Fama-French data för Sverige

Jag fick tipsat att det finns bra data för Sverige via Fama-French databas för olika värdestrategier. Detta är bland annat data som t.ex. Carlisle och andra använder när de gör sina undersökningar. 
Jag gick igenom datan för åren 1975-2013 för olika värdestrategier som jag redovisar nedan. All data är de 30 % högst rankade efter de olika strategierna. De jag gick igenom är låga P/E-tal, låga P/B-tal och hög direktavkastning. I grafen nedan så ser vi att till en början så gick det bäst för låga P/B-tal. Därefter för låga P/E-tal samt hög direktavkastning. Avkastningen var totalt 16,4 % för marknaden, en riktigt bra avkastning. För låga P/B var den 21 % per år, för låga P/E var den 22 % och för hög direktavkastning var den 21,5 % per år. Så väldigt snarlikt för de olika värdestrategierna. Värt att notera är att låga P/E-tal nästan alltid presterar bra genom åren och blir sällan under längre sikt slagen av de andra strategierna. Den presterade också bäst i 2008-2009 kraschen, där värdet föll med 52 % jämfört med 58-64 % för de andra två strategierna. (Notera att bolagen med hög direktavkastning föll med 64 % under kraschen, vilket känns riktigt illa. Något som kan vara bra att dra sig till minnes nu när alla jagar direktavkastning.) 
Jag bifogar också en graf för hur utvecklingen har varit med en icke-logaritmisk plot (basen är 1). Här ser vi också hur volatila de olika strategierna är. Värt att notera skillnaden mellan 1 % i avkastning, vilket gör att varje krona investerad i låga P/E företag gett 1900 kr 38 år senare jämfört med 1400 kr för låga P/B-tal. 
Så för den svenska börsen gav detta liknande resultat som för den amerikanska som testades på Greenbackds för låga P/E och låga P/B. Däremot gav det mycket bättre avkastning för hög direktavkastning, vilket är intressant. Troligtvis kan det bero på att svenskar är mindre fixerade vid direktavkastningen, vilket gör att det finns en större premie att hitta där. Det kan också vara så att i en hög direktavkastande börs som den svenska är det inte lika viktigt att hitta direktavkastning som i den amerikanska. Den svenska börsen har haft högre direktavkastning sedan ungefär 90-talet, vilket kan förklara detta. Dessutom kan den högre direktavkastningen i sig förklara det, denna kan bidra med några extra procent. 
Min favorit är låga P/E-tal. Denna har gett mest stabil avkastning, det är vinsterna som driver börsen och det känns allmänt rätt att handla aktier till låga P/E-tal. Själv använder jag EBIT/EV, vilket är en bättre form av P/E-talet. Tyvärr finns inte den i Fama-French databas, men P/E-talet ger en bra hint på avkastningen. 
Jag vill också peka ut att alla strategier fungerar bra och ger bra avkastning i längden. Så väljer man den som passar bäst så är det bara att köra på den och hålla fast vid den. Jag vet många bloggare som satsar på låga P/B-tal, så kallade net-nets och så vidare. T.ex. Värdebyrån, Kenny på Aktiefokus mm. Sedan finns många bloggare som mest satsar på hög direktavkastning, t.ex. Petrusko, z2036 och så vidare. Kan rekommendera att kolla in vad de skriver, men vill bara höja återigen ett varningens finger för hög direktavkastning då dessa föll med 64 % under 2008-2009. Det är svårt att hålla kvar aktierna i det läget, och bäst att inte tro att alla aktier hög direktavkastning är mer stabila.
Läs mer:
http://greenbackd.com/2014/06/23/the-combination-metric-backtest-and-comparison-of-value-deciles-1951-to-2013/

2 reaktioner på ”Fama-French data för Sverige”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *