Höga P/S-tal

På senaste tiden har jag läst ”What works on wall street” av James O’Shaughnessy där han går igenom alla möjliga värderingstal och hur utvecklingen har varit för de olika talen. Han går igenom aktier indelade efter P/E, P/B, P/S och EV/EBITDA och hur det skulle vara att investera i de 10 % med högst eller lägst tal och byta ut varje år. Av dessa tal visade sig EV/EBITDA ge bäst enskilt resultat där man investerat i de 10 % med lägst EV/EBITDA tal gett en avkastning på ca 16 % per år under åren 1964-2009 mot ca 11 % för index. Detta stämmer med andra resultat som jag läst av t.ex. Tobias Carlisle och AlphaArchitect som också kommit fram till att köpa aktier med låg EV/EBIT eller EV/EBITDA gett bäst avkastning.

Det som gav sämst resultat var att investera i aktier med de 10 % högsta P/S-talen vilket gav i snitt en avkastning på 3,4 % per år vs index på 11 %. Det är ganska logiskt, då det är oftast förhoppningsbolag som hamnar i topp där man överskattar deras förmåga att växa och skapa bra resultat. Om ett bolag värderas till t.ex. P/S 20 eller så måste de antingen öka försäljningen markant eller göra 100 % i vinst på sin försäljning för att få ett någorlunda vettigt P/E-tal.

En sak jag gillar med P/S-talet är också dess simpelhet. P/E går ganska lätt att manipulera med belåning, avskrivningar eller annan siffermanipulation plus att bolag kan gå i förlust och blir då svåra att värdera. P/B inkluderar ofta poster som goodwill där det är svårt att avgöra det verkliga värdet. Däremot har (nästan) alla företag försäljning och det är från denna de kommer att göra sin vinst. Det är också därför enkelt att sortera efter P/S-talet och går lätt att se vilka som är högt värderade.

Av ren nyfikenhet gick jag igenom de 10 % med högst P/S-tal på Stockholmsbörsen och fick att det är följande (sorterade efter högst P/S-tal och totalt 25 stycken):

 Karolinska Development
 Oasmia Pharmaceutical
 Active Biotech
 Episurf
 NeuroVive Pharmaceutical
 Karo Bio
 Kinnevik B
 Precise Biometrics
 Nordic Mines
 Fingerprint Cards
 Bioinvent
 NetEnt
 Wallenstam
 Hufvudstaden A
 Heba
 RaySearch Laboratories
 Avanza
 BioGaia
 SinterCast
 Fabege
 Swedish Orphan Biovitrum
 Fast Balder
 Sagax A
 Invisio Communications
 Probi

Probi med lägst P/S-tal hade P/S på 7,5. Kollar man vilka företag det är så är det främst biotech-företag som är högst värderade, vilket jag tror de flesta är ganska medvetna om är en haussad börs. Intressant nog ligger också ett antal fastighetsbolag på toppen. Wallenstam och Hufvudstaden värderas till ca 15 gånger deras försäljning (främst hyror misstänker jag), men de har också höga rörelsemarginaler på 60-70 %. Främst drivna är de av uppskrivningar av fastighetspriserna som redovisas som vinst.

Kollar man på värderingarna i jämförelse med vinster så går 9 av företagen ovan med förlust (mest de i topp), 8 företag har P/E över 30 och resten av företagen är finans/fastighetsföretag där vinsterna är drivna av värdeökningar på innehaven. Inga av aktierna är något som jag skulle ta i.

Intressant nog har listan ovan gett en prisökning på 80 % det senaste året mot 17 % för OMXS30. Aktier med höga P/S-tal ger historiskt sett en överavkastning i slutet av en bull-market, t.ex. -90, -00 och -07, vilket kan indikera på att toppen är nära. På grund av den starka utvecklingen är två av företagen ovan med i momentumportföljen, vilket känns lite läskigt. Jag tror många av företagen kan ge bra avkastning en kort tid framöver, men kommer troligtvis möta sitt öde därefter.

Visst går det säkert att hitta några vinnare i listan ovan. Men om man vill ha statistiken på sin sida så är det bäst att undvika dessa aktier. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *