Antal aktieinköp i enkla aktieportföljen

Jag fick en fråga här på bloggen för ett tag sen om varför jag köpte 5 aktier per gång i den enkla aktieportföljen (gamla kvantitativa portföljen). Anledningen var då att jag tänker mig att jag köper 12 parallella månadsportföljer om 5 aktier i vardera. Jag funderade lite mer på detta och insåg att om jag köper 5 aktier per gång, innebär det 60 aktier per år, och även om vissa köp blir liknande så kan jag hamna med 40 aktier i portföljen, vilket är runt en fjärdedel av alla aktier på large och mid cap. Många studier jag kollat på som gäller detta visar på att man ska ha tillräckligt med aktier för att bli diversifierad, men om man har för många så blir det lätt att avkastningen minskar. Detta gäller för USA där motsvarande large och mid cap är tusentals bolag. En rekommendation är ofta 20-30 aktier. I Sverige känns det mer lämpligt att ligga på nedre delen av skalan, närmare 20 aktier, då det finns färre att välja mellan.

Joel Greenblatt, Tobias Carlisle och Patrick O’Shaughnessy som alla talar om kvantitativ värdeinvestering rekommenderar att hålla 20-30 aktier. Deras rekommendation är att fördela inköpen över ett år och t.ex. köpa 5-7 aktier per kvartal eller 2-3 aktier per månad. Så det innebär att det är bättre att köpa färre aktier i den kvantitativa portföljen och inköp av 2 aktier per månad räcker det med inköp på 800 kr för att komma upp i mini-courtaget på Avanza. Detta ger också en bättre koncentration av sparandet i de aktier som just för tillfället är billigast och en bra spridning över året för att baka in säsongseffekter.

Nu efter ett halvårs inköp så har jag totalt 30 aktier i portföljen, vilket jag anser är lite i överkant. Därför funderar jag på att gå över till att köpa just 2-3 aktier per månad, med snarare det lägre antalet för tillfället då jag har så många aktier i portföljen. Dessutom så kommer mina framtida inköp spridas mellan mina tre portföljer samt buffertspar, vilket gör att varje inköp inte blir så stort. Att köpa 2 aktier per månad ger en lagom stor diversifiering och det passar utmärkt för ett sparande om ca 1000 kr per månad. Det ska bli intressant vid början av nästa år och utvärdera de första inköpen och sedan fortsatt investera dessa i portföljen. Mitt första köp i november som jag gjorde med magic formula med låga P/B-tal har nu vid halvlek underpresterat mot index med ca 11 %. Det ska bli intressant och se om de kan göra en comeback i andra halvlek. Men som de som rekommenderar kvantitativ värdeinvestering säger, det fungerar inte alltid. I prisutveckling så har nästan alla mina kvantitativa investeringar förlorat mot index, men direktavkastningen är högre så inte så mycket i totalavkastning. Allt går att följa här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1cNqDzXbcyrk8/edit#gid=0

Läs mer:
http://acquirersmultiple.com/2015/06/a-mechanical-investment-plan-using-the-acquirers-multiple/
http://acquirersmultiple.com/2015/05/four-steps-to-implementing-a-quantitative-value-investment-strategy

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *