Sveriges BNP genom åren jämfört med andra länder

Det kan vara intressant att se hur andra länder placerar sig relativt Sverige i mått av BNP genom vår historiska BNP. Vi har inte varit lika rika som vi är idag hela tiden, och det är kanske lättare att se i perspektiv hur Sverige var på 50-talet för att jämföra med Kina idag.

Så vad är då BNP historiskt sett i Sverige? I dagsläget ligger BNP på ungefär 400 000 SEK per capita, eller ca 45 000 USD i PPP. Det är jämförbart med flera andra Västeuropeiska länder. 1970 så hade vi hälften så hög BNP per capita, på ca 200 000 SEK eller 22 500 USD i PPP. Det är i klass med flera Östeuropeiska länder och länder i Sydamerika och ungefär som Grekland och Portugal, det som oftast kallas Europas periferi. 1950 så var BNP hälften av detta, ca 100 000 SEK eller 11 500 USD i PPP. Det är i klass med dagens Kina, där BNP per capita är idag 11 900 USD.

Så vad säger detta oss? Dagens Kina är där vi var på 1950-talet. Det har gått ganska snabbt för dem att ta sig upp dit och om de fortsätter med 7 % tillväxt så är de där vi var år 1970 om 10 år. Man kan säga att det är ungefär under 70-talet och framåt som Sverige har varit en väl utvecklad nation och man kan börja klassas som industriland. Det är också där många länder i Europa är vilka klassas som industriländer. Kollar man in IMF:s klassifikation för utvecklade länder så ser man att det är där någonstans man hamnar. De senaste länderna som nu klassas som utvecklade är Kroatien, Lettland och Litauen vilka har ca 20 000 – 25 000 GDP i PPP per capita. Så om Kina fortsätter som det växer nu så klassas de om tio år som ett utvecklat land.

1 reaktion på ”Sveriges BNP genom åren jämfört med andra länder”

 1. Gunnar Littmarck

  1950 var skattetrycket 20% 1960 30% 1970 40% 1980 50%.

  Ändå kunde en med sex års skola bilda familj med fyra barn, låna till en tomt och att få den bebyggd i exempelvis Stockholm, ändå skuldfri 20 år senare.

  Hade inte alla riksdagar från 1950 stiftat lagar med ofta tillhörande myndigheter som de vet saknar folkflertalets stöd (inte minst med sina konsekvenser) skulle två ingenjörer i dag kunna köpa en tomt 30 min från centrum, låta den bebyggas med ett modern hus på 200 kvm och garage, skaffa två barn och vara skuldfria på 10 år.

  När jag var i USA 1976 och tog en resa genom 36 stater för att se om media hade rätt om hur uselt USA var kostade en dollar 4.40 Sek men kronan hade redan börjat sin kräftgång från att haf samma värde som Schweiz franc.

  Om inga lagar som inte haft folkflertalets stöd efter de som röstat i en kontrafaktisk historia då de måste klara en test för att visa att de satt sig noga in i den, stiftats hade Sverige haft ca 14% i skattetryck 90% färre myndigheter och all beslutsfattning efter lagar och regelverk som exempelvis bygglov, digitaliserats.

  Ca 20 miljoner av de som idag lever i Sverige skulle inte gjort det man troligen 10 miljoner andra som fått vänta 25 år för att söka medborgarskap och därmed full tillgång till socialförsäkringssystemet.

  Inga skatter skulle finansiera organisationer inkl. FN inget skattefinansierat bistånd men väl mycket privat med världens i särklass högsta välstånd som då skulle varit fallet.

  Eller hur?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *