Aktiv portfölj – strategiuppdatering

Jag har tidigare skrivit om min strategi för min aktiva portfölj. Jag har funderat på att uppdatera min strategi med det senaste som jag tänkt på så att den blir mer renodlad. Så följande är min uppdaterade strategi: I min portfölj ska jag ha 10-15 aktier, alla som jag har analyserat och tror har medellång potential att gå upp. Jag innehar endast dem i neutral eller uppåtgående trend, de i nedåtgående trend säljer jag och köper igen då det finns bättre köpläge. Jag sammanställer allt i min inköpslista där alla de aktier jag vill äga är listade, se nedan. Denna inköpslista ska bestå av upp till 15 bolag. Alla bolag tas fram via Magic Formula och värdeanalys för att ta fram de bolag som har störst chans att gå upp.

Inköpslista:
NCC
JM
Fenix Outdoor

Lagercrantz Group
Proffice
Byggmax
Lucara Diamond
Bilia
Unibet
ÅF
AllTele
Bahnhof
SJR
Hexatronic
Doro
Vi får se hur det går. Det enda jag befarar är att jag kan ha för många bolag i portföljen vars trend jag ska följa. Jag har funderat på att minska antalet bolag, men jag har svårt att välja bort. Däremot så ligger min övre gräns på 15 bolag. Ett kriterium är att ta bort bolag som inte växer i hög takt, men det skulle sortera bort t.ex. Proffice, Byggmax och Alltele som jag tror alla har en stor kurspotential. Men dessa kommer så småningom bytas ut ändå, om de går upp. Alla inköp görs på något års sikt.
Jag har också valt att endast satsa på bolag via Magic formula då dessa är lättast att värdera. Bank, försäkring och fastighetsbolag är intressanta men de är svåra att värdera. 
Så i veckan kommer jag att uppdatera portföljen så att det passar mina nya kriterier. Så när läge finns så kommer jag sälja SEB och Hexpol och köpa Bahnhof, Hexatronic och Doro. Däremot är SEB och Hexpol i klar uppåtgående trend, så avvaktar tills det är bättre läge i Bahnhof, Hexatronic och Doro. Jag kanske kommer att sälja Lucara Diamond beroende på vad som händer efter tisdagens rapport. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *