Taktisk tillgångsallokering vs kvantitativ värdeinvestering

Jag har läst och undersökt både taktisk tillgångsallokering (marknadstajming) och kvantitativ värdeinvestering en hel del under de senaste åren och insett att de båda har en bra edge om man vill slå marknaden på sikt. Däremot så fungerar de inte alltid och det kan vara svårt att välja vilken man vill investera på sikt i. Jag tänkte i detta inlägg gå igenom fördelar och nackdelar med de båda strategierna.

Taktisk tillgångsallokering innebär att man går på antingen tekniska signaler så som MA200 eller dual momentum och investerar efter detta. Helt enkelt investerar man i index och försöker tajma de tillgångar som kommer att gå bäst, via antingen värde eller momentum. Fördelarna med dessa strategier är att de oftast har en begränsad nedsida och följer med marknaden uppåt. De undviker till exempel marknader som inte går så bra, t.ex. råvaror, guld, tillväxtmarknader de senaste åren, och investerar i de som går bra, t.ex. amerikanska och svenska aktier. På så sätt fås en riktigt bra riskjusterad avkastning.

Nackdelen med taktisk tillgångsallokering är att i en volatil eller sidledes gående marknad ger låg avkastning eller till och med negativ avkastning. Om nu världens marknader blir allt mer effektiva, björnmarknaderna försvinner och de alla utvecklas lika (något som inte ännu skett de senaste 50 åren) så innebär det att momentumeffekten på marknader försvinner och extraavkastningen försvinner i en strategi som Dual momentum. Också starka osäkra marknader som den amerikanska senaste året gör att avkastningen blir lägre än index och kan tära på en investerares tålamod.

Värdeinvestering och mekaniska strategier där man mekaniskt köper billiga aktier har gett en bra avkastning historiskt sett. Dessa brukar ge bättre avkastning än strategier som taktisk tillgångsallokering men till högre risk. Fördelen med dessa strategier är att man alltid är investerad och inte behöver tänka på marknadstajming och att en anomali som marknaders momentum slutar att fungera.

Däremot så måste man vara förberedd på att värdeaktier kan underprestera marknaden under ett flertal år, vilket nu skett i USA senaste åren. En annan aspekt är att om man ligger koncentrerad i en värdestrategi så måste man tåla mycket volatilitet och stora nedgångar på 50-60 %. Detta kan vara krävande för en investerare och det är många som inte klarar så pass stora svängningar. Om man däremot sparar i en portfölj med 70 % aktier och 30 % obligationer så minskar risken, men till priset av lägre avkastning.

Det går också att kombinera kvantitativ värdeinvestering med taktiskt tillgångallokering. Däremot så sänker det avkastningen på sikt, då man tar lägre risk och eftersom värdeinvestering fungerar bäst i björnmarknader. Alpha Architect har gjort test där man med deras marknadstajmande regler kan få ner största nedgången från 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.