Bubblor i modern tid: Bostadsbubbla, Fingerprintbubbla, Kinabubbla, Bitcoinbubbla, IT-bubbla

Intressant nog har vi sett ett flertal bubblor på sista tiden, vissa pågående och vissa avslutade. Jag läste denna artikel på DI idag där SBAB hade intervjuat olika personer om de vet vad en bostadsbubbla är. Det visade sig att 20 % av de tillfrågade inte visste vad det var och det kan vara bättre att säga att det är ”risk för prisfall”. Jag håller med om att det är bättre att använda ”risk för prisfall”, då det oftast är otroligt svårt att veta när det är dags för en prisnedgång och uppgångar pågår oftast långt mycket längre än vad man tror. Däremot var jag inte nöjd med SBAB:s svar där de tolkar en bubbla som en ”prisuppgång utan rimliga förklaringar”. Det är oftast det motsatta som sker, det finns ”rimliga förklaringar” till varför priserna ska gå upp, för att sedan gå över till eufori och bakåtblickande förväntningar vilket gör att priset helt kopplas fritt från sitt reella värde. Det finns flera bra exempel på detta från de senaste 20 åren.

Dels kan vi ta IT-bubblan. Det var resultatet av en långvarig uppgång i aktier i över 20 år från extremt låga värderingsnivåer. Runt 1980 så värderades börsen i både Sverige och USA till runt P/E 8. Från detta gick värderingen upp till runt P/E 30-40 under loppet av 20 år, vilket är sjukt höga nivåer. Däremot så var det ganska motiverat fram tills 1996-1997, men sen gick sprang det iväg och värdena frikopplades fullständigt från realiteten. Däremot fanns det alltid en ”rimlig förklaring” till varför priserna skulle fortsätta upp, dels för att de hade gjort det länge, de hade ändå värderats så lågt, plus att det var en ny tid nu med IT-aktier som skulle tjäna enormt mycket pengar. Värt att notera är att om man köpte aktieindex under 1995-1996 så hade man fortfarande en okej avkastning tills de värsta åren under kraschen. Vi kan se hur utvecklingen skedde under åren 1993-2000 nedan:

Ett annat exempel från ganska nyligen är Bitcoin-bubblan. Där fanns det fortfarande ganska rimliga förklaringar under bubblas gång, Bitcoin skulle bli den nya valutan man ska handla med samt det nya guldet. Priserna kunde bara gå upp och om Bitcoin skulle värderas i likhet med guldet så kunde 10-faldigt pris motiveras. Det intressanta är att Bitcoin gick upp i tre uppgångar, alla med en enorm ökning. Första skedde under 2011-2012 då priset ökade från 1 dollar till 10 dollar. Under början av 2013 så ökade Bitcoin från 10 dollar till 100 dollar. Den stora bubblan, som de flesta fick höra om, var när priset gick upp från 100 dollar till 1000 dollar. Nu är vi tillbaka till 300 dollar och den sista uppgången var en klar bubbla, men ändå så är det svårt att se vilken av alla dessa uppgångar som är en bubbla och vilken som inte är en. Under hela tiden fanns det ”rimliga förklaringar”, vilka många nu i efterhand var rimliga men att prisuppgången pågick för länge.

Återigen så har vi två exempel på detta i år där först bubblan i Kina sprack i våras, men där vi fortfarande är på nivåer högre än årsskiftet. Den andra är just nu pågående och är bubblan Fingerprint cards. Själv har jag sett Fingerprint cards som en ”bubbla” eller klart övervärderad sedan 150 kronor och många andra långt innan det. Nu är vi på 350 kr, vilket är långt mycket högre. Nu får vi se om bubblan väl spruckit, men det kan vara mycket väl att företaget är rimligt värderat kring 150 kronor om ett år eller så. Återigen så är bubblan driven av ”rimliga förklaringar” men det har eskalerat och blivit orimligt. Däremot är det viktigt att under hela denna uppgång så ökar risken för nedgång.

På samma sätt som för IT-bubblan har nu bostäder gått från extremt låga värderingar till nu ganska höga. Denna enorma prisuppgång har fått många att vara skeptiska och det är många som ropat bubbla och prisnedgång sedan 2006 då bubblorna sprack i resten av Europa. Det intressanta är att vi har sett prisnedgångar två gångar sedan dess på runt 20 %, något som lätt glöms bort i debatten. Nu i efterhand så var det ganska vettigt att köpa bostad både under 2009 och 2012 och med tanke på de nya omständigheterna vi har haft sedan 90-talet så kan de prisnivåerna vara ganska motiverade, även om det då fanns risk för ytterligare prisfall. Under åren 2007 till 2012 gick priserna i stort sett upp med 7 %, något som skapade en ganska bra normalisering jämfört med hur räntenivåerna och inkomsterna utvecklades under dessa år. På samma sätt som tidigare bubblor så har det funnits ”rimliga förklaringar” för uppgången. Däremot att från ett redan högt värderat läge som det var 2012 också gå upp med 40 % för bostäder i allmänhet och nästan 60 % för bostadsrätter är lite svårt att motivera. Vi kan kolla på grafen för Valueguards bostadsprisindex och se hur vi börjat få denna euforiska bubbeltendens sedan 2012, speciellt i bostadsrätter:

Så en stor anledning till en bubbla är oftast att det funnits rimliga förklaringar för en prisuppgång i första hand, vilket sedan tagit orimliga proportioner. Att nu många uppfattar ordet bubbla som endast orsakad av orimliga förklaringar gör det uttrycket svåranvänt, då oftast rimliga förklaringar går att få. Med simpel logik så går det att motivera: påstående ”bubbla är prisuppgång utan rimlig förklaring”, rimlig förklaring finns, därför påstående falsk. Därför så är bubbelbegreppet svårutnyttjat, vilket de också belyser i sin artikel, och ett bättre sätt är att prata om risk för prisfall och den finansiella risk man själv tar. En bubbla är en hemsk psykologisk företeelse som kan förstöra mångas finansiella framtid och det viktigaste att motarbeta detta är att på ett bra sätt utvärdera risken i sina placeringar. Att många pratat om risk för prisfall på bostadsmarknaden sedan 2010 är inget större fel, det fanns en risk då likväl som nu. Det är främst det riskfyllda beteendet att belåna sig 85 % av tillgången eller flera gånger sin årsinkomst som är det stora problemet. Med 85 %-ig belåning står man i skuld till banken vid endast en liten nedgång på 15 % och är den stora anledning till att jag inte köpt bostad, varken 2012 eller idag, då jag varit tvungen att belåna mig så mycket. Det fanns risk för prisfall då och denna risk har ökat nu när värderingarna kommit upp, bubbla eller ej.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *