Hur kan en kommande björnmarknad se ut?

Även om jag förespråkar och själv sparar efter rena modeller så kan jag inte hålla mig ifrån att göra lite spaningar och spå i framtiden. Det är extra intressant i år då vi går in i ett nytt börsår med en fallande börs sedan april och flera signaler som visar på framtida nedgång.

Under mina studier av börsen så har det historiskt sett funnits tre signaler som varit extra bra på att gett en indikation på att börsen begett sig in i en björnmarknad. De har varit absolut momentum, moving average och konjunkturbarometern. Absolut momentum innebär att om avkastningen på ett års sikt är negativ så tenderar det att fortsätta nedåt. Moving average innebär att om börsen ligger under sitt glidande medelvärde på ca 10 månader (MA10) eller 200 dagar (MA200) tenderar den att fortsätta ner. Konjunkturbarometern innebär att om vi befinner oss på en konjunkturtopp, definierad som konjunkturbarometern över 110, så tenderar börsen att vända och gå ner. Under de senaste 20 åren har dessa signaler gett riktigt bra säljsignaler, se resultatet nedan för strategierna applicerade på Fama-French data för Sverige.

Så var befinner vi oss nu? Svenska och amerikanska storbolagsindex är ner på ett års sikt räknat till prisindex, men upp på ett års sikt inklusive utdelningar. Båda index befinner sig under MA10/MA200 och vi har en konjunkturbarometer på över 110. Om vi kollar på mer generella index, så som SIX Return index är den upp på 1 års sikt, men fortfarande under MA200. De senaste 20 åren har detta varit bra signaler för att vi är på väg in i en bear market och det har varit bra tajming för att sälja aktier. Däremot så har det inte alltid varit en bra signal att göra detta och kollar vi de 20 åren innan dess, 1975-1995, så har det varit bra att vara fortsatt investerad. Faktiskt så stämmer detta nästan för de 50 åren innan dess, då marknadstajming inte var lönt under åren 1945-1995. Så vilken sorts marknad befinner vi oss i nu?

Vi hoppar tillbaka långt bak i tiden och kollar hur börsen utvecklat sig sen 50-talet med hjälp av Riksbankens data för utvecklingen av Stockholmsbörsen. Under 50-talet så var utvecklingen enorm där Stockholmsbörsen nästan 5-dubblade pengarna och knappt med en enda björnmarknad då största prisfallet var -15 %.

Under 60-talet så gick Stockholmsbörsen sakta men säkert upp utan någon större panik. Under åren 1965-1967 så var den en björnmarknad där börsen gick ner med -23 %, för att sedan vända uppåt igen.

Sedan under 70-talet så började börsen med en björnmarknad för att sedan gå upp till 1976 och efter ca 140 %-ig uppgång återigen gå in i en björnmarknad där börsen gick ner med -33 %. Notera däremot att inflationen var riktigt hög under 70-talet och prisuppgången var 150 %, vilket innebär en negativ avkastning reellt sett under årtiondet.

Sedan kom det glada 80-talet där börsen rusade iväg efter att haft två decennier med medioker realavkastning. Börsen 17-dubblades under 80-talet efter att ha värderats till rekordlåga P/E-tal i början av 80-talet. Här var också den största nedgången runt -33 % och det var två större nedgångar, dels 1984-1985 och dels 1987. 

Sedan kom 1990-talet och krisen. 1990-talet började med en ordentlig nedgång på -43 % under åren 1989-1992. Detta för att sedan vända och återgå till en av de största tjurmarknaderna genom historien.

IT-bubblan. Under 1990-talet gav Stockholmsbörsen nästan 550 % avkastning, vilket innebär att åren 1980-2000 gjorde att man 100-dubblade pengarna med en avkastning på 26 % per år. Det hela slutade med en krasch på -65 %, en av de största i historien.

Sedan 2005 har nu börsen gått upp med 230 % och återigen genomgått en björnmarknad på -65 %. Frågan är då hur utvecklingen kommer se ut i år och de kommande åren, om vi nu går in i en björnmarknad?

Så från ovan så är det endast de två senaste björnmarknaderna som varit de två riktigt extrema och där en strategi som MA200 och absolut momentum fungerat riktigt bra på. Man märker att dessa strategier har blivit riktigt populära på grund av det och att många vill följa sådana strategier. Det har också kommit en del kritik mot dessa strategier vilken säger att om de blir för populära så slutar de att fungera. Dessutom så kan vi se att tidigare björnmarknader ser riktigt annorlunda ut och dessa hade inte alls fungerat lika bra då.

Kollar vi runt i omvärlden på värderingar, politik, makro etc så kanske vi kan förutspå hur kommande år kan komma att se ut. I USA så har vi en börs som är rekordhögt värderad, med en hög CAPE-värdering som indikerar på nästan noll i avkastning kommande tio år. Det är främst stora bolag med små vinster som driver denna värdering och bolag så som Amazon har långt slagit värdebolag de senaste åren. Samtidigt är de i en högkonjunktur som förväntas fortsätta in i 2016, även om det kommer lite oroande moment i råvarubranschen och liknande.

Europa forsätter och stampar och flera tillväxtmarknader har gått in i lågkonjunktur. ECB och Japans centralbank trycker pengar för fullt för att driva en tillväxt och komma ur sitt stillestånd samtidigt som Kina saktar in. I andra delar av världen så tuffar ändå Indien och Afrika på, även om större länder som Sydafrika har ganska stora problem. BRICS innebär i dagsläget tre länder i lågkonjunktur med stora problem (Brasilien, Ryssland och Sydafrika), ett land som går bra (Indien) och ett land som saktar in (Kina). Problemen i världen och tillväxtmarknaderna har pressat råvarupriserna till 90-talets prisnivåer. Detta innebär mycket fallande kurser i de index som följer den världen exklusive USA och tillväxtmarknader.

Mycket påminner om fallet 1999-2000 då USA gick riktigt starkt och resten av världen börjar sakta in. Då såg vi senast också rekordnoteringar för dollarn och en mycket starkare amerikansk börs än i resten av världen. Detta har lett till att vi har höga värderingar och rekordvinster i USA och lägre värderingar till inte så höga vinster i resten av världen.

Förutsatt detta så kan mycket från år 2000 upprepa sig. Vi kan komma att se en långsam nedgång i aktier på ca 2-3 år i USA i en inte allt så farlig lågkonjunktur och inte från allt så höga värderingar. Sverige dras troligen med i denna nedgång som vanligt, men den kan komma att bli mer hackig och inte lika ”simpel” som de senaste nedgångarna. Mer likt de under 1989-1992 eller 1976-1978 med en nedgång på ca 30-40 %. Värdeaktier i USA har presterat riktigt dåligt senaste åren och börjar komma ner i värdering, vilket kan göra att dessa presterar bra kommande år likt de gjorde både under början av 90-talet och början av 2000-talet i en fallande börs. Under senaste 50 åren så har värdeaktier mätt i EV/EBITDA och Value Composite One gått ner med snitt -33 % under en period på snitt 12 månader totalt sju gånger. Sedan april har nu QVAL (EV/EBIT) gått ner med -21 % under 8 månader, vilket tyder på att de kan bottna inom de närmaste året. I Sverige är värderingen mer jämn vilket gör att det kan komma bli svårare här för värdeaktier att överprestera index.

Den lägre värderingen och sämre läget i världen exklusive USA kan leda till att vi ser nästa tjurmarknad drivas av dessa. Under de senaste 40 åren så har USA och resten av världen drivit tjurmarknaden varannan gång. Nu har USA gått bäst vilket innebär att det kan bli resten av världen och tillväxtmarknaderna som kommer att få sin revansch de nästkommande tio åren. Detta kan också båda gått för råvaror, likt i början av 2000-talet efter Asien och Rysslandskrisen i slutet av 90-talet.

Nu får vi se vad kommande år bjuder på. År 2016 kan fortsatt vara ett bra år med hög tillväxt och ökande vinster, vilket kan hålla uppe börsen. Men det kan också vara året då det vänder och vi går in i en lågkonjunktur som pågår i något år framåt. Det kan innebära att vi ser 2-3 år av fallande kurser och dålig avkastning, men en björnmarknad som också kan bli mycket sick-sackande på grund av fortsatt kvantitativa lättnader och billiga pengar.

Som sagt, mycket kan hända, och jag skulle nog bli mer förvånad över att se en klar riktning på börsen framöver än ett mer sick-sackande. Det kan komma att sätta strategier som dual momentum på prov, men jag hoppas att den kan fånga uppsidan på de marknader som går bra framöver. Men allt kan hända och vi skulle kunna se en vändning i sentiment och ett otroligt bra börsår, lika mycket som panik och ett otroligt dåligt börsår. Har man en plan för sin portfölj så slipper man bry sig och kan fokusera på annat. Omvärlden är något extremt komplext att analysera och Warren Buffets kompanjon Charlie Munger har sagt att makro är något han stoppar i ”Too hard pile” på sitt skrivbord, eftersom det är alldeles för svårt. Warren Buffett själv är känd för sitt citat ”Forecasts may tell you a great deal about the forecaster; they tell you nothing about the future.”. De båda har visat att det går bra ändå på börsen om man fokuserar på att köpa bra och billiga företag.

För den som vill läsa lite mer om makrospaningar för kvartal 1 kan läsa Gottodix som vanligt bra inlägg om dessa, dels om hans Makrobedömning och dels om hans Inrikting för sparande. Hans inställning är lite att det är status quo som råder men att det mycket väl kan ändra sig och bli mer oroligt eller att den globala konjunkturen går mycket bättre och börserna sticker iväg. Den som lever får se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *