Fysikerportföljen – utformning och mål

Jag har funderat en del de senaste månaderna hur jag ska utforma mitt sparande och en total portfölj och skrivit ett antal inlägg om det här på bloggen. Jag gillar att ha en bra helhetsbild över mitt innehav och en långsiktig föreställning över hur det ser ut. Därför har jag nu kommit fram till att namnge min totala portfölj till ”Fysikerportföljen” där jag redovisar mitt totala innehav. Jag har kommit fram till är att jag ska se mitt totala innehav som investerat i fyra stycken fonder (mina portföljer jag skrivit om på bloggen). Mellan dessa fonder fördelar jag mitt kapital. De fyra fonderna är dels en räntefond, dels en indexfond, dels en aktiv fond och dels en kvantitativ fond. Det är mellan dessa jag allokerar mitt kapital under konjunkturcykeln och jag förvaltar varje fond/portfölj enskilt. Min nuvarande fördelning mellan de olika fonder/portföljerna är följande:

Fördelningen kommer att variera framöver och mer kapital kommer att föras över från min indexportfölj till min aktiva och kvantitativa portfölj det närmaste året. Däremot så tror jag att alla portföljer kommer att utgöra en del av min totala portfölj de kommande åren.

Besser la nyligen upp ett bra inlägg om att man bör skapa mål för sina portföljer och investeringar och nämnde SMART-metoden för att skapa bra mål. Jag blev inspirerad och tycker att det är alltid bra att arbeta med en målbild, så jag tänkte skriva upp liknande mål för mina egna investeringar och portföljer. Jag vet inte om jag kommer följa SMART-modellen till pricka, utan kommer ha både generella och specifika mål förr att kunna bygga upp en bredare målbild.

Generella mål

 • Att över tid bli ekonomiskt oberoende genom att bygga upp en finansiell förmögenhet och kunna leva på dess avkastning.
 • Att utveckla sig som människa, som investerare och få en bra inblick i företagsvärlden.

Fysikerportföljen
Idén med Fysikerportföljen är att den ska förvaltas som en hedgefond som allokerar pengarna efter konjunkturstrategin och i vilken jag sätter in pengar i varje månad. Mina mål är:
 • Att slå index till årskiftet 2019/2020. 
 • Att genom insättningar stadigt växa och överstiga en årsinkomst år 2020.
 • Att kontinuerligt utvärdera de olika portföljerna och se över strukturen på portföljen.
 • Att över tid kunna finansiera en fysiker.
Ränteportföljen
Idén med ränteportföljen är att investera räntedelen av innehavet i portföljen. Dels kommer det ske via ett sparkonto som fungerar som buffert. Dels kommer det ske genom att investeras i olika räntefonder. Just nu är räntedelen endast på ett sparkonto. I min nuvarande plan så kommer jag ha runt 20 % investerad i denna ränteportfölj. Mål med ränteportföljen:
 • Att skapa en absolut och trygg avkastning över tid. 
 • Att utgöra en buffert och trygghet.
 • Att till årskiftet 2019/2020 överstiga några månadslöner för att utgöra en trygghet vid inkomstbortfall. 
Indexportföljen
Indexportföljen är den portfölj jag började skriva om här på bloggen och investerar endast i indexfonder. Denna portfölj består idag av 70 % globalindexfond och 30 % sverigeindexfond. Mål med portföljen:
 • Att skapa en stabil avkastning likt index till en så låg kostnad som möjligt.
Kvantitativ portfölj
Min kvantitativa portfölj investerar automatiskt i aktier efter principen värde + momentum. Detta görs genom att varje månad köpa de 5 aktier som är lägst värderade m.a.p. earnings yield (EBIT/EV) och har gått upp mest de senaste 6 månaderna. Mål med portföljen:
 • Att löpande köpa 5 aktier efter EY+PI6 varje månad och inneha dessa i ett år.
 • Att tills årsskiftet 2019/2020 slå index.
Aktiv portfölj
I min aktiva portfölj så investerar jag själv aktivt efter olika värdestrategier som jag skriver om här på bloggen. I denna portfölj letar jag efter aktier värderade långt under deras intrinsic value och investerar i dessa. Mål med portföljen:
 • Att utveckla mig som investerare, lära mig mer om företag och marknadspsykologi. Dessutom lära mig mer om mig själv och hur jag reagerar i olika marknadsklimat.
 • Att tills årsskiftet 2019/2020 slå index. 
Som avslutande kommentar så vill jag säga att det känns lagom att sätta upp en milstolpe om 5 år där jag kommer att se över och utvärdera mina portföljer och min övergripande strategi. Dessutom känns det bra att ha det målet och att inte försöka ändra för mycket på vägen dit, då investeringar handlar om långsiktighet och att fortsätta på sin strategi även när det går dåligt. Jag hoppas att jag har disciplinen att följa mina regler tills dess, och att inte göra känslomässiga beslut. Som en del av detta så har jag beslutat att behålla min indexportfölj som jag började med, mest för att inte ändra allt för mycket i mitt innehav, utan alltid ha den som ett säkert kort. Det ska bli intressant att se hur Fysikerportföljen utvecklas och jag kommer redovisa löpande utvecklingen här på bloggen.

4 reaktioner på ”Fysikerportföljen – utformning och mål”

 1. Kloka tankar och snyggt upplägg med balanserad portfölj.
  Ett tips.
  Skriv ut hela inlägget och sätt upp på "anslagstavlan" hemma, anteckna datum.
  Då blir man påmind varje dag och kan göra regelbundna uppföljningar av målen.
  Det blir spännande de närmsta 5 åren.

  Besser

 2. Tack,

  Bra idé. Funderar på att jag bör också ha bra delmål så att det lättare att göra uppföljningar. Bra att ha dessa permanent någonstans. Extra roligt att ha mål att arbeta emot.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *