Test av dual momentum med Sverigefond och Globalfond 1993-2015

Jag har tidigare gjort tester av dual momentum mellan en Sverigefond och Globalfond då detta känns som en av de mest lämpliga varianterna av dual momentum i Sverige. Mitt första resultat på SPP:s fonder gav ett bra resultat, med en bra avkastning mot index. Mitt andra test gav däremot sämre resultat och sämre resultat än att man endast investerat i svenskt aktieindex. Däremot var det lite problem med mitt andra test och det kändes som datan inte var tillförlitlig. Till slut hittade jag problemet och det verkar vara att USD/SEK-kursen jag använde var medelvärdet för månaden, ej slutkursen för månaden (då börskurserna kollades). Av denna anledning gjorde jag nu om testet, med ny och rätt data, allt hämtat från säkra källor.
Testet gjordes under perioden 1993-01-31 – 2015-08-31. Som index användes MSCI Sweden och MSCI World i USD som sedan räknades om i SEK via Riksbankens data för USD/SEK-kursen. Varje månad investeras pengarna i den marknad som gått bäst det senaste året av Sweden och World. Om nu båda har gett sämre än 3-månaders statsskuldväxlar investeras pengarna i statsskuldväxlar. Resultatet är följande, där Antonaccis resultat för Global equity momentum (GEM) är omräknat till SEK:

Vi ser att avkastningen är något högre för dual momentum än för GEM, men till lite högre risk. Avkastningen skulle blivit ännu högre om den varit investerad i obligationer då man legat utanför marknaden så som GEM. Avkastningen har varit 16,5 % per år för dual momentum mellan Sverige och Global, 15,3 % för GEM, 13,7 % för MSCI Sweden och 8,6 % för MSCI World. Som en global portfölj så skulle man nästan fått dubbla avkastningen för dual momentum och GEM än att bara investerat i MSCI World. Riskjusterat så är nog fortfarande GEM bättre än dual momentum mellan Sverige och Global, men båda har helt klart gett bättre riskjusterad avkastning än vanliga aktieindex.

Detta är bra nyheter för jag har velat använda dual momentum mellan Sverige och Global i mina pensionsportföljer, dels också för att ta del av den hävstång som finns i AP7 Aktiefond. Det innebär att en enkel kombination av en sverigefond, en globalfond och en räntefond med dual momentum kan skapa långt högre avkastning med lägre risk mot globala aktieindex och AP7 aktiefond.

Som jag tidigare skrivit så applicerar jag GEM på en del av mitt privata sparande. Jag kommer fortsatt använda detta då mitt övriga aktiesparande är nästan enbart i Sverige. För att då fördela risken tycker jag att det är lämpligt att ha en del i detta mer globala sparande, dels också då de senaste 20 årens avkastning för Stockholmsbörsen varit bland de bästa i världen vilket kanske inte fortsätter. Med pensionssparandet i dual momentum mellan Sverige och Global och det privata sparandet i GEM så fördelas då riskerna dessutom mellan dessa två strategier.

Framöver så skulle jag vilja göra ett längre test av dual momentum mellan Sverige och Global med obligationer. Däremot så är det svårt att veta om det ger något vettigt innan 1993 då kronan var fix mot dollarn och vi hade kapitalkontroller. Just nu har jag data för MSCI indexen och räntor från 1970, men ej dollarkurser innan 1993. Hittar jag det så kommer jag göra ett längre test.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *