Investering A-O – portföljallokering

Jag vill återigen påpeka att det viktigaste med en långsiktig portfölj är att veta när man ska äga vad. Det finns ett flertal olika tillgångar att äga, aktier, hus, räntepapper mm. De två lättaste sakerna att äga är aktier och obligationer då dessa kräver knappt några hundralappar i kapital och kan köpas lätt via fonder. Dessutom så har de den fina finessen att har negativ korrelation, går aktier ner så går obligationer upp. Vanguard har sammanställt en sida med olika portföljallokeringar för aktier och obligationer och deras årliga avkastning.

Det fina med att äga aktier och obligationer är att de båda tillgångsslagen går i cykler. Aktier går bra när det går bra och förväntas gå bra för företagen, alltså i positiv konjunkturutveckling. Obligationer går bra då räntorna faller och företagens vinster faller, alltså i negativ konjunkturutveckling. Därför bör man äga mer aktier då konjunkturen förbättras, och obligationer då konjunkturen försämras. Det är just så min strategi är anpassad. Jag äger aktier då konjunkturen förbättras, och obligationer då den försämras. Detta har visat sig vara en riktigt bra strategi de senaste 30 åren efter att ha kollat historiska data och jag hoppas att det fungerar bra framöver.

Så hur fungerar det då konkret? Då jag vill ha så hög avkastning som möjligt ligger jag fullt investerad i aktier i uppgång. Till min hjälp använder jag konjunkturbarometern nedan. Från under 90 till över 110 ligger jag fullt investerad i aktier. När konjunkturbarometern passerat över 110 så skiftar jag över till obligationer där jag bestämt mig för en fördelning på 25 % aktier, 75 % obligationer. Detta sker i omgångar då konjunkturen toppar där jag säljer 25 % efter 3 månader, nästa 25 % efter 6 månader och nästa 25 % efter 9 månader. Sedan köper jag tillbaka aktier då konjunkturen och marknaden vänt.

Det enklaste sättet att göra detta är att köpa indexfonder i först aktier och sedan köpa obligationsfonder, där pensionsbolagen har bra alternativ. Det är vad jag valt att använda i mitt pensionssparande och passiva sparande. Endast denna taktik har visat sig ge ordentlig avkastning på den svenska börsen de senaste 20 åren och gjort att man undvikit de stora börsfallen. Nu har jag dessutom startat en aktiv portfölj för min aktiedel som jag hoppas slår index. Det är denna jag kommer satsa främst på under 2015.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.