Konsten att sno och förbättra andras idéer – vetenskapens grundidé i hundratals år

Efter att nu ha studerat fysik och teknik på universitetet i 6,5 år så har jag dragit lite lärdomar som jag använder mig av i mina investeringar. Främst är det att lära sig det andra gjort innan. Nu efter alla dessa år känns det som jag äntligen kan göra ett bidrag inom fysiken, och allt handlar om att använda andras idéer, tillämpa dem och förbättra dessa. Detsamma använder jag mig av inom finans. Min främsta hobby har varit ekonomi efter att ha läst distanskurs i Nationalekonomi A vid Lund för nu 3 år sedan. Här tillämpar jag också samma princip. Plugga, plugga och återigen plugga. Sedan testa de strategier som fungerat bäst och varit ordentligt granskade. Dra egna slutsatser och utforma förbättrade strategier. Kom ihåg, många har tänkt på något liknande som du, och de bästa idéerna är oftast förbättringar av andras, se t.ex. iPhone och iPad.

Min passiva strategi är baserad på akademiska resultat om att marknaden är perfekt, alltså så ska det i stort sett vara omöjligt att slå index. Därmed så är det bäst att investera i index. Däremot så går börsen i cykler, som följer konjunkturen. Därmed ger konjunkturen en bra indikation på när man ska köpa aktier, och när man ska köpa obligationer. Detta har varit påtalat sedan Benjamin Grahams dagar, och är något som är noga testat på den svenska börsen sedan 90-talet (se mina inlägg under fliken passiv portfölj ovan). Själv har jag också testat strategin så gott det går och sett att strategin har fungerat i 30 år. Tanken är att äga aktier från lågkonjunktur till högkonjunktur, och obligationer från högkonjunktur till lågkonjunktur.

I min aktiva portfölj så använder jag mig av principen att marknaden inte är perfekt, utan att Mr. Market är på dåligt humör ibland och värderar ner bolag som tjänar bra med pengar. Jag tror på denna strategi då det finns tydliga bevis på hur känslomässiga beslut tas i aktieägande. Här tror jag att värdeinvestering på sikt kan slå index. Däremot slår det inte index varje gång, vilket gör att folk tappar förtroendet för det, men på längre sikt gör det de. Här har också flera akademiska studier gjorts, och tydligast på den mest effektiva metoden är The Magic Formula (MF) av Joel Greenblatt. Denna är baserad på det grundläggande i Graham och Buffets strategi, är testad på den amerikanska börsen sedan 1987 och på den svenska sedan 2001. Den har visat sig klart effektiv och då man inte kollar på vad för företag det är, bara nyckeltal, så tror jag därför att den går klart på statistik, ej på känslor, kan slå marknaden.

Utöver detta så vet jag att äga aktier i uppåttrend är klart mer effektivt än att äga aktier oavsett trend. Det är denna princip som teknisk analys är baserad på, och det som bloggaren Kavastu använder i sina investeringar. Inom ekonomin så är bakåtblickande förväntningar ett tydligt fenomen, vilket gör att aktier i uppåttrend troligtvis kommer öka ännu mer. Så min aktiva strategi är baserad på dessa två principer, MF-aktier presterar bättre än börsen, och aktier i uppåttrend är säkrare än att köpa fallande knivar. Istället för att köpa en aktie när den faller, så köper jag den när den har vänt och klart visat sig gå uppåt.

Som sista punkt så har jag lärt mig att det är bättre att hoppa av sent än aldrig. Därför har jag infört ett koncept, ”acceptabel förlust”. Det innebär vad jag accepterar att förlora innan jag säljer. För min passiva portfölj så är denna -20 %, för det är vad jag accepterar att förlora om min strategi visat sig felaktig. För min aktiva strategi är denna -10 % per aktie. Det är vad jag accepterar att förlora om jag inte hunnit sälja en aktie vars bryt av uppåttrend jag ej hunnit identifiera. På detta sätt minskar jag min förlust och utnyttjar främst uppsidorna.

För att summera så har jag tänkt ge lite tips till läsning av de som format mest av min strategi:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *