Sparandets A-O: Kapitalallokering

Ofta på aktiebloggar och aktieforum så glöms en viktig fråga bort, vilket egentligen är den viktigaste; allokeringen mellan olika sorters sparande. Det innebär alltså att ha en genomtänkt allokering mellan olika sparformer. Det viktiga är att lära känna vilken risk man tar och hur man kommer agera vid en eventuell krasch. Då vi människor oftast är benägna till att göra dumma beslut vid krascher så är det bra att redan innan ha en plan till hur man ska allokera sitt kapital.

Den enklaste modellen är att fördela kapitalet mellan aktier och räntor. Här finns en massa olika modeller, där den enklaste är t.ex. att ha 60 % aktier och 40 % räntor. Skulle man se en krasch på -50 % i aktier så innebär det att en sådan portfölj går ner med – 30 %. Denna allokering är bland de vanligaste om man surfar runt i rekommendationer i USA.

Här i Sverige rekommenderar man däremot ofta att man ska ha 100 % aktier i sitt långsiktiga sparande. Det negativa med det är att vid stora börskrascher så försvinner en stor del av sitt sparande och många får panik och säljer av. Snarare bör man hitta en gyllene medelväg där man får ett bra och säker kapitaltillväxt så man kan bygga upp sitt kapital långsiktigt. Att ha sparat ihop några miljoner i aktier och se de halveras är troligtvis inte så roligt och därför så kan det vara intressant att kolla igenom hur man allokerar sina pengar.

Det finns en massa sätt att allokera sitt kapital på. Det är både mer aktiva och mindre aktiva. Mina favoritsidor i ämnet listar jag längst ner på denna sida. Själv tillämpar jag två sorters allokeringar. Ena är en enkel fördelning med 70 % aktier och 30 % räntor (plus lite guld i dagsläget). Aktieinnehavet inkluderar min långa portfölj och mina kvantitativa strategier samt ränteinnehavet ligger i korta räntefonder. En ytterligare anledning till att ha räntor är i händelse av kortare utgifter, och det är en stor anledning till att jag har en del i räntor. Det som är bra med denna fördelning är att den sällan behöver ses över och den är förutbestämd från början. Vid större avvikelser från fördelningen så kan det vara lämpligt att allokera om en gång per år. Maximala nedgång kan uppskattas till ca – 30-40 %.

Min andra allokering är dual momentum som jag skrivit om en del här på bloggen. Denna investerar i det som gått upp mest av amerikanska börsen, resten av världens börser eller korta räntor. Den är mer marknadstajmande, men en allokering likaså. Historiskt sett har den gett en avkastning på ca 16 % per år med en maximal nedgång på -22 %.

Jan på RikaTillsammans har skrivit dels om den enkla allokeringen jag skrivit om, dels också om det som han kallar RikaTillsammans-portföljen, den permanenta portföljen eller quattro staggioni. Denna har gett en avkastning som är lite lägre än börsen, men till en låg risk och maximal nedgång på -15 %. Den är investerad 25 % i aktier, 25 % i guld, 25 % i långa räntor och 25 % i likvider. Den är riktigt bra om man är orolig om sina besparingar, vilket många är.

En bra benchmark för sin allokering eller en ”grundallokering” är den globala marknadsportföljen:
http://investingforaliving.us/2015/05/28/a-better-benchmark-the-global-market-portfolio/
Denna är investerad 45 % i aktier och 55 % i räntor. Vissa använder denna för att ha en stadig portfölj.

Det finns en hel del andra strategier men dessa är de som jag hittat som mest intressanta. Det viktiga är att hitta tillgångsslag som är relativt oberoende av varandra. Aktier och räntor är den mest gyllene kombinationen, medan det kan vara bra att också ta med fastigheter, råvaror och guld. I mina egna analyser så har jag kommit fram till att kombinationen aktier, räntor och guld är att föredra, likt som i den permanenta portföljen. Med ett eget boende så blir denna också en del av det totala sparandet och kommer utgöra mer än tillräckligt av fastighetsandelen.

Anledningen till att allokering är så viktigt är just för att det krävs tid och disciplin att bygga upp sitt kapital. Som många i bloggvärlden gillar skriva det som är det just att man vill bygga upp en egen penningmaskin. Genom att allokera innehavet på ett bra sätt så ökar möjligheterna till att man lyckas. Därför har jag lagt ner stor tid till att göra det på bästa sätt och i många aktieböcker står det en del om just hur man ska göra. Här är en bra sammanställning av ett antal olika allokeringsstrategier och deras prestation under 1973-2013:
http://investingforaliving.us/2015/04/02/comparing-buy-hold-taa-and-quant-portfolios/

Här kan man själv testa att konstruera sin egen portfölj:
https://www.portfoliovisualizer.com/

Hur allokerar ni erat kapital?

Läs mer:
http://mebfaber.com/
https://rikatillsammans.se/
http://www.alphaarchitect.com/
http://www.optimalmomentum.com/
http://investingforaliving.us/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *