Investera i reella tillgångar

I detta inlägg tänkte jag gå igenom olika reella tillgångar och hur man kan använda dessa för att sprida risken i sin portfölj. I de olika globala tillgångsallokeringar som jag läst om (t.ex. IVY5 eller Permanent portfolio) så är det främst tre olika reella tillgångar som investeras i: fastigheter, råvaror och guld. Det som är bra med reella tillgångar är att de oftast är dåligt korrelerade med aktier och räntor, men mer om det nedan.

Råvaror
Råvaror är en av de reella tillgångar som rekommenderas. Däremot så är den volatil. Råvaror har gett en negativ avkastning de senaste 10 åren och under krisen 2008 så kraschade råvaror med -70 % efter en ordentlig uppgång. Senaste året har råvarupriserna gått ner med -37 % och det ser inte så ljust ut framöver. Det mesta som driver priset är efterfrågan och denna verkar inte gå upp markant nu när Kina saktar ner. Själv ser jag inget inneboende värde i att investera i råvaror och hedgen mot aktier är inte så hög. Enligt mig så finns det ingen större anledning att investera i råvaror, om man inte tror på en superkonjunktur som det är nog få som tror på. (Antonacci har förresten en lång genomgång i sin bok varför man inte bör  investera i råvaror)

Fastigheter
Fastigheter är lite svårare att investera i då de kräver stora belopp och transaktionskostnaderna är höga. Däremot så finns det andra sätt att investera i fastigheter och det är till exempel REIT:s. REIT står för Real Estate Investment Trust och är lite som fastighetsbolag. Nu finns också Tessin där man kan investera genom crowdfunding, men det känns inte så beprövat och känns lite väl riskfyllt vid om en krasch kommer. I övrigt är jag också ganska negativ till den svenska fastighetsmarknaden då värderingarna är riktigt höga och vid högre räntor så kan värderingarna på speciellt fastighetsbolag och preffer i Sverige dyka som de har gjort sedan april.

Nu med de låga courtagen på Avanza och Nordnet så går det lätt att köpa en amerikansk index-REIT. Vanguard har två, en för globala REIT och en för amerikanska REIT. De ger en direktavkastning på runt 4 % och amerikanska REIT har gett 7 % per år senaste 10 åren. Det negativa här igen är att REIT:s kraschade med -70 % under krisen, vilket är ganska kraftigt och inte så bra hedge mot aktiemarknaden.

Det egna boendet kan också hamna i denna kategori och på så sätt göra att man får en bra helhetsbild över sitt sparande. I allmänhet så kan fastigheter vara ett bra alternativ i sitt sparande, men det har inte gett en så bra hedge mot aktieprisfall och värderingarna ses i dagsläget som ganska ansträngda.

Guld
Guld används i permanenta portföljen som en hedge mot inflation. Kombinationen guld, aktier och räntor har visat sig vara bra och det är tanken i permanenta portföljen är att kombinera dessa för att dra ner risken. Därför känns det som ett bra komplement att inkludera guld i portföljen om resten av innehaven är aktier och räntor. Dessutom så finns det många av björnarna därute som säger att guld är den enda tillgången som kommer att gå bra efter centralbankernas låga räntor och obligationsköp, så det blir ett litet bett på att de har rätt.

När man ska köpa guld så kan man göra det på olika sätt. Dels fysiskt och dels via en ETF. Nu med de nya låga courtagen så går det lätt att få tag på en guld ETF. Den största är GLD som handlas i USA och har en avgift på 0,4 %. För endast några tusen kommer man upp i mini-courtaget vilket gör att man redan vid små portföljer kan göra så att guld utgör en liten del av portföljen.

Jag valde att göra lite backtest av guld i kombination med räntor och aktier (använder Riksbankens data och guldpris i SEK). En simpel kombination av 33 % aktier, 33 % långa räntor och 33 % guld har gett en avkastning på 9,8 % under åren 1993-2014 med en maximal nedgång på -17 % och en Sharpekvot på 0,87, se graf.

Självklart kunde jag inte hålla mig och testa applicera relativt momentum (köp den tillgång av dessa tre som gått upp mest senaste året, byt varje månad) och MA10 regler (håll 33 % i varje tillgång, köp om pris över 10 månaders moving average, annars håll obligationer). Fick följande resultat:

Vi ser hur vi förbättrar resultatet genom att skippa korta räntor i en permanent portfölj bestående av 25 % i varje (Sharpekvoten är densamma men avkastningen högre). Applicerar vi också MA10-regler så ökar avkastningen till 12,8 % per år med en maximal nedgång på -14 %. Bäst avkastning fås om relativ momentum används, men detta ger också mer volatilt resultat. Avkastningen blir då 18,3 % och med -23 % som maximal nedgång.

Så tydligt ger guld en bra hedge mot aktiemarknaden och räntor och kan användas för att öka avkastningen. Ovanstående resultat ger en bra insikt om att relativt momentum och MA-regler fungerar bra för guld också och skulle vara ett bra alternativ om guld inkluderas i portföljen. Därför valde jag att testa att jämföra olika kombinationer av guld och räntor. Bäst resultat fås med relativ momentum, och även med 50 % i räntor och 50 % i relativ momentum fås en hög och stabil avkastning. Däremot kan en bättre riskjusterad avkastning fås med MA10 regler för guld.

För att testa en kombination av en aktiedel, en räntedel och en del i guld så jag valde att testa att kombinera 50 % i aktier, 25 % i guld och 25 % i räntor. Nedan så ändrar jag på guld-delen mellan buy-and-hold, relativ momentum mellan räntor och guld och guld med MA10. Bäst avkastning fås med relativ momentum och Sharpekvoten var också bäst för denna. Däremot är det inte så stor skillnad i jämförelse med MA10 regel för guld.

Så guld har varit ett bra komplement till en aktie- och ränteportfölj de senaste 20 åren. Också i tester över längre tid så har det visat sig vara en bra kombination. Den mest defensiva strategin är att kombinera dessa via en permanent portfölj med 25 % i varje. En mer aggressiv variant är att kombinera dessa genom relativ momentum. Jag gjorde en aggressiv variant av permanenta portföljen där man investerar i det som gått bäst av korta räntor, långa räntor, guld och aktier som jag kallar permanenta portföljen plus (la till korta räntor i jmf med relativ momentum ovan).

Den har gett ett fall på max -22 % och en avkastning på 17,8 % per år, en halv procent under portföljen med relativa momentum med endast långa räntor. Däremot så kan detta alternativ vara mer attraktivt än att endast använda obligationer, guld och aktier om vi skulle se ett stort fall i obligationer på grund av dagens låga räntor. Det är också förståeligt att portföljen med långa räntor har gett högre avkastning på grund av senaste 40 årens bull market i obligationer.

En annan variant är att komplettera dual momentum på ACWI-ex US och S&P 500 med guld. Då blir resultatet följande:

Jag använde här svenska obligationsdata, men det bör ge liknande resultat som med amerikanska. Oavsett så ökade volatiliteten något men också så ökade avkastningen med 0,9 % per år. Så en dual momentum portfölj kan kompletteras med guld och det har visat sig ge bra avkastning. Det skapar också en liten hedge om både obligationer och aktier går ner samtidigt. Däremot ökar det volatiliteten och Sharpekvoten minskar.

Som slutsats kan man dra att guld har fungerat bra som en hedge mot aktier och räntor i portföljen och i längre backtester som jag gjorde från 70-talet men med det amerikanska guldpriset så fås en bra stabil avkastning med guld i form av den permanenta portföljen och ca 20 % avkastning per år med relativ momentum mellan guld, långa räntor och aktier. Så att använda guld som i permanenta portföljen eller att använda guld i kombination med räntor och aktier med relativ momentum fungerar båda bra. Däremot ökar volatiltiteten med relativ momentum men en mellanväg är att få bättre riskjusterad avkastning med MA10 regler. Så av reella tillgångar så verkar guld vara bästa komplementet till aktier och räntor.

Läs mer:
http://www.investopedia.com/articles/investing/071814/what-are-best-real-estate-reit-etfs.asp
http://www.forbes.com/sites/moneybuilder/2013/06/28/choosing-the-right-reit-etf/
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0986&FundIntExt=INT
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=3358&FundIntExt=INT
http://mikaelsyding.com/can-you-handle-the-truth-about-gold-investments/
http://www.rikatillsammans.se/2013/12/18/mina-erfarenheter-av-olika-satt-att-kopa-och-investera-i-guld-och-silver/

4 reaktioner på ”Investera i reella tillgångar”

  1. Hur ser det ut om man applicerar transaktionskostnader på relativt momentum kontra buyandhold på aktieindex?

  2. AMF räntefond lång och SPP Obligationsfond är två. Men jag skulle vara försiktig med långa räntefonder i dagsläget då räntorna är rekordlåga. Stiger räntorna faller obligationerna i värde.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *