Månadsinköp i kvantportföljen

Jag har tre portföljer, min dual momentum-portfölj som jag skrev om innan, min aktiva portfölj som jag skriver mest om och min kvantportfölj. Varje månad så sätter jag in pengar i alla dessa tre portföljer som baserar sig på tre olika strategier. Tänkte redovisa mina inköp i min kvantportfölj. 
Kvantportföljen är baserad på en helt mekanisk strategi (jag har valt att förkorta till kvantportfölj från kvantitativ värdeportfölj för att det är lättare att uttala plus att det känns passande då jag är kvantfysiker). Att köpa kvantitativt innebär att man endast köper beroende på kvantiteter, mått, t.ex. P/E eller P/B. Min strategi bygger på två grundstenar: att uttnyttja de beprövade marknadsanomaliteterna värde och tröghet/momentum. Det bästa beprövade värdemåttet är EV/EBIT som är Enterprise value delat med EBIT = rörelseresultat. Det är en förbättrad variant av P/E-talet som också tar med hela företagets belåning i beräkningen. Metoden går ut på att sortera ut de 20 % aktier på large och mid cap som är lägst värderade på EV/EBIT, sedan sortera ut de aktier som gått upp mest. Varje månad köper jag de 5 aktier som gått upp mest. 
Månadens inköp är dessa (de aktier på large + mid cap som är bland de 20 % lägst värderade baserat på EV/EBIT och gått upp mest på 1 år):
Lucara Diamond
Peab
Nolato
Unibet
Transcom WorldWide
All aktiedata togs från Börsdata. 
Alla mina inköpt hittills redovisas i detta excel-dokument:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1cNqDzXbcyrk8/edit#gid=0

2 reaktioner på ”Månadsinköp i kvantportföljen”

  1. Tjena fysikern,
    Hur tänker du ang månadsinköpen och antal aktier per köp/månad. Det kan ju bli ganska många olika bolag man köper aktier i under ett år om du som nu köper 5st varje månad. Du kommer säkert köpa samma bolag flera månader om de ligger bäst till i listan, men du bör ju få betydligt fler än 10-20 olika aktier under ett år.
    Har du funderat på för och nackdelar att tex köpa färre bolag per tillfälle och större inköp istället?

  2. Intressant fråga. Bokför alla mina köp här så du kan se som du säger att jag har ca 30 aktier i portföljen för tillfället varav flera är köpta flera gånger:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1cNqDzXbcyrk8/edit#gid=0
    Totalt har jag gjort 50 inköp i 30 olika aktier. Jag insåg som du sa att det är nog bättre att minska från att köpa 10 aktier till 5 aktier per månad, men tyckte att minska mer än det är lite för lite. Vid 5 aktier så får man fortfarande en bra diversifiering och även om portföljen blir stor med många aktier så tänker jag att man kan tänka sig det som 12 separata månadsportföljer där man köper 5 aktier per år vid en viss månad och byter ut. Att köpa 5 aktier per gång och byt ut har testats av Patrick O'Shaughannesy som visade att det ger något högre avkastning mot något högre volatilitet mot att köpa fler, men då man kombinerar flera sådana portföljer så det kändes lagom. Att också köpa 5 aktier per gång kändes lämpligt då de är de som visar bäst statistik vid det tillfället. Har ej kollat på hur det skulle vara att köpa t.ex. 1-3 aktier per gång istället. Det skulle kunna ge bättre resultat men är osäker.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *