Månadsinköp och kvartalsrapport Q1 2015

I och med månadsskiftet så satte jag in nya pengar i portföljerna samt förde över pengar från indexportföljen till min aktiva och kvantitativa portfölj. Nu utgör alla portföljer en större del i mitt totala innehav så att alla påverkar utvecklingen för det totala innehavet. Fördelningen vid månadsskiftet ser ut som följer:

Min månadsinsättning i min kvantitativa portfölj gjordes förra veckan och redovisas som vanligt i detta google-docs dokument.

Jag valde att göra dels två inköp i min aktiva portfölj, så totala antalet innehav är nu 11, och dels att öka i mina nuvarande innehav. De två inköpen är dels i Oriflame och dels i Rederi AB Transatlantic. Jag såg Oriflame som köpvärt vid dessa värderingar och tror att marknaden har prisat in för många dåliga nyheter. De värderas till EV/EBIT 10 och 8 gånger det fria kassaflödet. Jag tror i grunden ligger en stark bransch som just nu förbises av för många tillfälliga problem. Mer om köpet i ett inlägg längre fram.

Rederi AB Transatlantic är månadens deep value case. Flera år av förluster har nu äntligen vänts till vinst och en större rekonstruktion sker i bolaget. Man kommer troligtvis göra sig av med ena halvan av verksamheten som går med förlust och byta namn till Viking Supply Ships. Ur askan kan förhoppningsvis ett mycket finare Viking Supply Ships resa sig, ett företag som värderas under P/E 4. Detta är mitt försök till att köpa en corporate reconstruction case och förhoppningsvis kommer det bära med sig många nya lärdomar. Mer om det i ett inlägg längre fram.

Mitt totala innehav i min aktiva portfölj ser ut som följer:

Jag har valt att öka i ett flertal innehav så att fördelningen är mer lika. Framöver kommer jag att fortsätta öka i dem jag känner är billiga och jag tror mest på. Jag börjat komma upp i en lagom mängd innehav, och kommer troligtvis att byta ut något om jag köper något nytt. Då jag redan har bra bolag i portföljen så ska mycket till innan jag byter ut något. Alternativt köper jag ett till vid nästa månadsskifte, men jag vill gärna inte ha fler innehav då det är svårt att hålla koll på.

SIX30 Return Index har nästan exakt gått plus minus noll denna månad. Den slutade på +0,01 %. Mina portföljer har inte avvikit särskilt mycket förutom att mina portföljer varit lite mer volatila. För det första kvartalet 2015 så har SIX30RX gått upp med +15,5 %, vilket faktiskt är bättre än alla mina portföljer. Min indexportfölj är upp +14,3 % på grund av att globalindexfonden gått sämre en det svenska index. Min kvantitativa portfölj är upp +12,1 % på grund av en sämre utveckling i januari innan min strategiändring. Min aktiva portfölj är upp +12,7 %, också detta på grund av min strategiändring som gjorde att jag låg två veckor likvid då börsen fortsatte upp. Fysikerportföljen (inkl ränteinnehav) är därmed upp + 9,8 % sedan årsskiftet, vilket är en helt okej avkastning trots ca 25 % i räntor. Något sämre än index, men ej så mycket.

Om vi däremot ignorerar januari och fokuserar på tiden efter första februari då jag gjorde min strategiändring så träder en mycket ljusare bild fram. Sedan dess så har min aktiva portfölj gått +2,7 % bättre än SIX30RX och min kvantitativa + 3 % bättre än index. På årsbasis blir det ca + 20 % bättre än index. Det är däremot väldigt svårt att dra slutsatser från denna korta period, och ett flertal gånger låg portföljerna sämre än index. Men det känns kul att det börjat så bra, speciellt efter en mindre bra start under november-januari då portföljerna gick 8 respektive 10 % sämre än index (innan jag la om strategin). Dessutom så har alla mina kvantitativa inköp efter EY+PI6 slagit index. Som slutsats så kan man säga att strategibytet var bra, nu är det bara att vänta och se vad resten av året har att ge. Det skulle vara riktigt intressant att se hur portföljerna klarar en mindre börsnedgång.

PS. Den observanta läsaren har sett att jag gått över från att jämföra mig med SIXRX eller SIXPRX till SIX30RX. Anledningen till detta är att det enklaste sättet att investera i index gratis idag är genom SIX30RX, t.ex. Avanza Zero. Därför känns denna jämförelse mer korrekt, då det skulle vara mitt primära val att investera i index. DS.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *