Dyster framtida avkastning för aktier och räntor

Varningsropen om att den framtida avkastningen på aktier och räntor de kommande 10 åren kommer att bli riktigt låg kommer allt tätare. Senaste veckan läste jag dessa inlägg av dels bloggrannen Spartacus här på Trade Venue, dels av Sharpe Returns och av Newfound Research. Tidigare har jag sett allt flera inlägg likt dessa där alla skriver om den troligtvis låga avkastning som kommer att ske på framöver.

Avkastningen för obligationer är ganska lätt att räkna ut, då den korrelerar mycket väl med den nuvarande räntan som ges. Det innebär att obligationer kan förväntas ge en avkastning på 0,25 % per år på 5-års sikt och runt 0,95 % på 10-års sikt, detta innan inflation vilket troligtvis kommer att vara högre. En ännu mer pessimistisk syn på obligationer har Robeco vilka förutspår att de kan förlora -3 % per år fram tills 2020 i sin Investment outlook. Endast i fallet att vi får en stagnering i världsekonomin med en tillväxt i världen på 1 % per år och en noll-inflation i Europa så är obligationer ett bra köp.
För aktier i USA så förväntas avkastningen ligga runt 0-2 % per år de kommande tio åren. I resten av världen förväntas det vara något högre. Dels så kan den slutsatsen dras från en normalisering från dagens värderingar, framtida utdelningar och vinsttillväxt. Dels så kan den dras från andra värderingsmått så som Hussman funds mått i grafen nedan. Enligt denna så dras slutsatsen att avkastningen kommer vara runt 0 % per år de kommande 10-åren, något som senast sågs år 2000 och infriades de efterföljande 10 åren. Enligt den grafen så bör avkastningen till slutet av 2017 vara 1-2 % från 2007, vilket innebär att den amerikanska börsen behöver falla med 35-40 % tills dess.
Källa: Hussman Funds
Kollar vi på en kombination av både aktier och obligationer i form av en 60/40-portfölj och vad de har gett för avkastning förutsatt den låga ränta vi har idag och den höga värdering som vi har så kan vi se tidigare fall i plotten nedan. Där visas S&P 500 Shiller P/E mot 10-årig US treasury rate. Tidigare fall då vi har varit i ett läge som nu, med höga värderingar och låga räntor så gav en sådan portfölj ytterst låg avkastning. Som bäst kan man hoppas på 5 % per år, men det lutar mer åt en lägre avkastning på 1-2 % per år.
Källa: SharpeReturns
Nu gäller den mesta av denna data för USA, men med tanke på hur lik datan är för Sverige så är det svårt att se att vi blir lika skonade. Snarare kan det vara resten av världen som kommer leverera en högre avkastning framöver.
Så förutsatt att det kan bli en ordentligt låg avkastning framöver på aktier i helhet så kan det vara intressant att se hur man ändå kan få avkastning på sina pengar. Det är lite därför jag skapade Enklainvesteringar.se för att visa på olika sätt att få en bra avkastning trots en lågt avkastande marknad. Så framöver kan det därför vara viktigt att dels välja rätt marknad att vara investerad i samt rätt aktier. För rätt marknad så kan en enkel metod så som dual momentum följa marknaders momentum och investera i de marknader som ger bäst avkastning, se t.ex. hur den har presterat under de senaste volatila 20 åren om man alternerat mellan Sverige och Global:
Ett annat sätt är att investera kvantitativt i aktier med hjälp av värde eller momentum. Genom att investera i de billigaste aktierna efter det enkla värdemåttet EV/EBIT så kan denna avkastning fås:
Dessa investeringsstrategier har visat sig ge bra avkastning, även om aktiemarknaden varit paralyserad så som i t.ex. Japan. Så trots dystra utsikter för avkastning på aktier och räntor så går det att få en bra avkastning, bara man har en väl genomtänkt och beprövad strategi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.