Rapportrally och ettårsjubileum

Igår hände det galnaste jag har sett bland mina innehav sedan jag började handla med aktier. Ett av mina senaste deep value-inköp, TimkenSteel Corp, gick upp 75 % på deras rapport, vilket gjorde att det var en av de aktier i USA som gick upp mest den dagen. Jag hade faktiskt två bolag på topp 10 listan över aktier som gick upp mest, då Century Aluminium gick upp med 18 % igår.

Så vad gick TimkenSteel upp på? De släppte en rapport där det visade sig att det inte var så pass illa som marknaden befarade (som det brukar vara i sådana bolag). De går fortsatt med förlust, men inte så allvarligt och har positiva kassaflöden. Mycket av detta beror på deras besparingsprogram de utannonserade i december, mycket lik den de hade under krisen 2008-2009 då de lyckades hålla sig flytande under den värsta tiden. Nu fortsätter de med sina besparingsprogram, går på lågvarv och koncentrerar sig på att skapa positiva kassaflöden. En stor del av förlusten består av avskrivningar och amorteringar, vilket troligtvis inte kommer tära så mycket på deras kassa.

I stort sett gav de en liknande rapport som senast men med skillnaden att de inte går med lika stor förlust, de har bättre kassaflöde och omsättningen sjunker inte lika snabbt. Mycket av detta var redan utannonserat i den förra rapporten. Trots detta så mer än halverades kursen i början av året, för att komma ner till låga priset på P/B 0,25 och ett pris som var 2 gånger 2014 års vinst. Nu ligger priset återigen på P/B 0,55, då problemen inte var så stora som de befarades. Jag tycker detta exempel visar på varför marknaden i många lägen inte alls är så rationell som man tror och i ena stunden ger samma aktie till ett halverat pris på grund av tillfällig marknadsoro. Själv köpte jag till en kurs runt 4 som visas i grafen nedan och har fått en avkastning på 120 % sedan köp.

Detta kom otroligt passande, då min aktiva portfölj nu har ettårsjubileum i sin nuvarande utformning. I slutet av januari 2015 beslutade jag mig för att investera i värdebolag efter egen analys och behålla en längre tid framöver. Det gällde att inte ”trada” aktierna utan helt enkelt köpa bra och billiga bolag som verkade undervärderade. Fokuset har legat på att köpa billiga bolag i relation till EV/EBIT med bra tillväxt, men jag har på senare tid börjat fokusera på så kallade tillgångsbolag så som P/B bolag och net-nets. TimkenSteel, Century Aluminium och Lundin Mining var mina första tillgångsbolag som jag köpte och de två förstnämnda har gett 120 % respektive 60 % sedan köptillfällena i mitten av januari. Gårdagens uppgång gjorde att min portfölj ökade med 9,4 %. Totalt är nu portföljen upp 30,6 % sedan start mot – 10,8 % för SIX30 Return index:

Nu är det mycket tur som ligger bakom uppgången. Många av innehaven fick jag bra tajming på och många drevs av den allmänna småbolagsuppgången. Ett skifte som min portfölj har gjort är att nu också innehålla till hälften amerikanska aktier, då det finns klart mer attraktiva värdeaktier där till ett lågt courtage efter sänkningen hos Avanza.

Men allt har inte varit bara guld och gröna skogar. I vissa bolag hade jag tur med tajmingen, t.ex. lyckades jag sälja JM och Viking Supply Ships innan de gick ner – 25 % respektive -60 %. Men i desto fler bolag så sålde jag för tidigt, t.ex. Unibet som gick upp + 70 % från sälj till slutet av förra året, Byggmax som gick upp + 50 % och Proffice som gick upp + 30 % på grund av uppköp.

Allt som allt ett bra första år (nästan för bra, då man lätt kan drabbas av högmod). Jag är fullt medveten av att en stor del av mitt innehav fortfarande är riskfyllt och kan braka ner med en allmän börsnedgång, speciellt bland svenska småbolag. Nu kommer det till den svåra frågan med när det är lämpligt att sälja av innehav som gått upp mycket, så som TimkenSteel som fortfarande har kvar en uppsida men som inte är fullt så stor i dagsläget och på grund av sin stora uppgång blivit en alldeles för stor del av portföljen (ligger nu 30 % investerad i gruvbolag). Troligtvis kommer det vara lämpligt att halvera innehavet, för att åter komma till den ”insats” som jag var bekväm med att investera i företaget från första början.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *