Momentum i kvadrat

Här på bloggen har jag skrivit mycket om att momentum är en av de främsta marknadsanomaliteterna. Mest fokus har jag lagt på marknaders momentum, då historiska data har visat en bra riskjusterad avkastning om man investerar i marknader med mest uppgång senaste året. En annan effekt av momentum är den på enskilda aktier. Jag testade detta under månaderna augusti-september genom att köpa de 10 aktier som gått bäst senaste året på large och mid cap. Detta gav en överavkastning på ca 15 % under dessa två månader mot index. Nu är utvärderingsperioder slut och det kan vara intressant att se om man kan ta en sådan portfölj till nästa nivå.

En fara med momentumaktier är att de är extra volatila och faller extra mycket i en bear market. Utöver det så har en momentumportfölj ganska hög turnover på ca 200 % per år vilket skapar en kostnad på ca 1-2 % per år i courtage. Däremot så brukar aktier med hög momentum ge extra bra avkastning i år då börsen går upp och dålig avkastning i år då börsen går ner. Detta är lite motsatt värde som oftast presterar bäst i bear markets och mindre bra i bull markets. Därför låter momentumaktier som en bra kandidat med absolut momentum för aktiemarknaden i helhet. Låt oss testa detta.

Till min hjälp har jag Fama-French data för momentumaktier i USA under åren 1927-2015. Under denna tid så har marknaden gett en avkastning på 9,4 % per år och den tiondel aktier med mest momentum 20,4 %. Liknande resultat har fåtts i undersökningar genomförda av Alpha Architect. Nackdelen här är att största nedgång för marknaden är -88 % och för momentumaktier -75 %, båda inträffade efter 30-tals bubblan. Också under finanskrisen så gick marknaden ner med -55 % och momentumaktier gick ner med -60 %, en ordentlig nedgång som kan avskräcka de flesta.

Om vi nu applicerar absolut momentum-regler och investerar i momentumaktier om de gett positiv avkastning det senaste året eller i riskfria räntan så fås resultatet i grafen nedan. Detta ger en avkastning något lägre än om man bara investerat i momentumaktier, 19 % per år, men med en maximal nedgång på -58 %. I t.ex. finanskrisen gick en sådan portfölj ner med -30 %, hälften så mycket jämfört med om man investerat i endast momentumaktier. Så likt då man applicerar riskjusterande strategier på kvantitativa värdestrategier så fås en lägre avkastning och en lägre risk.

Alpha Architect brukar påpeka att en momentumstrategi är ett bra komplement till kvantitativa värdestrategier, se t.ex. denna studie. Det enda problemet är den relativt höga volatiliteten, vilket kan fås ner med absolut momentum. Också en kombination av 50 % i en värdestrategi med 50 % i en momentumstrategi ger bättre riskjusterad avkastning. Enda problemet med en ren momentum-strategi är den månatliga ombalanseringen, vilket kräver både tid och kostar en del courtage. Alpha Architect kommer lansera billiga ETF:er den 1:a december som på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna investera internationellt i momentumaktier. Efter att personligen testat göra processen manuellt så investerar jag hellre i en sådan ETF än att göra arbetet själv. Vi får se sen hur deras ETF:er presterar, det går att kolla in deras kvantitativa värde-ETF:er här. Något som skulle vara intressant är att se ett test av dual momentum-regler på deras värde och momentum strategier som man framöver enkelt skulle kunna köpa via deras ETF:er. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *