Konjunkturbarometer och konjunkurläget i december

Konjunkturinstitutet uppdaterade barometerindikatorn förra veckan och kom med en prognos för konjunkturläget. Konjunkturbarometern gick upp till 105,8 från 103,8. I euroområdet ligger den på 100,8. Kollar vi på konjunkturprognosen så förväntas BNP toppa under 2016-2017. Tittar vi tillbaka tio år i tiden så är detta läge likt det som var vid årskiftet 2005-2006. The Economist jämför 2015 med 1999 med bubbla i Silicon Valley och en riktigt stark amerikansk ekonomi jämfört med svaga tillväxtländer, bl.a. Ryssland. Så som tidigare så känns det som att konjunkturtoppen kommer under 2016-2017. Troligtvis sommaren 2016 till i början av 2017. Sen får vi se vad det blir för börsfall, runt 20-30 % tror jag på. Vi får se vad som händer framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *