detta test av EV/EBIT och EV/EBIT + momentum som är gjort av Tim Du Toit på Quant-investing.com. Där ses hur olika de olika strategierna går under olika år, med EV/EBIT + momentum som överpresterar i bull market och EV/EBIT i bear market. Extra intressant är att under 2007, sista året av förra tjurmarknaden, så gick EV/EBIT + momentum upp medan EV/EBIT gick ner, liksom nu för 2015.

Sammanfattningsvis så var 2015 bra för bolag med momentum och dåligt för värdebolag efter P/B. Det har också visat att P/B är en svår faktor att följa och kan avvika från index och ha riktigt dåliga år som följd. Också i USA så har P/B varit ett riktigt dåligt värdemått och har de senaste 10 åren underpresterat marknaden med 3 % per år, se detta inlägg av Patrick O’Shaughnessy. Men kollar vi på lite längre sikt här i Sverige så har ändå P/B-företag presterat bra. Börsdatas screener för net-nets går att ställa in så man kan testa P/B-företag. Dessa har likt min bevakningsportfölj gått ner med -30 % sen i mars. Däremot så levererade P/B-företag en avkastning på 45 % per år under åren 2009-2015, jämfört med 35 % per år för Magic formula (på mid och large cap). Under åren 2001-2016 så gav P/B-företag en avkastning på 25,6 % mot 19,1 % för Magic formula. Speciellt under år som 2003 och 2009 då man kunde köpa 10 bolag för mindre än hälften av sitt eget kapital gav en sån portfölj ca 150-250 % avkastning. Som jag skrev i början av 2015 så är P/B en faktor värd att satsa på i en bear market, men mindre bra att satsa på i en bull market, vilket vi nu fick observera. Däremot om man vill kontinuerligt satsa på en faktor som P/B och net-nets så har Värdebyrån en bra approach på det där de kombinerar P/B-måttet med kvalitetsmått så som F-score, se t.ex. detta inlägg om F-score där också ett back-test av P/B finns med. Tyvärr är det få av de P/B-bolag som finns just nu som har hög F-score.
Inför det kommande året har jag sammanställt nya testportföljer bestående av faktorerna P/B, EV/EBIT, P/S och slutligen Magic formula. De går att finna här. De flesta företagen i P/B-portföljen är olja och gruvbolag, så vi får se om de kan få en revansch i år. I dagsläget värderas de i snitt till 54 % av eget kapital jämfört med 86 % förra året och historiskt sett brukar det vara bra tillfälle att investera i P/B-företag vid den nivån och under. Det kanske blir dags att konstruera en P/B-portfölj?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *