Sveriges BNP genom åren jämfört med andra länder

Det kan vara intressant att se hur andra länder placerar sig relativt Sverige i mått av BNP genom vår historiska BNP. Vi har inte varit lika rika som vi är idag hela tiden, och det är kanske lättare att se i perspektiv hur Sverige var på 50-talet för att jämföra med Kina idag.

Så vad är då BNP historiskt sett i Sverige? I dagsläget ligger BNP på ungefär 400 000 SEK per capita, eller ca 45 000 USD i PPP. Det är jämförbart med flera andra Västeuropeiska länder. 1970 så hade vi hälften så hög BNP per capita, på ca 200 000 SEK eller 22 500 USD i PPP. Det är i klass med flera Östeuropeiska länder och länder i Sydamerika och ungefär som Grekland och Portugal, det som oftast kallas Europas periferi. 1950 så var BNP hälften av detta, ca 100 000 SEK eller 11 500 USD i PPP. Det är i klass med dagens Kina, där BNP per capita är idag 11 900 USD.

Så vad säger detta oss? Dagens Kina är där vi var på 1950-talet. Det har gått ganska snabbt för dem att ta sig upp dit och om de fortsätter med 7 % tillväxt så är de där vi var år 1970 om 10 år. Man kan säga att det är ungefär under 70-talet och framåt som Sverige har varit en väl utvecklad nation och man kan börja klassas som industriland. Det är också där många länder i Europa är vilka klassas som industriländer. Kollar man in IMF:s klassifikation för utvecklade länder så ser man att det är där någonstans man hamnar. De senaste länderna som nu klassas som utvecklade är Kroatien, Lettland och Litauen vilka har ca 20 000 – 25 000 GDP i PPP per capita. Så om Kina fortsätter som det växer nu så klassas de om tio år som ett utvecklat land.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *