Marknadsutsikter kvartal 4

Bloggaren Gottodix skriver regelbundet om makro och aktiemarknad på sin egen blogg Molekylär ekonomi samt på Nordnet-bloggen. Han har insiktsfulla inlägg om det allmänna läget i ekonomin och gör utifrån detta egna investeringsbeslut. Ett roligt inslag är hans kvartalsvisa bedömningar av världens marknader där han nu skrev om kvartal 4. Hans inställning var en aning försiktig där han letar mer långsiktiga värdeinvesteringar. Jag tänkte i detta inlägg kommentera lite om mina egna amatörmässiga marknadsutsikter och vad jag tror kommer hända i kvartal 4. Notera att jag till skillnad till Gottodix inte går på dessa signaler i mina investeringsbeslut utan snarare följer marknaders momentum och satsar på att köpa saker billigt.

Så först tänkte jag börja med att beskriva den situation vi är i. Vi har nu sedan 2009 sett en uppvärdering av börsen till nya höjder, detta drivet av en återhämtning från en rejäl svacka med billiga pengar som kommit in i marknaderna. Företagen går för tillfället riktigt bra och företagens vinster i förhållande till BNP är historiskt höga. Vägen hit har inte varit helt problemfri, under 2011 och 2012 så var marknaderna rejält oroliga för Europa och kapitalmarknaderna var ganska svajiga. Sedan återkom tillväxten under 2013 och 2014 men då var det hela tiden snack om ”när kommer vinsttillväxten?” och folk pratade om att värderingarna hade gått upp för snabbt. Nu har en del vinsttillväxt kommit, men fortfarande har många företag en historiskt hög värdering. Fortsatt är förväntningen på vinsttillväxt hög, men en allmän positiv syn på en hög tillväxt framöver har blivit mer negativ på grund av Kina och tillväxtmarknaderna.

Utöver det så har vi sett en ordentlig uppgång i de aktier där företagen har en ordentlig tillväxt. Värderingarna på diverse tillväxtföretag är på toppnivåer och de har gått riktigt bra i år. Det finns många företag som har värderats upp till över P/E 20 med en uppvärdering på 30-50 % det senaste året. Med en nollränte-ekonomi har företag med en bra tillväxt och direktavkastning setts som det enda alternativet. Däremot i branscher som marknaden varit skeptiska till så har värderingarna varit fortsatt normala. Intressant är också att även om man har ansett att pessimismen varit inprisad så har dåliga rapporter mötts med stora prisfall. I vissa aspekter lever en viss del av vårens optimism kvar på marknaden, medan i andra aspekter så har folk blivit mer pessimistiska.

Nu till min inställning för fjärde kvartalet. Själv har jag studerat mest marknadssignaler och momentum. Vi kan helt klart se att momentum för börsen har vänt och trenden med en uppåtgående börs är bruten. Detta blir oftast självuppfyllande, pessimism föder pessimism och vi är just nu i ett läge där det kan hända. Efter flera år av tvåsiffriga avkastningstal för börsen och tvåsiffriga tillväxttal i bolagens vinster så kan man med all anledning börja misstänka att vi kan börja se en vändning. Ett återkommande koncept inom investeringar är ”mean reversion” vilket innebär återgång till det normala. Med vinster som är historiskt höga i jämförelse med BNP både här och i USA samt en aktievärdering som också är historiskt hög jämfört med BNP (i nivå med börsbubblan år 2000) så finns det anledning till att vara skeptiskt mot framtida vinsttillväxt. Visst kan det vara annorlunda nu och vi har gått in i automatiseringens tidevarv, men historiskt brukar det snarare vara en del av ekonomins värderingscykel.

I kvartal 4 så är min föraning att också tillväxtbolag kommer bli drabbade då flera kanske inser att de inte kan hålla upp sina värderingar. Mer tillflykt till ”säkrare” tillgångar kan ske och guldet kan vara på uppgång. Fortsatt tror jag att vi kommer se lite allmänt lugn inom råvaror nu framöver då de kan ha justerat sig till det nya normala. Flödena kommer nog att fortsätta bort från tillväxtmarknader och ”junk bonds”. Det jag saknat är en mer panikartad situation där kurserna faller på grund av minskade företagsvinster etc.

Mitt huvudscenario är att vi nu kommer se fallande börser och att företagen inte kan leverera lika höga vinster som tidigare. Att det innebär en ordentlig lågkonjunktur och börskrasch behöver inte vara sant, utan det kan snarare vara en mer lugnare återgång. 2016 kan bjuda på okej tillväxt för att det senare saktar in under 2017-2018 och tills dess behöver börsen justera sig. Kanske att vi återupplever åren 2011-2012 med medioker tillväxt och fallande börser. Till skillnad från då så har vi nu en klart högre värderad börs som kan gå ner mer.

Mitt sekundära scenario är att vi nu har upplevt en dipp likt den under 1987, 1998 eller 2006. En viss övertro till börsen och ekonomin vänds till stor pessimism och panik efter år av uppgång på grund av yttre omständigheter. Börserna faller men pessimismen var överdriven och återgången sker snabbt till optimismen och börsen tar nya höjder för att i samklang med övriga konjunkturen toppa 1-2 år senare. Min spaning var för ett år sedan att vi skulle sen en topp först i slutet av nästa år och tyckte att det skulle vara alldeles för tidigt att se det i år med tanke på konjunkturen. Jag tror ”moment of truth” kommer detta kvartal och står vi lägre vid årsskiftet så är vi definitivt i en längre bear market medan om det gått upp en del så kan vi se nya höjder på börsen.

Anledningen till att detta är mitt sekundära scenario är för att vi nu är ett halvår från toppen och nedgången har varit långsam och kontrollerad. Under 1998 och 2006 så föll börsen först hejdlöst under några månader för att sedan hoppa upp och återigen efter ca ett halvår vara på samma nivå som innan börsen föll. Nu har vi inte sett riktigt detta, men om vi fortsätter upp från nuvarande läge så kanske det är det som händer. Själv går jag på min dual momentum signal och om den amerikanska börsen ligger kvar eller går upp inför månadsskiftet så kommer den växla till att inneha aktier igen.

Dessa är mina spådomar för kvartal 4:

  • Ett ytterligare fall på -10 % på världens börser.
  • En uppgång på 5-10 % i guld på grund av flykt från börser.
  • Fallande kurser för ”junk bonds” och preffar. 
  • Stora fall i tillväxtbolag.

Det ska som sagt bli spännande att se vad kommande kvartal bjuder på. Själv minskade jag aktieexponeringen i min aktiva portfölj till 65 % med hjälp av mini-shorts på grund av min försiktiga hållning. I övrigt sköter mina mekaniska modeller jobbet åt mig och vi får se nu om vi återigen får en köpsignal efter dual momentum i slutet av månaden. Jag letar fortsatt efter köplägen i billiga företag och hoppas att det kommer komma ett antal köplägen de kommande månaderna. Som nettoköpare framöver välkomnar jag lägre kurser, men som ägare så är det också roligt med högre kurser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.