Flytt till DeGiro och aktiv absolut momentum

I måndags tog jag beslutet att inte hålla på med trading för tillfället, speciellt då det tar för mycket tid och är distraherande. Därför förde jag över mina tradingpengar till DeGiro dit jag nu har flyttat min dual momentum-portfölj. Flytten gick smidigt och mitt courtaget där blev en fjärdedel av courtaget vid min försäljning hos Avanza. Jag kollade spreaden i USD/SEK vid köpet och det är bra lågt i jämförelse med Avanza (0,2 % vs 0,5 %). Spreaden blir otroligt låg med 8,34 – 8,36 (sälj – köp) om dollarkursen står i 8,35 kronor. Det är mindre än vad kursen kan röra sig på en kvart eller så. I jämförelse är spreaden hos Avanza ca 8,33 – 8,37. Utöver det så kan man lätt ställa in om man vill att DeGiro ska växla åt en eller inte (bra om man vill byta mellan innehav i USD).

Jag sparade lite av mina tradingpengar för att använda för en ny tanke jag fått, vilket är att applicera en slags aktiv absolut momentum på min aktiva portfölj. Denna strategi är inspirerad av både Olle Qvarnström och CMJ som har valt att minska sin marknadsexponering genom att använda mini-shorts. Då jag inte vill sälja av mitt innehav eftersom jag tror att de kommer leverera en bättre avkastning än index framöver, men ändå vill minska min marknadsrisk så är detta en bra medelväg. Det innebär helt enkelt att man har kvar innehavet och köper en bear produkt som tar ut marknadsrisken så att marknadsexponeringen minskar.

Regler för detta är att vara likt dual momentum, om börsen gått sämre på 1 års sikt än räntor så innebär det minskad exponering. Här kommer jag likt dual momentum gå på amerikanska signaler, vilka nu pendlar kring just en köp/sälj-signal. Jag kommer att gå på dagsdata men med referenspunkten på tidigare månadsdata. Då direktavkastningen är ungefär som avkastningen på den korta räntan i USA blir detta lätt eftersom då är det bara att gå på prisindex. Det innebär att 100 % marknadsexponering sker om S&P 500 stänger över sin notering i slutet av september 2014, medan en lägre marknadsexponering sker om S&P 500 stänger under. Tanken är att justera marknadsexponeringen med ca 50 % för att gå försiktigt fram. I sådana fall blir nedsidan begränsad till en förhoppningsvis låg kostnad plus att det tar mindre emot att köpa in mer aktier i en fallande börs.

Ett annat alternativ är att agera på MA200 signaler, där vi nu ligger under både i Sverige och USA. Dessa har vanligtvis gett en snabbare signal och är enklare att gå på. Däremot så är vi en bit under MA200 och en sådan strategi skulle applicerats när vi gick strax under, som fallet är nu med absolut momentum i USA.

När sedan börsen börjar bli väl billig så har jag tänkt öka marknadsexponeringen igen, för att åter ligga 100 % all-in. Det kan innebära nivåer kring -30 %, -40 % osv. Är inte fullt klart med konceptet, utan det är något som kommer arbetas på mer längre fram. Vi får se hur det går.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *