Lite omvärlds, börs och konjunkturanalys

Har satt mig in i lite omvärlds och konjunkturanalys idag. Dels så har Danske Bank släppt sin Nordic Outlook där de inte har något vidare positiva tankar om Sverige och den svenska ekonomin. De tror på mycket lägre tillväxt, 1,9-2 % per år för 2015-2016. Vi kommer knappt ha någon inflation och Riksbanken kommer först höja räntorna 2017. De tror också att bostadspriserna kommer att mattas av och kommer falla något under 2016. De tror också att räntorna kommer att falla ytterligare för att om ca ett år vända upp. Detsamma för kronan.

Från andra håll hör vi om en stark börs. Börsen värderas nu till P/E 16 enligt Di, jämfört med 15,3 som Aktieingenjören skrev i november 2013. Det innebär en något högre värdering än snittet. I USA P/E-talet 20, också där högre än snittet, men lika med medianen för 1990-2015, se här. Kollar man på direktavkastning och räntor så ger det också en bra bild. I Sverige ger direktavkastningen ca 4 %, i USA 1,87 %. Medelvärdet på direktavkastningen är för Sveriges del också 4 % de senaste 10 åren och för USA:s del 1,87 % sedan 1990. Räntan på 10-åriga obligationer har fallit skarpt i Sverige och ligger nu på 0,86 %, i USA 1,96 %. Medelvärdet på räntan i USA är 4,76 % i USA sedan 1990 och liknande i Sverige.

Så med inte så positiva utsikter för den svenska ekonomin och världsekonomin i helhet så känns det som att denna konjunktur kan bli mer långdragen än tänkt. Dessutom så är börsen i Sverige och USA ganska normalt värderade baserat på historik för de senaste 25 åren. Kollar vi på de 10-åriga räntorna så skedde exakt liknande fall som nu för 10 år sedan, 2004-2005 då räntorna gick ner med 1,7 procentenheter. Detta är nästan exakt samma som skett det senaste året. Vi kanske bara behöver plussa på 10 år till historiken och så får vi liknande utveckling. 2014 ser riktigt likt ut 2004 om man kollar till mönstret. Får hoppas att 2015 blir likt 2005.

Med 10-åriga räntor på botten (lägsta sedan 1940-talet) och en ganska normalt värderad börs så tror jag att det finns potential till uppgång om världsekonomin tar fart. Inte så mycket har skett sedan i början av 2014, förutom att börserna har värderas upp lite och vi har deflation i Sverige och euroområdet. Det kan komma ett fall innan det stora under året, likt 1987, 1998, 2006 och 2010, men jag tror inte att det kommer att vara det stora. Speciellt då det inte finns en överdriven optimism till börsen, t.ex. nettosålde svenskar aktiefonder förra året trots rekordlåga räntor. Jag börjar allt mer förvänta mig en dipp under 2017 än under 2016, men allt kan ändra sig. Jag har bara svårt att se 1,5 år kvar till en konjunktur- och börstopp.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *