Tobias Carisle – Deep value investing

Vill gärna dela denna video om deep value investing av Tobias Carisle. Som jag tidigare skrivit här på bloggen är jag helt såld på Greenblatts magic formula och Tobias Carisle har analyserat denna i djupet och förbättrat den. Han går också igenom Grahams NCAV eller nets-net och säger att de fortfarande fungerar men är allt svårare att hitta.

Huvudpunkterna att ta från denna presentation är följande:
  • NCAV har fortsatt fungera bra.
  • Magic formula fungerar, men man får ännu bättre avkastning om man endast tar EY=EBIT/EV.
  • Det går att få ännu bättre avkastning om man rankar efter (Market cap + debt + pref. stock – cash)/EBIT eller acquirers multiple (tänk er modifierat P/E).
  • Det är bättre att investera enligt en simpel model än att göra egna beslut.
Nästan det mest roliga och intressanta var att han tillägnade en stor del av presentationen åt att motivera att det är mycket bättre att investera enligt en simpel modell än att göra aktiva val. Det är vad jag slutat upp med att göra i mina portföljer, och något jag kommer fram till varje gång jag tänkt starta en portfölj. Det hela bygger på simpel psykologi. T.ex. så är oljerelaterade aktier lågt värderade nu, och bör köpas enligt formeln, men då denna bransch är för osäker så gör man det inte. Eller så väljer man bort företag som inte gått så bra osv. Greenblatt har visat tydligt att de portföljer där hans professionella investerare gjorde aktiva val i presterade klart sämre än endast magic formula, vilket är riktigt intressant. Som fysiker och ingenjör så delar jag den synvinkeln att en väl beprövad modell fungerar bättre än en människas beslutsförmåga.
Något annat intressant är att endast earnings yield = EBIT/EV gav bättre än att också ta hänsyn till return on invested capital (ROIC). Det är också något som tilltalar mig och varit något som jag kollat på när jag analyserat bolag. Hellre köper jag billiga bolag än ’kvalitativa bolag’ som ROIC ska mäta. Det är också principen bakom net-nets vilket presterat bra. Jag ska kolla mer upp historik på hur bra billiga bolag presterat jämfört med kvalitativa. 
Till slut vill jag tacka 40 procent 20 år för att ha delat denna video på Twitter och jag rekommenderar Värdebyråns blogg för mer deep value investing tankar. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *