Dual momentum investing

Jag har nu läst ut boken Dual momentum investing och kan säga att jag blev helt såld på idén, likt som jag blev såld på EBIT/EV + momentum investering. Jag har länge letat efter en GTAA (global tactical asset allocation) och kollat in bland annat Meb Fabers och Wesley Greys arbeten. Oftast så innebär ett GTAA att man har en fördelning mellan olika tillgångar, t.ex. som allvädersportföljen som Jan på RikaTillsammans skriver om.

Den mest kända är 60/40-portföljen, vilket innebär 60 % i aktier och 40 % i obligationer. Det är också liknande vad Graham rekommenderar. Allvädersportföljen innebär att man investerar i fyra lika delar aktier, råvaror, obligationer och korta räntor för att skapa sig en hedge mot alla olika sorters ”oväder”. Sedan finns det Ivy League-portföljerna, dessa är ganska lika allvädersportföljen. Faber och Grey har använt olika metoder att minska volatiliteten och öka avkastningen, bland annat moving averages som jag skrivit om här på bloggen.

I Dual momentum så går Gary Antonacci ett steg till. Först så gör han en stor genomgång över alla tillgångsslag och säger varför man inte får en bra diversifiering av att dela upp innehavet bland olika tillgångsslag, speciellt idag då marknaderna är ännu mer ihopkopplade. Han kommer fram till att aktier och obligationer är det främsta att investera i, likt Graham kom på 50-70 år innan honom. Däremot så rekommenderar han inte en fix position i dessa, utan att man alternerar mellan det som gått bäst. Därför tillämpar han två momentumreger, absolut och relativ momentum.

Momentum är marknaders tröghet. Uttrycket kommer från Newtons första lag att en kropp som rör på sig fortsätter röra på sig om inga yttre krafter verkar på den. Kroppen har alltså en tröghet. Ett bra exempel på tröghet är att springa snabbt och sedan stanna direkt på stället, vilket är halvt omöjligt. Samma gäller på marknaderna, de har en tröghet. Inom fysiken avgörs trögheten av hastighet, här avgörs det av prisuppgångar. Oftast sker inte stora marknadsrörelser över en dag, utan över år. Om de sker över kortare tid, likt 1987, 1998 och 2006 så är det endast tillfälliga krascher, men inga större bear markets. Marknaders tröghet är enligt boken den anomalitet som fungerat bäst över tid. De har testat trögheter på marknaders 200 år tillbaka i tiden och det har fungerat. Fama och French har också sagt att tröghet är den främsta avvikande faktorn från effektiva marknadsteorin.

Absolut momentum testar om tillgången har presterat bättre än den riksfria räntan (statsskuldväxel). Relativ momentum testar olika tillgångar mot varandra och investerar i den som gått bäst. Dual momentum är en kombination av båda. Jämförelseperioden är de tidigare 12 månaderna, alltså att jämföra hur bra tillgångarna har gått de senaste 12 månaderna. I den portfölj Antonaccis framhäver och kallar Global Equities Momentum har han följande tillgångar: amerikanska aktier, aktier i övriga världen och obligationer. Så först jämförs amerikanska aktier och övriga världen mot varandra om vilken som gått bäst. Sedan jämförs denna mot den riskfria räntan. Har den gått bättre än den riskfria räntan så investeras det i denna, annars i obligationer. Detta görs i slutet av varje månad. De fonder man investerar i är indexfonder.

Totalt sett är avkastningen riktigt bra. Om man endast investerat i en globalindexfond så hade man fått 8,85 % avkastning under åren 1974-2013. Standardavvikelsen hade varit 15,56 %, Sharpekvoten 0,22 och max drawdown -60,21 %. Om man investerat enligt Dual momentum i portföljen beskriven i föregående stycke så skulle avkastningen vara 17,43 %, standardavvikelsen 12,64 %, Sharpekvoten 0,87 och max drawdown -22,72 %. Totalt får man nästan dubbla avkastningen och riskerar endast att förlora en fjärdedel av kapitalet som mest.

Det här med marknaders tröghet är en väl studerad sak och har fungerat över långa tidspann. Det jag gillar med denna strategi är att den utnyttjar två saker, dels att säkra tillgångarna men också att utnyttja trögheten hos starka marknader, vilket ökar avkastningen. Den involverar också två trögheter, dels marknaders tröghet, men också valutors tröghet. Denna tillämpning av att utnyttja trögheter verkar vara den som fungerar bäst och många andras studier bekräftar detta. Han jämför absolut momentum med MA10 eller MA200 regler och säger att de är ganska lika. Faber och Grey har bland annat förespråkat dessa, då de har testat en massa olika strategier och sett att de är de enda som håller i längden. Däremot känns absolut momentum lättare att tillämpa då man endast behöver kolla på två punkter. I boken nämns också en studie på nästan 4000 teknisk analys-strategier som ingen sågs överprestera över tid. Oftast kan de fungera över ett tidspann på 15 år, men därefter sluta fungera.

Utöver att visa att dual momentum investing är en riktigt bra strategi så går han också igenom svårigheterna att förbättra den. Antonacci skriver att det bästa att använda är indexfonder och gör ett bra case varför andra sorters fonder inte är så bra. Indexfonder är det mest effektiva sättet att få marknadsexponering och så kallade ”smart beta”, aktiva fonder, värdefonder, momentumfonder, likaviktade fonder osv brukar äta upp den extra avkastning som fås genom avgifter och extra omfördelningskostnader.

Dual momentum investing är en riktigt bra bok. Den är inte så tjock och det är ganska hög nivå på den (akademisk nivå) men han gör excellenta argument varför dual momentum är den bästa strategin. Antonacci tar också upp det senaste i finansiell forskning, skriver om varför den effektiva marknadsteorin inte är sann och det senaste i behavioural finance. Jag själv har blivit mer och mer övertygad över att effektiva marknadshypotesen inte är sann på grund av beteendemönster och Antonacci bekräftar detta.

Jag skulle vilja skriva så mycket mer om denna bok. Han skriver om faran med investera i obligationer efter denna långa bull run vi haft. Han skriver om varför Shiller P/E är ett knapphändigt verktyg. Jag är såld, eller var egentligen såld innan då jag kommit fram till liknande saker i min egen forskning. Av den finansiella litteraturen hittills så är Dual momentum investing ”The book” att läsa. Antonacci har jobbat i finansbranschen sedan 70-talet och kommit fram till detta. Intressant nog är det riktigt likt det som Arne Tavling aka Kavastu också kommit fram till efter 30-åriga erfarenhet.

I kommande inlägg så kommer jag skriva lite om hur t.ex. absolut momentum fungerat i Sverige och hur jag tänkt tillämpa strategin. Dessutom kommer jag att såga min egen konjunkturstrategi.

Läs också denna artikel och hitta mer länkar om Dual momentum där:
http://www.quant-investing.com/blogs/general/2015/04/01/how-much-can-dual-momentum-increase-your-investment-returns
Kika gärna också in på Antonaccis sida för att läsa mer där:
http://www.optimalmomentum.com/

13 reaktioner på ”Dual momentum investing”

 1. Tack för en intressant kommentar. Hur som helst får man ju plats för en viss fokusering på risken. Blir som Ellis skriver i förordet till David Swensens bok. Har du en förlust på 50% krävs en uppgång på 100% just to stay even.

  Om de flesta investerare kunde tänka bort sina stora förluster så hade resultatet blivit bra. Blir lite som med bilkörning. No serious accidents. Här ligger allvädersportföljens stora styrka. Man åker inte på smällar som i Vardia. Hur ser du på den enskilde investerarens situation. En 60 åring, och en 30 åring kan väl knappast ha samma aktieexponering?

  Med vänlig hälsning
  Lars

 2. En kommentar till angående Dual Momentum. Det är ju lite som Malkiel uttrycker det: I have never met a back test I didn´t like. But let´s never forget that academic back tests are not the same thing as managing real money.

  Såg att du tänker att såga din egen konjunkturstrategi. Blir lite som när en bloggare presenterade ett antal aktier som vederbörande presenterade som EVIGA innehav. I detta fall varade evigheten cirka tre veckor, och då räknar jag snällt. Mitt råd: Var ödmjuk när du skall testa med egna pengar.

  Med vänlig hälsning
  Lars

 3. Det är det som är bra med dual momentum och Antonaccis rekommenderade portfölj. Han rekommenderar också en annan mindre riskfylld portfölj för den mindre riskvillige. Han skriver att det som är bra är att den är automatisk, begränsar nersidan och får en inte att göra dumma beslut på grund av loss aversion. Dessutom genom att använda indexfonder så begränsas risken också, som i Vardia caset.

  Angående aktieexponeringen i åldersfallet så har Jason Zweig en bra synvinkel på det hela och att man snarare bör anpassa det till sin personliga situation. En 60-årig miljonär kanske inte behöver ha lika stor andel i ränta som en nybliven småbarnsförälder i 30-års åldern med 100 000 kr.

  Om att jag ska ifrågasätta konjunkturstrategin så är det för att jag känner nu efter att ha läst på mer så är 20-åriga backtester lite knappa (också testat på perioder på 40 år, men datan är lite sämre). Jag tror fortfarande på strategin, men vill inte att hela kapitalallokeringen ska bero på denna. Därför har jag länge funderat på att komplettera denna. Först kollade jag på allvädersportföljen, men efter mycket letande fann jag denna som mer lämplig. Jag ska skriva lite mer om hur jag tänkt tillämpa strategin på en del av innehavet (ingen större skillnad jämfört med tidigare strategi). Dessutom så har jag testat det på Riksbankens data som visar att den fungerat bra 1919-2006. Ska testa 1875-2012 i framtiden också, men kräver lite jobb.

  Bra kommentarer och jag håller med om att man bör hålla fast vid sin strategi. Man bör ta en bra strategi som passar en själv och fortsätta med denna. Jag väljer att använda flera för att inte riskera förlora nämnvärt. Vi får se hur det går. Utan lång erfarenhet i finansbranschen så litar jag på t.ex. Antonacci som kom fram till denna strategi efter 40 år i branschen handskades med riktiga pengar.

 4. Men som du säger. Det gäller att vara ödmjuk. I dagsläget så säger Dual momentum att man ska investera helt i globalfonder, vilket de flesta rådgivare säger. Sen så kan det hända att man ska skifta till sverigefonder eller obligationer. Det är väl då det stora valet sker.

 5. Hej!
  Mycket intressant blogginlägg, som ligger väldigt nära det jag själv föredrar som långsiktig strategi. Har också läst boken och gillar den skarpt. Har lite funderingar kring eventuella förbättringar, tillämpningar och instrument som fungerar på ett svenskt isk. I USA är ju valet lätt, dvs använda de stora ETF:er som följer de marknader man vill investera i. I sverige är det inte lika självklart, då utbudet av ETFer är sämre, och de desdutom noteras i dollar. Vore intressant att höra dina tankar om detta.

 6. Vad roligt att du gillar det. Har skrivit ihop ett inlägg som jag ska publicera under veckan. Finns olika lösningar men jag tyckte en global indexfond, svensk indexfond och obligationsfond passade bäst. Mer om det i nästa inlägg.

 7. Hej,

  Är det meningen att man ska byta 100% av innehavet varje månad eller gäller det bara nya köp? Vad räknar man då med för skattekostnader vid byten? Tar modellen hänsyn till att byte av fonder ofta innebär att man är utanför börsen i minst en dag?

  /Mattias

 8. Bra fråga. Det är 100 % av innehavet. Det känns lite risky, men om man väljer att växla mellan tillgångar som man känner sig säker med, t.ex. globalfond, sverigefond och obligationsfond så är det inte så lika stort problem. Dessutom sker byten ca 1,35 gånger per år efter Global Equity Momentum portföljen, vilket gör att man inte byter så ofta och är utanför marknaden. Vet ej heller hur det är när man gör byte på Avanza med samma leverantör (t.ex. SPP), om bytet sker på dagen eller ej. I så fall är det inga större problem.

 9. Om du har tänkt handla med vanliga fonder så blir det väl ett köp och ett sälj, vilket väl (?) blir svårt att klara av samma dag. Därför är egentligen börshandlade ETF:er att föredra, då de kan handlas direkt på börsen. Dock borde det inte vara något större problem om man väljer fonder som inte har alltför lång tid innan likvid betalas ut och möjliggör byte. Om man bara gör byte 1-2 ggr per / år så borde någon tappad dag eller två inte göra så stor skillnad. Har du gjort någon backtesting med Svenskt index + något mer? Vad har du använt för historisk data för att simulera bytena? Jag letade själv efter historisk data för MSCI, men det verkar inte finnas att få tag i gratis.

 10. Jag tror också ETF:er är att föredra och det är vad Antonacci rekommenderar. Men med lite kapital tror jag man kan komma långt på att ha vanliga indexfonder.

  Ja, det har jag. Tänkte publicera det här på bloggen i veckan. Jag använde då Riksbankens data: http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/Historisk-monetar-statistik/Rantor-och-aktieavkastningar/
  Där finns det bara data för 1919-2006, men jag har också tänkt göra på deras längre tidsserie 1875-2012, men detta medförde mer jobb. Detta testar endast absolut momentum. Att testa relativt momentum verkar vara svårare att få tag på, som du sa. Vet ej om det går att få tag på något sätt, kanske indexfondshistorik går att använda.

 11. En annan tanke: Tror du inte att Sverige + USA + Obligationer är ett bättre alternativ än Sverige + Global +Obligationer?

  Eventuellt skulle man kunna tänka sig (Sverige / USA / Global / Obligationer), skulle dock medföra fler byten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *