Investerarcykeln enligt Graham

Jag läser just nu The Intelligent Investor av Benjamin Graham. Riktigt bra bok och han börjar med att introducera med först vad man ska äga och när. Graham förespråkar att ha 50-50 i obligationer och aktier på lång sikt, men att man skiftar däremellan över tid. Han förespråkar att skiftet ska vara så att det aldrig är mindre än 25 % aktier/obligationer. Det är liknande koncept jag också använder mig av i min konjunkturstrategi, men jag tycker att nuvarande ränteläge motiverar 0 % i obligationer ibland. Det som är intressant är att han jämför direktavkastningen på aktier med den långa räntan på obligationer i det nuvarande läget. T.ex. så ska man i Sverige jämföra börsens direktavkastning på 4 % (XACT OMXSB i somras) med 10-åriga obligationer som ger 0,92 % i dagsläget. I USA är bilden lite annorlunda, där är direktavkastningen på S&P 500 1,91 % och den långa räntan på 2,17 %. Så i Sverige ses börsen som ett självklart alternativ, lite mindre så i USA.

Vi kan också kolla tillbaka på historiken för räntor och jämföra med börsindex. Vi ser att de senaste 20 åren så har det varit fyra större ökningar av de långa räntorna, 1999-2000, 2005-2007, 2010-2011 och 2013. Dessa skedde efter längre perioder där räntan har fallit och samtidigt som börsen gått upp starkt. Detta är något som Graham identifierade som en indikation på hur bra det är att äga ett visst tillgångsslag, antingen om det var aktier eller obligationer. T.ex. hade det visat att det skulle vara bra att dra ner på aktier i början av 2000 då obligationer gav nästan 6 % i ränta och direktavkastningen var 1 %. Liknande var det sommaren 2007 då obligationer gav 4,5 % i ränta och börsen 3 % i direktavkastning. I USA gav obligationer 5 % i ränta medan börsen gav 1,8 % i direktavkastning.

Nu är inte denna indikator helt pricksäker, men den kan ge en hint. Efter flera större ökningar i långa räntor så har det följt en börskrasch. Nu skedde inte det efter höjningen under 2013, men troligtvis var inte räntorna tillräckligt höga för att avskräcka aktier. Ser man också dagens ränteläge historiskt sett så är det svårt att motivera något annat än aktier. Med också den senaste tappet i räntor så kan vi nog snarare se en god framtid än en kommande börskrasch, eftersom alternativen är för dåliga. Det kan noteras att börsen under 2014 gått upp, trots småsparare mest pumpat in pengar i obligationer.

Så slutsats man kan dra om man analyserar räntorna i dagsläget är att aktier är det mest lovande i dagsläget och att vi bör vara aktsamma vid en höjning av räntorna. En höjning verkar inte ske i det närmaste laget, men om ett år så kanske det sker vilket gör att man bör vara aktsam under 2016-2017 vilket också konjunkturen pekar på. Själv ligger jag fullinvesterad i aktier tills dess, sedan däromkring skiftar jag över till obligationer (mellan 25-75 % obligationer).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *