Årsbokslut för 2014

Nu är det nytt år och dags att avsluta förra året med ett årsbokslut för investeringarna och bloggen. I januari i år så startade jag min första portfölj och min plan att investera långsiktigt i börsen framöver. På grund av mitt stora intresse i makroekonomi så valde jag att investera enligt finansiell teori i indexfonder. Utöver det så kompletterade jag min strategi genom att investera enligt konjunkturen, vilket visat sig vara bra över lag. Det innebär helt enkelt att jag ändrar min fördelning mellan aktie och ränteinnehav under konjunkturcykeln för att minska risken i lågkonjunkturer. Då vi i dagsläget befinner oss i positiv konjunkturutveckling så har jag satsat fullt på aktier och kommer troligtvis göra det i något år till.

Det har varit ett intressant bloggår. Jag startade bloggen för att skriva om mina funderingar i och med investeringar och det är vad jag gjort. Jag har hittat mycket, läst mycket och fått många tips. Bloggen startades i mars och antalet besök(sessioner) på bloggen har ökat kontinuerligt från ungefär 30 per vecka till runt 500 förra veckan. Störst ökning har skett de senaste två månaderna då jag gick över att investera mer i enskilda aktier, något jag satsat på på senare tid.

Under året så har jag också ändrat mig lite i min investeringsstrategi och insett att det finns beprövade metoder att slå index över tid. På grund av detta har jag startat aktiva aktieportföljer där jag applicerar olika strategier. I ena portföljen satsar jag på en väl undersökt metod, kvantitativ värdeinvestering, där flera studier har visat att aktier i företag med hög avkastning på kapital, hög EBIT/EV-ratio och lågt P/B-tal presterar bättre än index, se magic formula. Sedan har jag utöver det tillämpat en trendföljande strategi, där jag endast innehar de aktier av dessa som är i uppåtgående trend. Framöver så vill jag skapa en fjärde portfölj med mer långsiktiga innehav. Denna portfölj ska vara baserad på värdeinvestering, likt Graham och Buffets strategier. I stort sett ska jag satsa på tre portföljer, den passiva, den trendföljande magic formula portföljen och min aktiva värdeportfölj.

Årets utveckling har sett riktigt bra ut. Sparkapitalet har ökat med +80 % i år. Första halvåret blev lite upp och ner då jag hade ojämn inkomst och flyttade under juni. Därefter så har det gått rakt uppåt. I och med mina nya portföljer så skiftade jag också över mer av mitt innehav till aktier. Målet för kommande år är faktiskt liknande, jag hoppas att nyinsättningar gör att innehavet ökar med +50 % och att jag har en utveckling på runt +10-20 %. Främst kommer jag satsa på att öka aktiedelen, nu ligger jag på ca 70 % aktier och 30 % ränta där räntedelen utgör mitt kortsiktiga sparande.

För min passiva portfölj så har utvecklingen varit bra. Den har gått upp med 20,3 %, jämfört med 15,9 % för SIXPRX och 2,2 % för DJ World Index. På grund av en starkare dollar så har utländska aktier gått upp med 22 % mer, vilket har gjort att det har varit fördelaktigt med att ha dessa. Detta gör att min portfölj skulle gått ännu bättre om jag köpt mer utländska aktier. Däremot så hade jag rätt i att det var bättre att satsa på svenska börsen, för rensat för valutaändringar så gav denna mest. Då jag tror på en fortsatt stark dollar och endast satsar på svenska börsen i min aktiva portfölj, så har jag viktat om i min passiva portfölj. Nu är den på 35 % Sverige, 35 % USA och 15 % tillväxtmarknader och 15 % övriga utvecklade marknader. Jag har också bytt ut alla mina fonder till indexfonder, för att göra portföljen ännu mer passiv. Tillväxtmarknader gav inte lika mycket som jag hoppades på, men förhoppningarna är att det kommer att vända under året. Från att ha gått upp +22 % till mitten av september har de nu gått ner -5 %.
En lärdom jag har gjort är att jag borde gjort min omfördelning när jag själv insåg att dollarn och USA kommer att gå bra. Jag gjorde det endast med mina insättningar, vilket jag förlorat på. Sedan jag för tre månader sen insåg att USA och globalfonder är bättre att satsa på än svenska fonder det närmaste året på grund av en starkare dollar så har SPP USA gått upp med +13,5 %,  Danske Invest Global Index med + 9,9 % och Avanza Zero med 6 %. Så det är bättre att göra en omfördelning vid beslutet. Framöver ska jag endast ha indexfonder och vikta om i de marknader jag tror på beroende på rådande makroläge. 
Sist så vill jag avsluta med mina nya portföljer. Dessa startades i november och jag har lärt mig en del av dessa. Min ”passiva” magic formula portfölj som jag ska behålla till november nästa år har backat med -0,5 %. Min aktiva magic formula portfölj där jag endast har aktier i uppåtgående trend har gått ner med -1,5 %, främst på grund av courtage. Jag hoppas nu att dessa kommer att gå bättre under året som kommer och då jag ändrat min strategi nu till årskiftet så kommer jag att nollställa klockorna. För tillfället så har jag aktierna nedan i min aktiva portfölj. Det ska bli intressant att se vad dessa ger kommande år. Utöver dessa två portföljer så vill jag starta en tredje som jag nämnde ovan. Det ska bli ett spännande år som kommer, 2014 var året för kampen med index, 2015 blir året för kampen mot index. 
Innehav aktiv portfölj

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *