Börsåret 2015

Nu är börsåret 2014 snart klar. Det blev som många misstänkte, inklusive jag själv, ett år med runt 10 % uppgång och ganska volatil börs. Six return index är upp 15,5 % och S&P 500 är upp 12 %. Vi har haft tre nedgångar på -5 % och en på -10 %. Så en relativt volatil börs men ganska straight forward. I flera tillväxtländer har det gått bra, medan i andra har det gått mycket sämre. MSCI Emerging markets i dollar är nu nere på +-0 % från en topp på + 15 % i september.  En dyrare dollar har gett ett betydligt bidrag till utländska aktier vilket gör att det är fortfarande en bra investering på tillväxtmarknader.

För nästa år så tror jag återigen på en marknad som går upp med +10-20 %. Däremot kan det likt 1998, 2006 och 2010 komma ett prisfall på -10-20 % och sedan en rekyl. Detta och en dipp i konjunkturbarometern kan ge en felaktig säljsignal, vilket gör att det är återigen viktigt att se över sin exitstrategi.

Så vad är kännetecknande för de senaste topparna? Alltså topparna 2000, 2007 och 2011? Och vad skiljer dem åt jämfört med de falska topparna 1998, 2006 och 2010? Det är följande:

  • Börsen faller med mer än 20 %. 
  • MA200 är negativt lutande.
  • Fallen är längre än 3 månader.
Så om man inte sett en vändning och en vändande MA200 efter 3-4 månader så är det fara och färde. Oftast så har börsen bara sjunkit med 10-15 % då, vilket gör att förlusten inte blir så stor. De falska topparna 1998, 2006 och 2010 vände inom ca 3-4 månader, vilket gör att det är bäst att avvakta. 
Så vad är min exitstrategi? Den är följande:
  • Sälj 75 % av innehavet 6 månader efter att konjunkturbarometern passerat 110.
  • Sälj 75 % av innehavet om börsen faller med mer än 20 % (accepterad förlust).
Under högkonjunktur ska jag köpa obligationer för pengarna, annars kommer jag avvakta och ligga likvid. 
Min långsiktiga prognos ligger fast, börs och konjunkturtopp kommer att komma under 2016-2017. Vet ej hur fallet kommer att bli, även om det kommer bli som under 2011 så är obligationer en bättre investering. Troligtvis kommer ett 3 månaders börsras som börjar mellan april-juli, om vi kollar på säsongsmönstret. I min aktiva portfölj ska jag kanske utnyttja ett kortare börsras, det ska bli intressant om det går.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *