Analys: ÅF

ÅF, eller Ångpanneföreningen, är ett konsultbolag som visat på bra siffror. Bolag är gillat av analysfirmor och 80 % rekommenderar köp. Kollar man på deras siffror blir man imponerad och jag tänkte här analysera bolaget efter mina 8 kriterier.

1. Utdelning: företaget ska ha delat ut de senaste tio åren och helst inte högre än vinsten.
Ja, utdelningen har ökat stadigt i tio år. Utdelningen har som mest uppgått 55 % av vinsten och totalt ökat med 415 % på tio år. Direktavkastningen är 2,8 %.

2. Vinst: företaget ska ha gått med vinst de senaste tio åren och inget år gått back.
Ja, företaget har gått bra med vinst och vinstmarginalen är stadigt runt 6-7 %.

3. Vinsttillväxt: företaget ska ha ökat vinsten med minst 33 % de senaste tio åren.
Ja, vinsttillväxten är hög. Total ökning +190 % sedan 2005.

4. Finansiell stabilitet: Företaget ska ha bra soliditet, omsättningstillgångarna bör vara högre än kortfristiga skulderna och bolaget ska ha bra EV/EBIT kvot.
Ja, soliditeten är 53 %, omsättningstillgångarna är högre än kortfristiga skulderna och bolaget har en EV/EBIT kvot på 12,8.

5. Avkastning på eget kapital: Företaget ska ha bra avkastning på eget kapital.
Ja, ROE är 15,4 %.

6. P/E-tal: Företaget ska ha bra P/E-tal, P/E3 max 15 alternativt 8,5 + 2*(vinsttillväxt senaste tio åren)
Ja, P/E är 15,4 och P/E(3) är 18,2, med tanke på deras goda vinsttillväxt så är det okej.

7. Vinstmarginal: Vinstmarginalen ska vara stadig och bra i jämförelse med konkurrenter.
Ja, vinstmarginalen har stadigt legat runt 6-7 %.

8. Gynnsam ägarbild: Långsiktiga ägare i bolaget.
ÅF:s forskningstiftelse sitter med 37 % av rösterna, och det är bara att anta att dessa vill att företaget ska lyckas bra. Allmänt så är ÅF ett företag med gamla anor och jag tror inte dessa försvinner så snabbt.

Min bild av ÅF är positiv och jag tycker värderingen är bra i dagsläget. Därför hamnar den på min köplista och jag hoppas att det går att få ett bra pris på aktien. Som ingenjör så har jag också bra bild av ÅF, och tänkt tidigare söka jobb där. Det är bara att hoppas att de gör bra ifrån sig i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *