Spelar tillväxten roll i värdeaktier?

I mina senaste inlägg har jag diskuterat min aktiva strategi och misstag man gör när man försöker hitta billiga företag bland deep value-företag. Oftast gör man misstag om man investerar aktivt i värdebolag och att investera i bolag med bra tillväxt är oftast en av dessa. I en studie som finns i boken Deep value av Tobias Carlisle så visar författarna till studien på att man får sämre resultat om man investerar i de bolag med högst 5-årig tillväxt bland marknadens billigaste tredjedel av bolag jämfört med endast investerat i den billigaste tredjedelen (mätt i P/E, P/B och P/FCF). På liknande bana fås bäst avkastning om man investerar i net-nets bolag som går minus snarare än de som går plus. Utöver det så är vi människor oftast riktigt dåliga att avgöra framtida tillväxt då vi lätt extrapolerar den tillväxt som varit.
Utifrån dessa observationer så ställde jag mig frågan om tidigare tillväxt spelar någon roll och om man kanske till och med får högre avkastning i bolag med låg eller negativ tillväxt? Jag har börjat lära mig lite att använda sidan Quantopian för att göra back-tester så testade runt lite där med algoritmer skapade av andra som investerar i de bolag med lägst EV/EBITDA. De har data för åren 2003-idag och datan jag fick för att investera i de 30 billigaste bolagen efter EV/EBITDA var följande:

Strategin gav mer än dubbla avkastningen mot index, men nästan tredubbla i somras då den likt QVAL och andra värdestrategier tappat -30 % sen dess.

Sedan valde jag att testa att endast investera i de billigaste bolagen som haft en EPS-tillväxt på 10 % eller mer senaste året. Liksom den studie jag angav ovan så gav det lägre resultat och den riskjusterade avkastningen förvärrades avsevärt:

Därefter så valde jag att testa på de med lägre tillväxt än 10 % (också negativ) och fick följande resultat:

Resultatet blev också det sämre än det för endast värdeaktier. Det enda som blev bättre var maximala nedgången intressant nog. Så delar man upp aktierna efter tillväxt så fås ett sämre resultat än om man hade struntat i det, åt båda hållen. Det är för att man helt enkelt väljer bort en del av de billigaste aktierna, både de med hög och låg tillväxt. Så som många andra studier visar så ger det bäst resultat att helt enkelt investera i de billigaste aktierna.

Så tidigare tillväxttakt är inget vidare mått på kvalitet för en värdeaktie, vad kan man använda istället? Här nedan testar jag att sortera aktier efter EV/EBITDA och välja ut den tredjedel med högst momentum:

Det gav totalt en avkastning på 538 % och en något högre riskjusterad avkastning än om man bara hade investerat i rena EV/EBITDA-aktier. Momentum misstänkts bero på en underliggande tillväxt av vinster och att marknaden inte reagerar tillräckligt snabbt på dessa nyheter, se detta inlägg på Alpha Architect. Därmed är momentum ett bättre mått på framtida tillväxt bland värdeaktier snarare än tidigare tillväxttakt.

Som testerna visar så ger varken aktier med hög eller låg tillväxt bra resultat, utan det bästa är att applicera en enkel värdestrategi med aktier som både har hög och låg tillväxt. Men tydligast så ger hög tillväxt ingen vidare avkastning för värdebolag, utan det viktigaste är priset. Det enda ”tillväxt-måttet” som ger extra avkastning är momentum.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.