Teknisk analys och värdeinvestering (del 2)

I mina två tidigare inlägg om teknisk analys så kom jag fram till att även om det skulle fungera perfekt, så skulle effekten ändå ta ut sig om man månadssparar i aktien eller delar upp köpen. Därför gör jag som så att jag inte kommer att använda TA på lång sikt, även om jag kommer att föra loggbok.

Anledningen till att jag började kolla på TA igen var för att hitta bra köplägen på kort sikt. Detta då aktier kan fluktuerar mycket på kort sikt och det finns bra lägen att köpa en aktie för några procent lägre kurs. ”Köp på dippen” som det brukar kallas. Själv så har jag agerat lite tvärtom på det senaste, vilket gjort att jag köpt mina aktier mycket dyrare än jag behövt. Jag tänkte nu gå igenom ett exempel på en aktie jag köpt de senaste två månaderna, MQ.

Jag gjorde min analys på MQ-aktien och såg den köpvärd i slutet av januari. Det innebar att jag köpte den på den andra toppen i diagrammet för ca 37,5 kr. Min andra insättning skedde sedan under nästa topp, i slutet av februari. Det innebar att jag köpte mina aktier för ca 37,5 kr, men hade jag väntat ca 1-2 veckor i båda fallen så hade jag kunnat köpa dessa för 35-36 kr, eller ca 5 % billigare. Nu i efterhand så ser man ganska många signaler på att man kunde utnyttjat aktiens periodiska volatilitet för att köpa aktien.

Så vilka tekniska metoder kan man då använda på kort sikt för att hitta ett bättre läge för insättningen? Dels så finns det något som heter RSI, relative strength index. Denna oscillerar runt 50, vilket indikerar normalläge. Denna visar på underköpt kurs under 50 och överköpt över 50. Utöver den så finns det stokastisk signal, den sista rutan, som visar skillnaden i kursens svängningar. Genom att kombinera dessa så kan man hitta bra köplägen när dessa två bottnar, vilket är tydligast i den stokastiska kurvan. Därefter så finns det som kallas swing-entry. Då använder man sig av kurs-staplarna i översta kurvan för att identifiera bra entry-signaler. Det skulle kunna vara en grön stapel efter ett par röda staplar och en nedåtgående trend som bryts. Det kan också vara andra signaler. 
Detta är ett smakprov på de signaler man kan använda sig av. Jag kommer att använda mig av signalerna ovan för att testa om det går att hitta bättre lägen. Det kommer jag att ställa mot att jag helt enkelt köpte aktien när jag ville köpa den. Själv tycker jag att det är skoj med sånt här, så därför tänkte jag testa. Jag ska föra en loggbok, där jag jämför om jag kunde få en lägre inköpskurs än om jag köpt direkt. Fungerar inte det så struntar jag att använda det. Jag tar gärna emot tips på var man kan läsa mer om entry-signaler.
En avslutande kommentar angående teknisk analys är att det kan bli farligt att ge sig in i. Varför det? Jo, eftersom det lätt blir spekulation av det hela, där man investerar i ett värdepapper istället för ett företag. Som värdeinvesterare så vill man köpa billiga bolag, oavsett hur kursutvecklingen ser ut. Som Guy Spier skriver i sin bok så bör man helst inte ens kolla på aktiekurserna, utan göra det max någon gång per månad. Man vill investera, inte spekulera. Detta var anledningen till att jag slutade med teknisk analys första gången, och kan bli anledningen till att jag slutar igen. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *