Testanalys: Byggmax

Min första analys är på byggföretaget Byggmax. Kollar man på tidigare års data så visar det riktigt bra resultat. Nu finns det endast publicerade resultat över senaste 5 åren då IPO skedde juni 2010. Däremot så visar dessa riktigt bra data. Följande blev resultaten (10 år = senaste 5 åren)

1. Utdelning: företaget ska ha delat ut de senaste tio åren och helst inte högre än vinsten.
Ja, stadig utdelning och tillväxt. Senaste utdelningsandel 76 %. Direktavkastningen ligger på 4,9 % och direktavkastningen de senaste tre åren har varit 5,4 % i snitt.

2. Vinst: företaget ska ha gått med vinst de senaste tio åren och inget år gått back.
Ja, stadig plus alla år.

3. Vinsttillväxt: företaget ska ha ökat vinsten med minst 33 % de senaste tio åren.
Ja, företaget har ökat vinsten med 32 %, nästan 6 % per år de senaste 5 åren.

4. Finansiell stabilitet: Företaget ska ha bra soliditet och EV/EBIT kvot.
Ja, företagets soliditet är ca 50 % och EV/EBIT ligger på 10,7. Enda tveksamma är att 70 % av skulderna.

5. Avkastning på eget kapital: Företaget ska ha bra avkastning på eget kapital.
Räntabilitet eget kapital ligger på 19,5 % vilket kan ses som bra.

6. P/E-tal: Företaget ska ha bra P/E-tal, max 15 alternativt 8,5 + 2*(vinsttillväxt senaste tio åren)
P/E talet är 13,3 och P/E(3)-talet är 14,7, vilket kan ses som riktigt bra i rådande börs.

7. Vinstmarginal: Vinstmarginalen ska vara stadig och bra i jämförelse med konkurrenter.
Vinstmarginalen har stadigt legat kring 6 % och ingen synbar prispress ses i denna.

8. Gynnsam ägarbild: Långsiktiga ägare i bolaget.
Nordea fonder gick nyligen in och äger nu 10 % av företaget. I övrigt är det mest banker som äger delar av företaget, detta kan vara negativt, men jag tycker att bolaget har presterar riktigt bra ändå.

Totalt är min bild över Byggmax riktigt positiv. Alla kriterier är uppfyllda och den hamnar solklart på min bevakningslista.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *