Tillämpning av Dual momentum investing – en etisk och hållbar portfölj

Jag har länge varit osäker över att konjunkturstrategin inte kommer att ge en signal och att den endast gått att testa för 20 år med konjunkturdata. Därför har jag velat komplettera den med en annan strategi. Nu har jag äntligen hittat den, Dual momentum investing. Den portfölj jag tänkt applicera denna strategi på är min indexportfölj.

I mitt förra inlägg om Dual momentum investing skrev jag om strategin och dess fördelar. Under en 40-årig testperiod så gav den 17,43 % avkastning per år med en max drawdown på -22,72 %. Frågan är nu hur den ska tillämpas i Sverige. I USA så rekommenderar Antonacci att man ska köpa ETF:er och växla mellan dessa. I Sverige är det lite svårare och det är mindre lämpligt med mindre innehav. Därför har jag tänkt att fokusera på indexfonder.

För tillfället har jag SPP Global i indexportföljen. Jag gillar SPP då de täcker både de stora aktiemarknaderna och räntemarknaderna, har låga avgifter samt har etik och hållbarhetskrav i sina investeringar (vilken inte verkar påverka resultatet märkbart). Det gör att man får en billig, etisk och hållbar portfölj som har potential att prestera riktigt bra. Utöver det så sker handeln och byten riktigt snabbt med Avanza.

I SPP:s utbud så har de förutom en globalindexfond och Sverigeindexfond också andra marknader. Den enklaste varianten är att applicera Dual momentum på SPP Global, SPP Sverige och SPP Obligationsfond, likt Antonaccis Global Equity Momentum portfölj. Vi svenskar känner också oss hemma med global- och Sverigefonder och det är främst dessa som rekommenderas i sparande. Om vi nu också involverar Japan, Europa och USA istället för globalfonden så får vi lite mer uttrymme i relativ momentum att spela med. Däremot så inkluderar vi också mer volatilitet. De tre marknaderna har också tre olika valutor som spelar in, vars momentum man också kan utnyttja. Frågan är om man inkluderar mer volatilitet på grund av detta? T.ex. så hade vi investerat i Japanfond under 2006 och sett ett mycket större fall där än i resten av världen. Samma i Europa under 2007. I dagens läge är det extra svårt med den snabba förändringen i valutan. Det har gjort att Sverige och Europa ligger 20-30 procentenheter efter USA och Japan. Så köper man USA eller Japan idag så missar man 20 % avkastning om de nu ligger stilla och Sverige och Europa kommer ikapp, vilket många tror. Har man istället en globalfond så är skillnaden endast 12 procentenheter.

För mig så känns lösningen med Globalfond och Sverigefond tryggast. Antonacci poängterar också kostnaden i att byta, vilken även inte är obefintlig med en indexfond. Meningen med denna portfölj är också att vara en trygg basportfölj, vilket gör att det känns mycket säkrare att satsa på dagens de två främsta marknaderna som experter idag tipsar om. Det innebär i dagsläget att allt ska sättas in i SPP Global. Det intressanta är att jag redan ”följt” strategin i viss mån genom att ha det mesta i SPP Global hittills, vilket strategin rekommenderat.

Jag är riktigt nöjd med denna strategi och det känns som det kompletterar mitt övriga sparande. Jag har många gånger känt att min indexportfölj tynger ner min avkastning, men är nu så pass nöjd med denna strategi så att den känns som en bra bas. Förlusten är begränsad och signalerna är klara. Det gör att jag också är trygg med att sätta in pengar i denna portfölj och inte känner att jag behöver minska risken genom att ha mer i räntor.

Avslutningsvis så vill jag säga att jag fortfarande tillämpar konjunkturstrategin på min kvantitativa och aktiva portfölj. Anledningen till detta är att jag vill minimera signalerna, vilket jag gör då de oftast endast kommer var 5-10:e år. Detta då det kostar mycket att göra ett skifte, så att det bör ske så sällan som möjligt. Dessutom tror jag mer på denna strategi i samband med värdeinvestering, då den mesta överavkastning sker direkt efter en bear market och denna ger köpsignal mycket tidigare än absolut momentum. Det känns också tryggt att fördela investeringarna mellan två strategier. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *