Investeringstes Bakkafrost

Ett nytt projekt jag startat för att bättre hålla koll på mina aktiva innehav är att skriva investeringsteser för varje innehav. Detta för att regelbundet kunna kolla innehaven, se om jag vill fortsatt ligga investerad och om det är en bra fortsatt bra investering. Detta är en bra lösning för att regelbundet bevaka innehavet i portföljen och känna att man fortsatt vill öka innehavet när man månadssparar.

En investeringstes är den idé man hade när man började investera i en aktie. Ändras förutsättningarna sen dess så är det bra att ompröva investeringstesen. Då kan man också på så sätt strukturerat pröva om det är en bra tes eller ej. En sådan investeringstes som jag prövar i dagsläget är om ABB har tillräckligt bra potential och om det har bra risk/reward, eller om det snarare var ett köp i en stabil aktie och pengarna passar bättre i en aktie som Bakkafrost som har större potential på uppsidan.

Jag tänkte i detta inlägg visa hur min investeringstes ser ut i Bakkafrost, ett färöiskt laxbolag som jag investerade i under våren. Investeringstesen är uppbyggd kring kortfattad information om bolaget och sedan min checklista för investeringen.

Investeringstes Bakkafrost

Sammanfattning

Bakkafrost är ett billigt växande laxodlingsföretag på Färöarna. Företaget har börjat växa långsammare men är fortfarande attraktivt värderat. Världens laxmarknad visar fortfarande på potential att växa med en växande medelklass och ett upphävt importförbud från Ryssland.

Om företaget

Bakkafrost är ett billigt värderat laxföretag som har en bra konkurrensfördel i och med sin placering på Färöarna vilka producerar i allmänhet större laxar till världsförsäljning.  

Värdering

Företaget har ett P/E på 14, EV/EBIT på 9, en yield på 4 % och P/FCF på 14. Utöver det så har företaget ett rörelsemarginal på 36 % och en ROE på 32 %. Företaget har satsat på att minska skulder och har endast 7 % skuld av EBITDA. Löpande sker investeringar i ny utrustning med bra avkastning. Helt enkelt ett riktigt billigt högmarginalföretag.

Marknad

Världsmarknaden för lax har ökat stadigt på grund av den ökande medelklassen i tillväxtländer. Laxindustrin blev inte lika hårt drabbad av Rysslands importförbud som man misstänkte, men ett upphävt stop kan gynna laxföretagen. Fortsatt tros laxindustrin öka i och med världens ökande medelklass och mat som lax är mindre känslig för svängningar i ekonomin, även om den skulle bli drabbad av en global lågkonjunktur.

Potential

Bakkafrost kan genom fortsatt egen tillväxt och ökande vinstmarginal ge en bra avkastning. Stora investeringar har gjorts vilket gör att framöver kan mer pengar delas ut till aktieägarna. Bakkafrost har också potential att ta lån för sina framtida investeringar då man snart knappt har några lån kvar.

Risker

Riskerna i Bakkafrost är ökad konkurrens som tär på marginalerna, minskad efterfrågan på lax och eventuellt dålig ledning som på grund av ett högt kassaflöde och låga skulder börjar göra dåliga investeringar.

Checklista

Kvantitativa

·      EV/EBIT under 12 – Ja
·      EV/FCF under 15 – Ja
·      P/S under 2 – Ja
·      3 års P/E under 15 – Ja
·      P/E under 5-årsmedel – Nej
·      Stabila fria kassaflöden – Ja
·      Ingen förlust de senaste 10 åren – Ja
·      ROC över 15 % – Ja
·      ROE över 15 % – Ja
·      Lämnar utdelning – Ja
·      Positiv avkastning senaste halvåret – Ja
·      Vinsttillväxt över 30 % senaste 10 åren – Ja
·      Nettoskuld/EBITDA under 1 – Ja

Kvalitativa 

·      Bra ägare
Stort internt ägarskap.
·      Solid affärsidé
Ja.
·      Har de konkurrensfördelar aka moat
Ja, laxen på Färöarna är extra stor och har en konkurrensfördel internationellt sett.
·      Icke konjunkturberoende
Ja, lax är relativt icke konjunkturberoende.
·      Aktieägarvänliga
Ja, Bakkafrost har de senaste åren delat ut ca halva vinsten.
·      Bra investering
Ja, Bakkafrost är ett bra och billigt företag.
·      Faktorer som talar för en högre kurs
Ja, Bakkafrost är fortfarande ett billigt företag som mycket väl kan uppvärderas
·      Finns det ett hot från lågprisalternativ?
Det kan finnas, men Bakkafrost har en bra moat.
·      Köper bolaget tillbaka aktier för att skapa tillväxt?
Nej, inte vad jag vet.
·      Vad för marknadsandel har bolaget? Vad för marknad agerar bolaget på?
Bakkafrost har relativt stor marknadsandel. Ej helt klar med hur stor del.
·      Hur mycket likvider har företaget?
Stark balansräkning med bra med likvider och inte så mycket skulder.
·      Köper insiders aktier?
Vet ej.
·      Finns det utrymme för tillväxt?
Ja, dels via köp av andra företag och dels via utökad produktion.
·      Hur ser konkurrensen ut?
Norska laxbolag är största konkurrenterna. Bland dessa så ligger Bakkafrost i framkant.
·      Köper bolaget företag? Är det lönsamt?
Vet ej.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *