Typiska investerarmisstag

Efter att ha läst mycket litteratur om vad som fungerar inom investering så har jag kommit fram till att många gör typiska investerarmisstag. Detta är också misstag som är djupt rotade bland professionella och som vi människor attraheras av, vilket därmed säljs via diverse finansbolag och tidningar. Tänkte lista några här:

  • Övertro till prognoser. Överallt i finansmedia och på bloggar etc så finns det en övertro till prognoser. T.ex. så antar man att ett bolag som har haft en tillväxt på 10 % per år kommer ha en tillväxt på 10 % per år framöver. Eller så kan det vara ett bolag som just haft en tillväxt på 10 % per år förväntas att ha en negativ tillväxt framöver. Denna tillväxt är oftast inprisad i P/E-talet och är det som man utgår ifrån vid värdering och kollar man bakåt i tiden så har bolag med höga P/E-tal haft hög tillväxt. Däremot så är förhållandet snarare det motsatta framåt i tiden. Bolag med höga P/E-tal har mycket lägre tillväxt än tidigare och bolag med låga P/E-tal har högre tillväxt än tidigare. Därmed så lönar det sig oftast att köpa bra och billiga bolag istället för bra och dyra. 
  • Misstro till momentum. Om något gått upp med si och så många procent så brukar folk sälja, trots att aktien fortfarande kan vara okej prissatt. Däremot brukar man behålla aktier som gått ner eller inte levererat. Historiskt sett fortsätter aktier gå upp som gått upp och det motsatta. Visst, man kan hitta bra fynd bland de som gått ner mycket, men många gånger tar det lång tid för att resten av marknaden hittar dessa.
  • “Flippa” aktier. Ett vanligt nybörjarmisstag är att köpa en del bra aktier och sedan sälja de som gått upp. Detta är ett liknande misstag som misstro till momentum. Ett vanligt citat är att “behåll vinnarna, sälj förlorarna”. Det stämmer otroligt bra.
  • Dåligt risktagande. Många kan göra misstag och gå alldeles för hårt in i aktier, för att sedan inte klara av ett för stort fall. Man ska vara beredd att aktieinnehavet kan gå ner med -50 % på ett års sikt och veta att det är inte på botten man ska sälja. Alldeles för många panikar vid stora fall och man bör vid ett läge som idag se över ens risker över tid. Speciellt bör man göra det som i lägen i våras, då allt var guld och gröna skogar. 
  • Agerande på grund av kortsiktiga börsrörelser. Oftast när det ser ut som svartast ut på börsen så är det då man inte ska sälja. Däremot är det alldeles för lätt gjort att sälja om man blir för påverkad av börsen. Guy Spier, en känd värdeinvesterare, gör helt enkelt så att han kollar börsen en gång per vecka. Att distansera sig från börsen är bra och man bör ha i tanke att om man är nettosparare så vill man se lägre börskurser, då den framtida avkastningen blir högre.
  • Tron på trender. Detta är lite kopplat till övertro till prognoser. Man ser oftast trender och tror att dessa är bra att satsa på. Vanliga fall är förhoppningsbolag etc. Att det är en intressant produkt betyder inte alls att det är något som kommer tjäna pengar. Tesla t.ex. är ett jätteintressant företag. Det var Amazon också för 15 år sedan men de har ännu inte riktigt levererat bra med vinster. 
  • Kortsiktighet i sitt sparande. Alltför många kollar på prestation på kort sikt. Däremot så har majoriteten de bäst presterande fonderna under ett decennium nästan alltid varit bland de sämst presterande under vissa 3-års perioder. Ett bra exempel är Michael Burrys fond som presterade otroligt bra under en 10-årsperiod men där den genomsnittliga investeraren förlorade pengar. En strategi kan först utvärderas efter en 5-årsperiod. T.ex. så hade de som varit värdeinvesterare under 1997-2000 en långt sämre avkastning än index, men detta togs ikapp med råge under åren 2000-2003. 
  • Tron att förstå marknader och koppla BNP-tillväxt med avkastning. Tillväxtmarknader har gett otroligt mycket lägre avkastning än den utvecklade världen, trots mycket högre tillväxt. Att ett land går bra behöver inte betyda att marknaden går bra. Många har t.ex. köpt dyra Afrikafonder istället för att satsa på en enkel Sverigefond som gett långt mycket bättre avkastning. Detta är ett av de vanligaste misstagen av de som sparar i fonder.
  • Agerande emot statistiken. Allt ovan är många gånger ett agerande mot statistiken. Det finns otroligt mycket statistik som visar vad som fungerar på aktiemarknader, men trots det så agerar de flesta tvärtemot då det andra alternativet oftast låter bättre. Kollar man på många av aktiemarknadens aktörer så agerar de helt ovetenskapligt, men oftast på grund av att deras kunder kräver det.
Har ni några mer typiska investerarmisstag ni sett?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *