Jämförelse om olika värdeinvesteringsstrategier

Jag har valt att investera enligt Magic Formula efter helgens läsning och de senaste veckornas fördjupning i aktiestrategier. Däremot finns det flera andra strategier som man kan investera efter. Det finns ett antal på Börsdata.se och alla strategier där gås igenom på 40procent20år:s blogg. Flera har gjort undersökningar av dessa och jag själv har testat nu att kombinera vissa. De strategier som jag tänkt gå igenom är (se länk till Värdebyrån som har en bra beskrivning samt också citera hans data):

– Graham investering (Se Lundaluppens kriterier)
Värdebyrån har gjort backtest på de olika strategierna och fick följande resultat för avkastning per år (2002-2012):
SIXRX: 8,2 %
Net-nets: 18,4 %
Piotroskis F-score: 20,56 %
Magic Formula: 23,8 %
Europeiska Nets-nets med Piotroskis F-score: 23,5 %
Kollar man på Börsdata fås följande för mars 2002- mars 2012 med 20 aktier på large+mid cap:
SIXRX: 8,2 %
Net-nets: 16,2 %
Piotroskis F-score: 19,2 %
Magic Formula: 20 %
Graham: 17 %
Klart så har Magic Formula presterat bäst av alla strategier, mer än dubbelt jämfört med index. Däremot är alla strategier bra och har alla klarat att slå index med en bra marginal med nästan minst det dubbla. Då många strategi-portföljer innehåller liknande tillgångar så tänkte jag att det skulle kunna gå att samköra strategierna. T.ex. så använder Värdebyrån net-nets för att hitta billiga aktier, och använder sedan Piotroskis F-score för att se om dessa är bra. Då Magic formula också mest koncentrerar sig på att hitta billiga aktier så tänkte jag att man kan använda Piotroskis F-score eller Graham kriterier. Så jag gjorde liknande analys genom att ta de 10 bästa aktierna enligt Magic formula och tog endast med de som var bland de 20 bästa på large eller mid cap listan enligt respektive formula. Detta testades mars 2009 – mars 2014. Så följande är resultatet (10 aktier i varje portfölj):
SIXRX: 21,6 %
Magic Formula: 31 %
Magic Formula + Graham: 29,5 %
Magic Formula + F-score: 24,2 %
Så det blev ingen förbättring av Magic Formula med ’kvalitets’ kriterier som Graham och F-score. Så bästa strategin är att använda Magic Formula.
Slutligen gjorde jag en jämförelse hur Magic Formula portfölj klarat sig de senaste 5 åren i form av storlek och bolagens marknadsvärde under mars 2009 – mars 2014:
Magic Formula 10 aktier, large + mid cap: 35,5 %
Magic Formula 20 aktier, large + mid cap: 31,7 %
Magic Formula 10 aktier, mid cap: 33,3 %
Magic Formula 20 aktier, mid cap: 31,8 %
Magic Formula 10 aktier, large cap: 25,8 %
Magic Formula 20 aktier, large cap: 26,3 %
Avkastningen ökade med en mindre portfölj för den kombinerade portföljen och mid cap portföljen. Med endast large cap aktier så presterade portföljen mer likt index. Bästa alternativet är då att ha 10 aktier i large + mid cap. Dessutom så minskar det courtagekostnaderna och man kan då investera i dessa tio aktier flera gånger om året för att utjämna säsongsmönster och i så fall byta ut aktier eftersom. 
Något som är värt att notera är att jag fick lägre avkastning i mina beräkningar än i Börsdatas. För samma tio aktier fick jag 31 % i avkastning jämfört med Börsdatas 35,5 %. Troligen är det på grund av att jag endast tog medelvärden, medan Börsdata försöker fördela 100 000 kr så jämt som möjligt i tio aktier. 
Av denna anledning så kommer jag att uppdatera min strategi framöver att inkludera både large + mid cap med en portfölj med 10 akter i där jag köper de tio aktier som är aktuella då. En kombinerad Magic Formula + Graham/F-score strategi är inte aktuell. Däremot är inte jakten slut än.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *